סיכום דו"חות שנת 2020 ומבט לשנת 2021

author image, תמונת הכותב
צוות רוסאריו ייעוץ ומחקר

בחודש מרץ 2020, הקלפים נטרפו עם פרוץ משבר הקורונה בכל הקשור לרמת אי הוודאות בכלכלה העולמית והמקומית ובאופן טבעי על הנסיון לצפות את התנהגות שוקי המניות. צוות רוסאריו יעוץ ומחקר החליט אז, למרות הקושי הגדול, לנסות ולצפות את השפעת משבר הקורונה על הענפים השונים ועל החברות המסוקרות. שאלנו את עצמנו שאלות לגבי התנהגות הענפים בטווח הקצר ויכולת ההתאוששות שלהם בטווח היותר ארוך. בתוך כל זאת, היינו צריכים לחשוב אם צריך ליישם שינויי מתודולוגיה בתמחור החברות, פרמיית הסיכון המשתנה מול העיניים, איכות ההנהלות ועוד ועוד.

כעת, לאחר שנה, שלושה סגרים ושתי מערכות בחירות ולפני הקמת ממשלה (אולי), אנו מביטים אחורה כדי לסכם את נזקי המשבר, סיפורי הצלחה וסיפורי כשלון, התנהלות הנהלות החברות המסוקרות ובחינה של הערכות השווי וההערכות שסיפקנו לפני שנה. הצעד הבא, הוא נסיון להעריך את השפעת היציאה מהמשבר – בהנחה שאנו נמצאים בשלב זה, על התחזיות, ההנחות והשווי ההוגן לכל מניה מסוקרת.

 העובדה המקלה, רק במעט, על הנסיון שלנו להעריך את הצפוי בשנה הקרובה, היא סיקור חברות ישראליות שעיקר פעילות המכירות שלהן הוא בישראל, באופן די מובהק. ישראל, כידוע, נמצאת במצב קצת שונה ממרבית מדינות העולם בקצב פתיחת הכלכלה הריאלית וחזרתה לשגרה ולכן רמת אי הוודאות כעת, מבחינתנו, נוחה יותר. למרות הכאוס השלטוני בישראל, העובדה כי מרבית האוכלוסייה הבוגרת מחוסנת, מאפשרת לכוחות השוק לעשות את שלהם ולחזור אט אט לשגרה שהכרנו (אותה שגרה עם כאוס שלטוני אבל עם פחות השפעות קורונה).

לקראת הדו"חות הרבעוניים הבאים, אנו מבינים לאחר שנת קורונה, שגם אם בצבצה מידי פעם ההרגשה ואף הטענה ששוקי ההון בעולם ובישראל, התנתקו מהכלכלה הריאלית, הרי שיותר מורכב לטעון כך היום. אירועים שונים וחלקם אף לא מספיק מוכרים, השפיעו על התנהגות השווקים וניתן לומר, כיום, כי חלקם כאן להישאר לתמיד. הזרקת הון לשוקי ההון מצד הממשלות והבנקים המרכזיים בעולם, שיעור החסכון ההולך וגדל של משקי הבית (כי אין כל כך איך לבזבז), השתתפות הולכת וגוברת של צעירים בשוקי המניות (שוב כי אין איך לטייל ולבזבז), התפתחויות טכנולוגיות הקשורות לעבודה/לימודים/רפואה ועוד, מרחוק והחשש מהשקעה בענפים מסורתיים כמו נדל"ן ותעשייה, השתקפו למעשה היטב בבורסות בעולם וללא ספק גם בישראל.

מדד ת"א 35 המוטה נדל"ן ובנקים נסוג בשנה האחרונה בכ- 13% ולעומתו מדד ת"א 90 דווקא עלה בכ- 10% בשנה החולפת, הודות לכניסת חברות אנרגיה מתחדשת וחברות טכנולוגיה למדד זה. גולת הכותרת היא מדד ת"א טק-עילית שעלה בכ- 34% בשנת 2020 וכן כמות חברות הטכנולוגיה הצעירות שהגיעו לבורסה בשנה זו ועוד צפויות להגיע (סה"כ הצטרפו בשנת 2020, 28 חברות חדשות לבורסה, מרביתן טכנולוגיה ואנרגיה מתחדשת). מתוך הבנה זו, אנו ניגשים להעריך שווי למניות המסוקרות על ידינו ולתקף אותן לפחות לשנה הקרובה, כאשר הרעיון הוא עקביות מתודולוגית כפי שיישמנו בשנה האחרונה וחושבים שבמבחן התוצאה, מידת ההצלחה היתה לא מבוטלת.

לסקירה המלאה לחצו כאן