דו”ח ההנפקות היומי
מידע למשקיעים המוסדיים

18/06/24

הצטרפו לאלפי המשקיעים הכשירים ומנהלי ההנפקות שמקבלים מאיתנו דו״ח יומי על מצב ההנפקות בשוק ההון הישראלי. מידע מלא אודות שוק ההנפקות, הכולל מכרזים בשלב המוסדי, ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים

קבל גישה לדו"ח הנפקות

תוצאות מכרזים אחרונים

ההנפקה (קישור לדף הפצה) שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי (באלפי ₪) מחיר/ ריבית סגירה במרכז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
נור אינק אינוביישנס בע"מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור בדרך של זכויות 5,911,000 ש"ח סך המחיר ליחידת זכות 130 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גמא ניהול וסליקה בע"מ ציבורי 09.06.24
+
13.06.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 500,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.3% 500,000,000 ש"ח שיעור מרווח 0.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)