דו”ח ההנפקות היומי
מידע למשקיעים המוסדיים

20/07/24

הצטרפו לאלפי המשקיעים הכשירים ומנהלי ההנפקות שמקבלים מאיתנו דו״ח יומי על מצב ההנפקות בשוק ההון הישראלי. מידע מלא אודות שוק ההנפקות, הכולל מכרזים בשלב המוסדי, ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים

קבל גישה לדו"ח הנפקות

תוצאות מכרזים אחרונים

ההנפקה (קישור לדף הפצה) שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי (באלפי ₪) מחיר/ ריבית סגירה במרכז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
אלון רבוע כחול ישראל בע”מ מוסדי 09.07.24
+
11.07.24 הנפקה לציבור בדרך של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 128,700,000 ש"ח שיעור מרווח 0.6% 129,060,000 ש"ח שיעור מרווח 0.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע”מ ציבורי 09.07.24
+
11.07.24 הרחבת אגרות חוב סדרה ג 500,000,000 ש"ח 955 ש"ח 500,000,000 ש"ח 955 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ציבורי 08.07.24
+
10.07.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד) המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות 158,700,000 ש"ח 1,058 ש"ח 158,700,000 ש"ח 1,058 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע”מ ציבורי 04.07.24
+
08.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) 300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.16% 300,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.16%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע”מ ציבורי 04.07.24
+
08.07.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 1 638,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12% 638,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תדיראן גרופ בע”מ מוסדי 10.07.24
+
14.07.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה 4 155,000,000 ש"ח 5.85% 155,000,000 ש"ח 5.85%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י סיטי בע”מ ציבורי 11.07.24
+
15.07.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה כ') כוללות אמות מידה ותניות פיננסיות 645,000,000 ש"ח 4.24% 645,000,000 ש"ח 4.24%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

test deal in english 1 21.03.22
+
כן 123 12 12 12 123 123

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)