ארכיון ההנפקות של שוק ההון הישראלי

ארכיון ההנפקות של רוסאריו קפיטל מפרט את כל ההנפקות בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות והוא פתוח לשימוש חופשי. לקבלת גישה למידע ולדו"ח יומי הכולל פירוט מכרזים פתוחים בשלב המוסדי, הקלק להלן. המידע ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים וכרוך ברישום.

שם ההנפקה שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי מחיר/ ריבית סגירה במכרז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/ תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
מקורות חברת מים בע"מ ציבורי 02.05.22
+
03.05.22 הנפקה של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 11 698,637 יח' 1,092 ש"ח 698,637 יח' 1,092 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת המים בע"מ ציבורי 02.05.22
+
03.05.22 הנפקה של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 10 401,363 יח' 1,047 ש"ח 401,363 יח' 1,047 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס גיוסי הון בע"מ ציבורי 02.05.22
+
08.05.22 הנפקה לציבור של אגרות חוב כמכשיר הון רובד 2 , בדרך של הרחבת סדרה יא' 293,361 ש"ח 928 ש"ח 293,361 ש"ח 928 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע"מ ציבורי 26.04.22
+
28.04.22 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות החוב (סדרה 33) 1,282,131 ע"נ 995 ש"ח 1,282,131 ע"נ 995 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע"מ ציבורי 26.04.22
+
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות החוב (סדרה 32) 669,389 ע"נ 1,082 ש"ח 669,389 ע"נ 1,082 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ מוסדי 28.04.22
+
01.05.22 הנפקה של סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה כ') 590,755 יח' 1.87% 594,835 יח' 1.87%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע"מ ציבורי 10.05.22
+
11.05.22 הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ז') 100,000 ש"ח 5.6% 100,000 ש"ח 5.55%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ מוסדי
+
הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גמא ניהול וסליקה בע"מ ציבורי 13.04.22
+
14.04.22 הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') 283,010 ע"נ 1.35% 499,283 ש"ח 1.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ ציבורי 09.05.22
+
12.05.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א') 543,000 ש"ח 1.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ציבורי 27.04.22
+
הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י') 216,325 ע"נ 4% 216,725 ש"ח 4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גמא ניהול וסליקה בע"מ מוסדי 13.04.22
+
הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 07.04.22
+
11.04.22 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב (סדרה יח') 112,001 יח' 998 ש"ח 313,238 ש"ח 998 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 07.04.22
+
11.04.22 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב (סדרה יז') 186,216 יח' 1,072 ש"ח 200,464 ש"ח 1,072 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ציבורי 05.04.22
+
07.04.22 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ז') 133,075 ע"נ 967 ש"ח 128,684 ש"ח 967 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 06.04.22
+
10.04.22 הנפקה לציבור של אג"ח חדשות ברמת פיקדון (סדרה 64) 1,169,591 יח' 1,026 ש"ח 1,169,591 יח' 1,026 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 06.04.22
+
10.04.22 הנפקה לציבור של אג"ח חדשות ברמת פיקדון (סדרה 63) 1,200,000 יח' 2.74% 1,201,752 יח' 2.74%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע"מ ציבורי 06.04.22
+
11.04.22 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב (סדרה 10) 255,739 יח' 938 ש"ח 248,400 ש"ח 938 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע"מ ציבורי 06.04.22
+
11.04.22 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב (סדרה 9) 214,081 יח' 1,154 ש"ח 247,000 ש"ח 1,154 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת מנרב בע"מ מוסדי המועד האחרון למסירת הודעות קיבול: יום שלישי ה-12.4.22
+
הצעת רכש חליפין מלאה לרכישת אגרות חוב (סדרה ב') בתמורה להנפקת אגרות חוב (סדרה ד')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל"ן בע"מ מוסדי 12.04.22
+
13.04.22 הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ציבורי 03.04.22
+
05.04.22 הנפקה של סדרה חדשה כתב התחייבות הון רובד 2 (סדרה ט') 571,693 ש"ח 3.26% 600,000 ש"ח 3.26%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אס.אר אקורד בע"מ מוסדי
+
הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איפיאמ החזקות בע"מ מוסדי ניתן להגיש הזמנות דרך אתר Fundit עד לתאריך ה- 24.04.22
+
הצעה ראשונה של מניות החברה (IPO)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ציבורי 21.03.22
+
27.03.22 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה כ') 530,610 ע"נ 1,215 ש"ח 644,691 ש"ח 1,215 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ציבורי 21.03.22
+
27.03.22 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה כג') 118,732 ע"נ 1,200 ש"ח 140,993 ש"ח 1,187.494 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 21.03.22
+
