WELCOME TO ROSARIO CAPITAL
A LEADING INVESTMENT BANKING FIRM
IN ISRAEL

רוסאריו קפיטל היא פירמת בנקאות להשקעות מובילה בישראל, המספקת שירותי חיתום וליווי הנפקות, ייעוץ למיזוגים ורכישות, ייעוץ פיננסי ומחקר

צפייה בכל העסקאות שלנו

צמח המרמן | טוב שבאת הביתה
פברואר 2024
₪100,000,000 $
פברואר 2024
₪176,236,620 $
ינואר 2024
₪81,571,455 $
מזרחי טפחות
דצמבר 2023
₪4,550,000,000 $
דצמבר 2023
₪241,041,000 $
דצמבר 2023
₪501,878,836 $
ספטמבר 2023
₪350,000,000 $
יולי 2023
₪51,512,700 $
יוני 2023
₪12,695,800 $
יוני 2023
₪271,176,967 $
מזרחי טפחות
יוני 2023
₪2,000,000,000 $
אפריל 2023
₪472,892,000 $
מזרחי טפחות
פברואר 2023
₪1,089,530,000 $
פברואר 2023
₪195,860,000 $
ינואר 2023
₪48,800,000 $
ינואר 2023
₪313,509,000 $
ינואר 2023
₪595,926,000 $
דצמבר 2022
₪100,000,000 $
מזרחי טפחות
דצמבר 2022
₪2,600,000,000 $
דצמבר 2022
₪450,000,600 $
אוקטובר 2022
₪105,000,000 $
ספטמבר 2022
₪4,700,000 $
אוגוסט 2022
₪16,000,000 $
אוגוסט 2022
₪170,000,000 $
יולי 2022
₪400,000,000 $
יולי 2022
₪10,389,000 $
יולי 2022
₪52,000,000 $
יולי 2022
₪93,800,000 $
יוני 2022
₪504,350,000 $
צמח המרמן | טוב שבאת הביתה
מאי 2022
₪100,000,000 $
מזרחי טפחות
אפריל 2022
₪2,401,752,366 $
ינואר 2022
₪60,000,000 $
דצמבר 2021
₪339,350,000 $
דצמבר 2021
₪30,024,000 $
מזרחי טפחות
דצמבר 2021
₪1,822,012,000 $
אשטרום | נכסים בע
דצמבר 2021
₪329,175,000 $
דצמבר 2021
₪161,302,000 $
דצמבר 2021
₪350,000,000 $
דצמבר 2021
₪20,000,000 $
נובמבר 2021
₪43,740,000 $
נובמבר 2021
₪80,000,000 $
נובמבר 2021
₪42,000,000 $
מזרחי טפחות
אוקטובר 2021
₪3,600,000,000 $
אוקטובר 2021
₪41,497,000 $
אוגוסט 2021
₪125,001,000 $
אוגוסט 2021
₪38,100,000 $
יולי 2021
₪118,438,000 $
יולי 2021
₪108,006,000 $
יולי 2021
₪150,000,000 $
יוני 2021
₪57,630,000 $
יוני 2021
₪220,000,000 $
יוני 2021
₪32,000,000 $
יוני 2021
₪24,149,000 $
יוני 2021
₪35,000,000 $
יוני 2021
₪21,800,000 $
מאי 2021
₪120,000,000 $
מאי 2021
₪75,000,000 $
אפריל 2021
₪47,000,000 $
אפריל 2021
₪140,000,000 $
מרץ 2021
₪33,934,000 $
פברואר 2021
₪75,000,000 $
