דו”ח ההנפקות היומי
מידע למשקיעים המוסדיים

30/07/21

הצטרפו לאלפי המשקיעים הכשירים ומנהלי ההנפקות שמקבלים מאיתנו דו״ח יומי על מצב ההנפקות בשוק ההון הישראלי. מידע מלא אודות שוק ההנפקות, הכולל מכרזים בשלב המוסדי, ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים

קבל גישה לדו"ח הנפקות

תוצאות מכרזים אחרונים

ההנפקה (קישור לדף הפצה) שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי (באלפי ₪) מחיר/ ריבית סגירה במרכז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציברי
קבוצת דלק בע”מ ציבורי 27.07.21
+
29.07.21 הנפקה לציבור של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה לה') 252,000 ש"ח 1,010 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

עדיקה סטייל בע”מ ציבורי 26.07.21
+
הנפקה פרטית של מניות וכתבי אופציה (לא סחירים) 18,000 ש"ח 5.2 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע”מ ציבורי 25.07.21
+
27.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט"ז) 73,642 ש"ח 3.5% 76,827 ש"ח 3.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל”ן בע”מ ציבורי 22.07.21
+
26.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט) 162,000 ש"ח 3.37% 118,438 ש"ח 3.37%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע”מ ציבורי 27.07.21
+
29.07.21 הנפקת סדרת אג"ח חדשה - סדרה ד' 349,456 ש"ח 908 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע”מ ציבורי 27.07.21
+
29.07.21 הנפקת סדרת אג"ח חדשה סדרה ג' – אגרות חוב להמרה 346,021 ש"ח 945 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לטד ציבורי 26.07.21
+
28.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ז' 127,254 ש"ח 7.75% 127,793 ש"ח 7.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סטרוברי פילדס ריט לימטד ציבורי 27.07.21
+
29.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, מובטחת בשעבוד ראשון על נכסי נדל"ן מניב 208,000 ש"ח 5.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע”מ ציבורי 21.07.21
+
25.07.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה אי 250,000 ש"ח 1.95% 250,000 ש"ח 1.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע”מ ציבורי 22.07.21
+
26.07.21 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים שיוכרו כהון רובד 2 של איילון ביטוח 115,000 ש"ח 3.2% 115,000 ש"ח 3.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)