23.03.22 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ו') 495,000 ש"ח 1,155 ש"ח 495,425 ש"ח 1,155 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ ציבורי 29.03.22
+
30.03.22 הנפקה לציבור של סדרת כתבי התחייבות נדחים חדשה (סדרה כו')- כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO 300,000 ש"ח 1.09% 300,000 ש"ח 1.09%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ ציבורי 29.03.22
+
31.03.22 הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחרים סדרה 2 326,207 ש"ח ע"נ בנק ישראל +0.42% 326,807 ש"ח בנק ישראל +0.42%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 22.03.22
+
24.03.22 הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 692,308 ע"נ בנק ישראל+ 0.25% 697,308 ע"נ בנק ישראל+ 0.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 22.03.22
+
24.03.22 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה 405 (COCO) 12,158 יח' 51,800 ש"ח 12,639 יח' 51,800 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 22.03.22
+
24.03.22 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה 184 1,336,045 ע"נ 2.76% 1,336,302 ע"נ 2.76%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ מוסדי יום אחרון לניצול הזכויות 30.03.22
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק הפועלים בע"מ ציבורי 10.03.22
+
14.03.22 הרחבת סדרה 100 1,015,000 ש"ח 1,015 ש"ח 1,015,000 ש"ח 1,015 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק הפועלים בע"מ ציבורי 10.03.22
+
14.03.22 הרחבת סדרה 200 1,037,000 ש"ח 1,049 ש"ח 1,037,000 ש"ח 1,049 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק הפועלים בע"מ ציבורי 10.03.22
+
14.03.22 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO סדרה חדשה ו' 392,650 ש"ח 0.84% 397,650 ש"ח 0.84%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 07.03.22
+
09.03.22 הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה א' 63,800 ש"ח 1,012.3 ש"ח 63,900 ש"ח 1,012.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ מוסדי
+
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת מוסדי היום הקובע 08.03.22
+
גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות לרכישת יחידות השתתפות רגילות של החברה וכתבי אופציות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי 01.03.22
+
03.03.22 הנפקת מניות חדשות 202,000 ש"ח 752 ש"ח 304,439 יחידות 752 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי 01.03.22
+
03.03.22 הרחבת סדרה אג"ח ג' 126,000 ש"ח 948 ש"ח 164,363 יחידות 948 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 27.03.22
+
28.03.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יט') 235,000 ש"ח 1.5% 278,485 ש"ח 1.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי 02.03.22
+
הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות החוב (סדרה לא'), תמורת אגרות החוב (סדרה לד') המגובות בבטוחות, שיונפקו בדרך של הרחבת סדרה על פי תשקיף מדף ודוח הצעת מדף 852,911 ש"ח 1.024 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 02.03.22
+
06.03.22 הרחבה של סדרה ט' 800,200 ש"ח 1,069 ש"ח 800,200 ש"ח 1,069 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי סיאם בע"מ ציבורי 11.05.22
+
15.05.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א') 98,000 ש"ח 5.3% 98,000 ש"ח 5.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אינטר תעשיות פלוס בע"מ מוסדי יום אחרון לניצול 21.02.22
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע"מ ציבורי 07.03.22
+
09.03.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') 85,653 ש"ח 1.91% 100,000 ש"ח 1.91%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אוטומקס מוטורס בע"מ ציבורי 23.02.22
+
27.02.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) 40,061 ש"ח 5.9% 45,660 ש"ח 5.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ציבורי 14.02.22
+
20.02.22 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ה') 95,703 ש"ח 1,044 ש"ח 104,400 ש"ח 1,044 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ מוסדי
+
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יא')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ צבורי 02.03.22
+
06.03.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה י') 400,000 ש"ח 0.59% 400,000 ש"ח 0.59%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גרייס ברידינג בע"מ ציבורי
+
09.02.22 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 16,801 27.31 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי 05.04.22
+
11.04.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') 508,600 ע"נ 996 ש"ח 506,556 ש"ח 996 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד מוסדי
+
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד ')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת מנרב בע"מ ציבורי 22.02.22
+
24.02.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') 349,441 ש"ח 1.57% 349,441 ש"ח 1.57%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ ציבורי 07.03.22
+
09.03.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') 73,737 ע"נ 4.5% 80,000 ש"ח 4.47%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי
+
07.02.22 הנפקה לציבור של מניות החברה 317,000 ש"ח 180 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פריים אנרג'י פי.אי בע"מ ציבורי 16.02.22