פברואר 2021
₪84,000,000 $
פברואר 2021
₪450,000,000 $
פברואר 2021
₪178,773,000 $
ינואר 2021
₪46,000,000 $
מזרחי טפחות
דצמבר 2020
₪400,000,000 $
נובמבר 2020
₪191,000,000 $
נובמבר 2020
$
אוקטובר 2020
$
ספטמבר 2020
₪70,000,000 $
ספטמבר 2020
₪500,000,000 $
יולי 2020
₪500,000,215 $
יולי 2020
₪71,000,000 $
מזרחי טפחות
יוני 2020
₪1,703,460,000 $
יוני 2020
₪350,000,000 $
יוני 2020
₪232,260,000 $
יוני 2020
₪68,740,000 $
יוני 2020
₪26,000,000 $
מאי 2020
₪370,000,000 $
ינואר 2020
₪50,000,000 $
נובמבר 2019
₪204,217,000 $
מזרחי טפחות
אוקטובר 2019
₪3,000,038,000 $
h
ספטמבר 2019
₪103,368,000 $
יולי 2019
₪480,000,000 $
אלטשולר שחם
יולי 2019
₪288,279,000 $
צמח המרמן | טוב שבאת הביתה
יוני 2019
₪70,000,000 $
מזרחי טפחות
יוני 2019
₪3,000,000,000 $
מזרחי טפחות
יוני 2019
₪700,000,000 $
מאי 2019
₪10,000,000 $
אשדר | מקבוצת אשטרום
מאי 2019
₪180,000,000 $
אשטרום | נכסים בע
אפריל 2019
₪228,270,000 $
אפריל 2019
₪72,000,000 $
Global Medical Reit
מרץ 2019
000,000,₪70 $
פברואר 2019
₪421,000,000 $
פברואר 2019
₪3,548,000 $
פברואר 2019
₪249,000,000 $
פברואר 2019
₪10,800,000 $
ינואר 2019
₪225,000,000 $
נובמבר 2018
₪46,600,000 $
אוקטובר 2018
₪407,200,000 $
מזרחי טפחות
אוקטובר 2018
₪710,550,000 $
יולי 2018
₪84,295,000 $
יולי 2018
₪123,740,000 $
אפריל 2018
₪201,000,000 $
מרץ 2018
₪32,175,000 $
פברואר 2018
₪21,620,000 $
פברואר 2018
₪18,016,000 $
ינואר 2018
₪52,500,000 $
ינואר 2018
₪120,517,000 $
דצמבר 2017
₪69,077,000 $
מזרחי טפחות
דצמבר 2017
₪678,950,000 $
דצמבר 2017
₪43,000,000 $
ספטמבר 2017
₪101,900,000 $
ספטמבר 2017
₪164,464,000 $
ספטמבר 2017
₪118,538,000 $
יולי 2017
₪523,500,000 $
יולי 2017
₪62,000,000 $
יוני 2017
₪103,168,000 $
אפריל 2017
₪68,338,000 $
מזרחי טפחות
מרץ 2017
₪2,702,498,000 $
מרץ 2017
₪8,505,000 $
מרץ 2017
₪123,323,000 $
פברואר 2017
₪263,563,000 $
פברואר 2017
₪70,000,000 $
אפריל 2016
₪55,542,000 $
מזרחי טפחות
מרץ 2016
₪3,120,584,000 $
פברואר 2016
₪74,197,000 $
פברואר 2016
₪237,374,000 $
פברואר 2016
₪206,165,000 $
פברואר 2016
₪2,563,000 $

