דו”ח ההנפקות היומי
מידע למשקיעים המוסדיים

19/10/21

הצטרפו לאלפי המשקיעים הכשירים ומנהלי ההנפקות שמקבלים מאיתנו דו״ח יומי על מצב ההנפקות בשוק ההון הישראלי. מידע מלא אודות שוק ההנפקות, הכולל מכרזים בשלב המוסדי, ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים

קבל גישה לדו"ח הנפקות

תוצאות מכרזים אחרונים

ההנפקה (קישור לדף הפצה) שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי (באלפי ₪) מחיר/ ריבית סגירה במרכז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציברי
ביג-טק 50 שותפות מוגבלת ציבורי
+
יום המסחר 24.10.21 הנפקה של יחידות השתתפות וכתבי אופציה בדרך של הנפקת זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע”מ ציבורי 13.10.21
+
הנפקה לציבור של מניות וסדרת חדשה של כתבי אופציה (סדרה 41) 76,000 ש"ח 3,647 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע”מ ציבורי 13.10.21
+
17.10.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יט') 205,000 ש"ח 2.09% 205,000 ש"ח 2.09%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אספן גרופ בע”מ ציבורי 14.10.21
+
18.10.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט') 300,000 ש"ח 0.74%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)