+
21.02.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') 51,165 יח' 4% 54,837 ש"ח 4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

MDG Real Estate Global Limited מוסדי 23.02.22
+
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

MDG Real Estate Global Limited ציבורי
+
13.02.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד) 990 ש"ח 8,900 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'נריישן קפיטל בע"מ ציבורי 16.02.22
+
17.02.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') 491,000 ש"ח 960 ש"ח 493,400 ש"ח 960 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סולגרין בע"מ ציבורי 1.05.22
+
2.05.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) 182,000 ש"ח 2.95% 182,000 ש"ח 2.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אינטר תעשיות פלוס בע"מ ציבורי
+
היום הקובע 06.02.22 הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

א.לוי השקעות ובנין בע"מ ציבורי 03.03.22
+
07.03.21 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') 90,000 ע"נ 7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ מוסדי
+
הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 22.02.22
+
24.02.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ז) 223,219 ש"ח 1,011 ש"ח 224,027 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הרץ פרופרטיס גרופ ציבורי 22.02.22
+
24.02.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב' ) 207,481 ש"ח 4.7% 207,481 ש"ח 4.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת UMH Properties ציבורי
+
06.02.22 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') 328,962 ש"ח 4.72%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

משק אנרגיה אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי 01.02.22
+
02.02.22 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת (סדרה א') 50,000 יח' 1,106 ש"ח 55,300 ש"ח 1,106 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 16.02.22
+
17.02.22 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה י"ד) 350,000 ש"ח 1.54% 350,000 ש"ח 1.54%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ציבורי 02.02.22
+
06.02.22 הנפקה לציבור של סדרה חדשה אגרות חוב שקליות (סדרה א') 240,000 ש"ח 2.1% 250,000 ש"ח 2.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ ציבורי
+
16.01.2022 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יד') 196,680.00 ש"ח 2.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תדיראן גרופ בע"מ ציבורי
+
18.01.2022 הרחבת סדרת אג"ח [סדרה 3'] 102,300.00 ש"ח 1,023.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נקסטקום בע"מ ציבורי
+
19.01.2022 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ג'( 60,000.00 ש"ח 3.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי
+
19.01.2022 הנפקה של סדרה חדשה של אג"ח סטרייט (סדרה א') 242,000.00 ש"ח 2.30 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בול מסחר והשקעות בע"מ ציבורי
+
20.01.2022 הנפקה לציבור ע"פ תשקיף מדף של סדר ת אגרות חוב חדשה )סדרה א'(, 91,344.00 ש"ח 3.79 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרדן ישראל בע"מ ציבורי
+
20.01.2022 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה ה'( 93,558.00 ש"ח 1,006.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אורשי ג.ש. בע"מ ציבורי
+
23.01.2022 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ג') 91,900.00 ש"ח 1,021.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ ציבורי
+
24.01.2022 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יב') 337,465.00 ש"ח 2.80 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי
+
30.01.2022 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרות ט'

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי
+
5.01.2022 הנפקה בדרך של הרחבת סדרת אגרת חוב (סדרה יח') 345,800.00 ש"ח 1,132.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ציבורי
+
5.01.2022 הנפקה בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ט') 114,036.00 ש"ח 1,043.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת פנינסולה – מבית מיטב דש ציבורי
+
5.01.2022 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של אגרות חוב שקליות (סדרה ג') 229,298.00 ש"ח 1,013.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ציבורי
+
5.01.2022 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') 30,487.00 ש"ח 1,037.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי
+
6.01.2022 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה של א גרות החוב (סדרה ג') 291,600.00 ש"ח 972.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ציבורי
+
9.01.2022 הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"ב) 250,000.00 ש"ח 0.43 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ ציבורי
+
9.01.2022 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה א') 68,726.00 ש"ח 1,031.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ ציבורי
+
9.01.2022 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה כ' ) 100,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