שותפים לדרך

רוסאריו קפיטל היא נציגה בלעדית בישראל של Oaklins, פירמת ייעוץ פיננסי מובילה בעולם למיזוגים ורכישות בעסקאות middle market הפועלת ב-45 מדינות ברחבי העולם. ב-2021 ייעצנו ל-463 עסקאות בהיקף כספי כולל של כ-33 מיליארד דולר.

קראו עוד על Oaklins

רוסאריו קפיטל היא זרוע ההנפקות של מזרחי טפחות, הבנק השלישי בגודלו בישראל, ואחד השחקנים המובילים בתחום גיוסי ההון בהיקף עסקאות שנתי של מיליארדי ש"ח

קראו עוד על מזרחי טפחות

השירותים שלנו

גיוסי הון
גיוסי הון

ייעוץ, חיתום וניהול גיוסי הון לגופים הגדולים בישראל במגוון אמצעים, מהנפקות ציבוריות ועד מכשירים פיננסיים. רוסאריו הינה אחת החברות המובילות בקביעות את תחום החיתום בישראל

קראו עוד
+
מיזוגים ורכישות
מיזוגים ורכישות

ליווי וייעוץ מקצועיים ומותאמי סקטור לבעלי מניות ולחברות בתהליכי מכירה או רכישה, משלב הגדרת האסטרטגיה והצרכים, דרך איתור מטרות או רוכשים פוטנציאליים ועד להשלמת העסקה

קראו עוד
+
ייעוץ פיננסי ומחקר
ייעוץ פיננסי ומחקר

ניתוח עסקאות, אנליזה, ליווי ויעוץ לחברות בתהליך דרוג

קראו עוד
+

השיטה של רוסאריו

3 עוגנים מרכזיים

01מחקר

אנו מאמינים שמחקר יסודי הוא הבסיס לחיבור אמיתי לשוק ומתגאים במחלקת המחקר הטובה ביותר בשוק. המחקר הוא הכח המניע מאחורי רוסאריו ומושקעים בו משאבים רבים תוך מחויבות לחשיבה יוצאת דופן

02יושרה מקצועית

ברוסאריו היושרה מעל לכל. והיא מהווה תנאי בסיס לפני היציאה לדרך. אנו מאמינים בהצגת תמונה מדויקת ללקוח אשר תאפשר לנו להציב את היעד הנכון ביותר עבור הלקוח ולהשיג אותו באופן מיטבי

03שותפות

בעולם של לקוחות מזדמנים ופרויקטים נקודתיים, אנו שמים דגש על יצירת מערכות יחסים ארוכות המתבססות על היכרות ושותפות עם הלקוח כדרך להבטחת תוצאות מקסימליות פעם אחר פעם

האנשים שעושים את ההבדל

ליאור פייס, מנכ"ל פעיל בשוק ההון הישראלי מזה למעלה מ- 20 שנים ובעל היכרות רחבה עם מכלול התחומים של שוק ההון הישראלי, בדגש על מומחיות בתחומי החיתום, הנפקות ציבוריות ופרטיות.
ערן יעקובי, מנכ"ל רוסאריו ייעוץ ומחקר בעל נסיון של 20 שנים כאנליסט תקשורת וטכנולוגיה. מלווה ומייעץ לחברות תקשורת וטכנולוגיה בכל שלב במחזור החיים של החברה.
עורך דין תמר כהן, יועצת משפטית ב- 17 השנים האחרונות עוסקת ביעוץ משפטי ובתחום ההשקעות. בעברה כיהנה כמנכ"ל קרן הון סיכון לחברות טכנולוגיה בראשית דרכן.
אורית זריהן, סמנכל ניירות ערך מסחריים ב 20 השנים האחרונות מתמחה בהנפקות של נירות ערך מסחריים לחברות המובילות במשק. בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ומוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
נדב רבן, מנכל רוסאריו חיתום משמש כמנהל הנפקות וסמנכ"ל מזה כ-13 שנים. בעל ניסיון עשיר בכל תהליך הליווי המקצועי, מוכר ומוערך בשוק.
בועז לוי, מנהל מיזוגים ורכישות בעל ניסיון של כ-19 שנים בשוק ההון, בליווי חברות בתהליכי גיוס ובייזום פיננסי. ניהל עשרות רבות של גיוסי הון, הנפקות לציבור והנפקות פרטיות לחברות, בנה ויישם בהצלחה אסטרטגיית גיוס של חוב והון ומהלכים פיננסיים לחברות בתחומי תעשייה, טכנולוגיה, קמעונאות ועוד.
הכירו את הצוות

הצטרפו ל-3,000 אנשי שוק ההון שמקבלים מאיתנו מידע יומי על עסקאות מזירת ההנפקות

צפו בדו"ח המלא / הירשמו

LET’S GET TO WORK

צור קשר