רשתות המזון ב- 2019 ומבט לקראת 2020

author image, תמונת הכותב
לילך גראוס

השינוי בתזמון החגים בין השנים 2019 ו-2018 בתוספת יישום תקן  IFRS16 בדוחות הכספיים השפיע על דוחותיהן של רשתות השיווק ובהתאם לכך הגיבו המשקיעים. עם פרסום דו"חות הרבעון השלישי של 2019, המשקיעים הגיבו בצורה פושרת ואף שלילית לתוצאות הרבעון של הרשתות לשיווק מזון. אחת הסיבות לכך הייתה השינוי בתזמון החגים בין השנים 2018 ל-2019 מה שהוביל לתנודות רבות בהשוואה החודשית. אנו מצפים כי חלק מהשפעת החגים תזלוג לרבעון הרביעי של השנה ולכן יהיה מעניין להשוות את הנתונים הכספיים ברמה השנתית ולא הרבעונית. כמו כן, זו השנה הראשונה בה נכנס תקן IFRS16 מה שהשפיע על הגדלת שעורי הרווחיות התפעולית אך מנגד הוריד את שעורי הרווח הנקי (בשל הגדלת הוצאות המימון) מה שהוביל לעלייה במכפילי הרווח.

ממשיכה מגמת ההתרחבות של רשתות השיווק בין היתר על חשבון ניצול מצבה של יינות ביתן והמשך ההתמתנות של התחרות בענף. ניתן היה לראות ביטוי לכך מדיווחיה של רשת ויקטורי על רכישה של 5 סניפים מיינות ביתן (שאת המימון לכך גייסה משוק ההון). רשת פרשמרקט (שהצטרפה לבורסה במהלך 2019) דיווחה על מו"מ לרכישה של 7 חנויות מגה וזאת לאחר שבמהלך השנה דיווחה על עסקה נוספת של רכישת סופר דוש. רשת שופרסל ממשיכה להתרחב באמצעות פלטופרמת האונליין שלה ובאמצעות רשת הפארם Be ורמי לוי מתרחב באמצעות קופיקס, גוד פארם והקמת סניפים במרכזי ערים.

כמו כן, במהלך חודש נובמבר הצטרפה לבורסה רשת יוחננוף (שלישת בגודלה מבין הרשתות הסחירות) לפי שווי של 2.3 מיליארד ש"ח. מבחינת דוחותיה של הרשת ניתן לראות מגמה דומה של צמיחה והתרחבות בשנים האחרונות ע"י פתיחה של סניפים חדשים.

אנו מאמינים שמגמה זו של התרחבות תמשיך גם ב-2020, אם כי באופן מתון יותר לעומת השנים האחרונות. אנו חושבים כי בטרם יושג שיווי משקל חדש בין הרשתות, לאחר מכירה ורכישת סניפים, התרחבות האונליין ופתיחת סניפים חדשים, תינקט זהירות רבה בענף ולכן אנו לא רואים התייקרות מחירים מאסיבית (המשמעות היא גידול חד-ספרתי נמוך במכירות) ועדיין לא שיפור מהותי ברווחיות של החברות.