11.01.2022 הנפקת מניות 144,000.00 ש"ח 2,301.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי
+
11.01.2022 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ט') 526,369.00 ש"ח 1,105.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי
+
12.01.2022 הנפקה לציבור של מניות 336,690.00 ש"ח 1,300.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט אזורים–ה.פ ליווינג בע"מ ציבורי
+
13.01.2022 הנפקה של סדרה חדשה של אג"ח להמרה (סדרה ב') 178,200.00 ש"ח 990.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

Encore Opportunities LTD ציבורי
+
11.01.2022 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א') 190,000.00 ש"ח 7.30 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי
+
13.01.2022 הנפקה לציבור של אגרות חוב (דרגת פיקדון) בדרך של הרחבת סדרה 182 1,901,817.00 ש"ח 1,075.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ציבורי
+
13.01.2022 הנפקה לציבור של מניות 506,100.00 ש"ח 7,895.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

MediPress Health – Limited Partnership ציבורי
+
26.12.2021 הנפקת יחידות השתתפות ראשונה לציבור IPO בהצעה אחידה 30,024.00 ש"ח 1,500.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ארנה סטאר גרופ בע"מ ציבורי
+
26.12.2021 הנפקת מניות החברה 135,700.00 ש"ח 2,801.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לימיטד ציבורי
+
26.12.2021 הנפקת אג"חסדרה חדשה ז 260,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אשטרום בע"מ ציבורי
+
26.12.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') 339,350.00 ש"ח 1,028.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ציבורי
+
26.12.2021 הנפקת אג"ח סדרה חדשה יא 150,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי. די. איי הנפקות (2010) בע"מ ציבורי
+
27.12.2021 הנפקה של תעודת התחייבות (סדרה ו') 164,400.00 ש"ח 2.18 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט לימיטד ציבורי
+
27.12.2021 הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד') 200,000.00 ש"ח 6.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע"מ ציבורי
+
27.12.2021 הנפקת נע"מ סדרה חדשה 2 247,800.00 ש"ח 991.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסטל לימיטד ציבורי
+
28.12.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') 86,109.00 ש"ח 6.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גירון פיתוח ובניה בע"מ ציבורי
+
28.12.2021 הנפקת אג"חסדרה חדשה ח' 250,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי
+
28.12.2021 הנפקה של מניות החברה 121,700.00 ש"ח 2,151.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ ציבורי
+
29.12.2021 הנפקת אג"חסדרה חדשה ג' 126,300.00 ש"ח 1,010.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רני צים מרכזי קניות בע"מ ציבורי
+
29.12.2021 הנפקה של אג"ח מסדרה חדשה (ג') מול פירעון מוקדם של אג"ח סדרה א' 350,000.00 ש"ח 0.94 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פריורטק בע"מ ציבורי
+
30.12.2021 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') 150,000.00 ש"ח 1.99 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי
+
15.12.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה 13) 329,175.00 ש"ח 1,045.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ ציבורי
+
15.12.2021 הרחבת סדרה י"ג 45,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אחים נאוי בע"מ ציבורי
+
16.12.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ו')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כללביט מימון בע"מ ציבורי
+
19.12.2021 הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה לאגרות החוב (סדרה יב') - ש"ח - ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינשטין נכסים בע"מ ציבורי
+
20.12.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') 220,000.00 ש"ח 1.90 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ציבורי
+
20.12.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') 287,985.00 ש"ח 1,047.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פז חברת הנפט בע"מ ציבורי
+
20.12.2021 הנפקת אג"ח סדרה חדשה ח 611,400.00 ש"ח 1,019.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי
+
21.12.2021 הנפקת אג"ח סדרה חדשה 13 200,000.00 ש"ח 2.79 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי
+
22.12.2021 הנפקה בדרך של הרחברת של אג"ח צמודה ברמת פיקדון (סדרה 46) 622,011.00 ש"ח 1,100.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת פרטנר תקשורת בע"מ ציבורי
+
23.12.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') 198,407.00 ש"ח 2.08 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ציבורי
+
23.12.2021 הנפקה לציבור של כתב התחייבות הון רובד 2 (סדרה ח') 425,026.00 ש"ח 2.38 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רמות בעיר בע"מ ציבורי
+
6.12.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') 74,000.00 ש"ח 3.35 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אייקון גרופ בע"מ ציבורי
+
7.12.2021 הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר 151,200.00 ש"ח 1,523.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי
+
8.12.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות 242,500.00 ש"ח 970.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי
+
9.12.2021 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב להמרה (סדרה א') 242,500.00 ש"ח 970.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בי קומיוניקיישנס בע"מ ציבורי
+
9.12.2021 הנפקה פרטית של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ו') 161,302.00 ש"ח 1,002.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק הפועלים בע"מ ציבורי
+
9.12.2021 הנפקה של אגרות חוב בדרגת פקדון סדרות חדשות סדרה –200 2,477,592.00 ש"ח 1,073.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדלור – מוצרים אלטרנטיביים בע"מ ציבורי
+
9.12.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות 63,300.00 ש"ח 260.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפיטומי מדיקל בע"מ ציבורי
+
10.12.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות 162,200.00 ש"ח 2,507.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ציבורי
+
12.12.2021 הנפקת אג"ח סדרה חדשה יח 693,700.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אייסקיור מדיקל בע"מ ציבורי
+
13.12.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות בארה"ב 41,600.00 ש"ח 10.70 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי
+
13.12.2021 הרחבת אג"ח סדרה ט' 54,900.00 ש"ח 1,098.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פריון נטוורק בע"מ ציבורי
+
13.12.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות בארה"ב 558,200.00 ש"ח 66.67 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ ציבורי
+
14.12.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') 45,000.00 ש"ח 3.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ציבורי
+
15.12.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות 77,000.00 ש"ח 1,710.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

א.נ שוהם ביזנס בע"מ ציבורי
+
24.11.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') 150,000.00 ש"ח 2.90 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי
+
24.11.2021 הנפקה של ניירות ערך מסחריים סחירים (סדרה 1) 907,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ ציבורי
+
24.11.2021 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה יח') 484,650.00 ש"ח 1,077.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ציבורי
+
25.11.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ו') 621,200.00 ש"ח 1,025.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי
+
25.11.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה 182) 1,470,700.00 ש"ח 1,075.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קונטיניואל בע"מ ציבורי
+
2.12.2021 הנפקת מניות 20,000.00 ש"ח 11.04 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קיסטון ריט בע"מ ציבורי
+
2.12.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א') 350,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בינלאומי הנפקות ציבורי
+
5.12.2021 הנפקת סדרת אג"ח חדשה י"ב 500,000.00 ש"ח 1,071.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.שלמה החזקות בע"מ ציבורי
+
5.12.2021 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה י"ז) 162,492.00 ש"ח 1,038.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בי קומיוניקיישנס בע"מ ציבורי
+
6.12.2021 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ו') 488,600.00 ש"ח 1,007.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גיבוי אחזקות בע"מ ציבורי
+
6.12.2021 הנפקת זכויות 9,700.00 ש"ח 20.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ ציבורי
+
6.12.2021 הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יב') 500,000.00 ש"ח 1071 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סופרין אחזקות בע"מ ציבורי
+
7.11.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 42,000.00 ש"ח 1,032.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור – אחזקות בע"מ ציבורי
+
7.11.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה י"ד) 120,000.00 ש"ח 4.90 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ציבורי
+
8.11.2021 הנפקה של סדרה corporate חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') המגובות בשעבוד ראשון 330,000.00 ש"ח 5.25 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ציבורי
+
9.11.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב להמרה (סדרה ד') 155,000.00 ש"ח 986.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלומה קרן תשתיות (2020) ציבורי
+
11.11.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 80,000.00 ש"ח 100.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי
+
11.11.2021 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב להמרה (סדרה ב') 62,800.00 ש"ח 943 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מצלאוי חברה לבנין בע"מ ציבורי
+
11.11.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב להמרה (סדרה ז') 51,850.00 ש"ח 1,037.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קופרליין אמריקאס לימיטד ציבורי
+
11.11.2021 הנפקה של אגרות חוב בדרך של הרחבת אג"ח סדרה ב', המגובה בקובננטים ואמות מידה פיננסיות 59,001.00 ש"ח 986 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי
+
14.11.2021 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ב') 274,300.00 ש"ח 1,015.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ ציבורי
+
14.11.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב צמודות מדד (סדרה ד') 43,740.00 ש"ח 972.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור – אחזקות בע"מ ציבורי
+
17.11.2021 הנפקה של מניות החברה 110,000.00 ש"ח 5,110.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי
+
21.11.2021 הנפקה של אגרות בדרך של הרחבת סדרה (סדרה טז') 497,727.00 ש"ח 1,219.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי
+
21.11.2021 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב להמרה (סדרה ו') 187,000.00 ש"ח 1,322.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סופרגז אנרגיה בע"מ ציבורי
+
22.11.2021 הנפקה של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ב') 150,000.00 ש"ח 1.99 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סיפיה וויז'ן ציבורי
+
22.11.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 68,629.00 ש"ח 416.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ציבורי
+
12.10.2021 הרחבת סדרה ט' 32,288.00 ש"ח 102.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי
+
17.10.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יט') 205,000.00 ש"ח 2.09 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ ציבורי
+
17.10.2021 סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג) 104,300.00 ש"ח 1,042.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אספן גרופ בע"מ ציבורי
+
18.10.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט') 300,000.00 ש"ח 0.74 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ליברה חברה לביטוח בע"מ ציבורי
+
19.10.2021 הנפקה ראשונה של מניות לציבור 73,500.00 ש"ח 13.27 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי
+
19.10.2021 הנפקה של אג"ח ברמת פיקדון (סדרה חדשה 62) 3,600,000.00 ש"ח 1,066.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גזית-גלוב בע"מ ציבורי
+
21.10.2021 הנפקה בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה טז') 327,110.00 ש"ח 1,030.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאלטי לטד ציבורי
+
21.10.2021 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ב') 348,103.00 ש"ח 1,003.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי
+
24.10.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ל"ו) 360,000.00 ש"ח 6.20 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי
+
25.10.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א') 105,000.00 ש"ח 3.18 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סילברסטין נכסים לימיטד ציבורי
+
25.10.2021 הנפקה בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ב') 234,000.00 ש"ח 1,045.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ ציבורי
+
25.10.2021 הנפקה על פי דוח הצעת מדף של מניות החברה וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 17,795.00 ש"ח 211.78 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ציבורי
+
28.10.2021 סדרת אג"ח חדשה (סדרה כה) 1,216,800.00 ש"ח 1,014.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פסיפיק אוק אס או אר (בי וי איי) הולדינגס, לטד ציבורי
+
28.10.2021 הנפקה בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ב') 522,411.00 ש"ח 974.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וואליו קפיטל וואן בע"מ ציבורי
+
2.09.2021 הנפקה לציבור של מניות 120,000.00 ש"ח 160.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת השקעות דיסקונט בע"מ ציבורי
+
2.09.2021 הצעת רכש חליפין חלקית לרכישת אגרות חוב (סדרה ו' וסדרה י') בתמורה להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יא') 500,000.00 ש"ח - ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי
+
5.09.2021 הנפקת אג"ח (סדרה ט) 380,800.00 ש"ח 1,056.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי
+
5.09.2021 הרחבת סדרה י"ח 405,300.00 ש"ח 1,099.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי
+
5.09.2021 הרחבת סדרה אג"ח (סדרה ו') 520,000.00 ש"ח 1,114.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירובוטיקס בע"מ ציבורי
+
9.09.2021 הנפקה ראשונה לציבור IPO 21,400.00 ש"ח 707.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אחים נאוי בע"מ ציבורי
+
12.09.2021 הנפקת אג"ח (סדרה ה') 162,200.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי
+
19.09.2021 הנפקה לציבור של מניות 717,600.00 ש"ח 24,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בוליגו קפיטל בע" מ ציבורי
+
23.09.2021 הנפקת מניות 63,600.00 ש"ח 580.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גיבוי אחזקות בע"מ ציבורי
+
30.09.2021 הנפקת זכויות 20,500.00 ש"ח 28.80 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טונדו סמארט בע"מ ציבורי
+
30.09.2021 הנפקה ראשונה לציבור IPO 17,520.00 ש"ח 665.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הילה מגדלי משרדים ב ע"מ ציבורי
+
3.10.2021 הרחבת סדרת אג"ח (סדרה א) 25,300.00 ש"ח 967.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ציבורי
+
5.10.2021 הנפקת זכויות למניות החברה 328,500.00 ש"ח 75 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד ציבורי
+
5.10.2021 הרחבת סדרת אג"ח (סדרה ג) 77,300.00 ש"ח 991.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג טק 50 יהש ציבורי
+
5.10.2021 הנפקת זכויות 29,700.00 ש"ח 660.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ ציבורי
+
10.10.2021 הנפקה לציבור של מניות 21,200.00 ש"ח 290 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ ציבורי
+
22.08.2021 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות 86,000.00 ש"ח 10.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ כ ל ו ל מ י מ ו ן ב ע " מ ציבורי
+
22.08.2021 הנפקת מניות (IPO) 110,000.00 ש"ח 9.46 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גזית-גלוב בע"מ ציבורי
+
23.08.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טז') 453,079.00 ש"ח 1.25 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע"מ ציבורי
+
23.08.2021 הנפקת אג"ח סדרה חדשה (סדרה ד') 99,873.00 ש"ח 927.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סמארט אגרו – שותפות מוגבלת ציבורי
+
23.08.2021 הנפקה של יחידות השתתפות וכתבי אופציה 14,400.00 ש"ח 960.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כללביט מימון בע"מ ציבורי
+
24.08.2021 הנפקת אג"ח סדרה י"ב 400,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבניין בע"מ ציבורי
+
25.08.2021 הנפקה לציבור על פי תשקיף מדף של אג"ח סטרייט , בדרך של הרחבת סדרה 14 182,290.00 ש"ח 1,044.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ ציבורי
+
25.08.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') 150,000.00 ש"ח 3.15 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רב-בריח(08) תעשיות בע"מ ציבורי
+
25.08.2021 הנפקת מניות (IPO) 125,001.00 ש"ח 171.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ציבורי
+
30.08.2021 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ו') 317,112.00 ש"ח 1,057.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל – קנדה (ט.ר) בע"מ ציבורי
+
30.08.2021 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ז') 277,400.00 ש"ח 1,001.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גרופ 107 ציבורי
+
31.08.2021 הנפקה ראשונה לציבור IPO 18,300.00 ש"ח 39.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ציבורי
+
1.09.2021 הנפקה לציבור של אג"ח חדשה (סדרה ג') 850,800.00 ש"ח 2.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד) שותפות מוגבלת ציבורי
+
1.09.2021 הנפקת מניות 2,200.00 ש"ח 95.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אימפקס אי או בע"מ ציבורי
+
2.09.2021 הנפקה ראשונה לציבור IPO 20,500.00 ש"ח 1,104.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ציבורי
+
5.08.2021 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות 38,100.00 ש"ח 1,500.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי
+
5.08.2021 הנפקה לציבור של מניות וסדרת חדשה של כתבי אופציה (סדרה 13) הניתנים למימוש למניות החברה 35,355.00 ש"ח 748.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה בע"מ ציבורי
+
8.08.2021 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות (סדרה ו ') 120,000.00 ש"ח 2.07% ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסטל לימיטד ציבורי
+
8.08.2021 הצעת רכש חליפין לרכישת אגרות חוב ) סדרה ב' ( בתמורה 42,990.00 ש"ח 0.965 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ציבורי
+
8.08.2021 הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב Corporate שקליות בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ב') 180,500.00 ש"ח 1,081.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור – אחזקות בע"מ ציבורי
+
8.08.2021 הצעת רכש החליפין של סדרה ז' בתמורה להנפקת סדרה ט' 25,240.00 ש"ח 105.33 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי
+
9.08.2021 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') 358,344.00 ש"ח 1.58% ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פריים אנרג'י פי.אי בע"מ ציבורי
+
11.08.2021 הנפקה של סדרה חדשה של אג"ח להמרה )סדרה א'( 77,250.00 ש"ח 976.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גיבוי אחזקות בע"מ ציבורי
+
12.08.2021 הנפקת אג"ח סדרה ב 69,100.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ציבורי
+
12.08.2021 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ג') 39,323.00 ש"ח 952.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי ספאק 1 בע"מ ציבורי
+
15.08.2021 הנפקת מניות (IPO) 400,000.00 ש"ח 100,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ציבורי
+
15.08.2021 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה א ' 400,000.00 ש"ח 1.48 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי
+
16.08.2021 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה כ') 1,111,501.00 ש"ח 0.25 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993) ציבורי
+
17.08.2021 הנפקת זכויות 8,300.00 ש"ח 4.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדלן בע"מ ציבורי
+
18.08.2021 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרת חוב (סדרה ד') 424,400.00 ש"ח 1,124.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע"מ ציבורי
+
22.07.2021 הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (32) 576005 ש"ח 1,082.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע"מ ציבורי
+
22.07.2021 הנפקת מניות לציבור 21,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ ציבורי
+
22.07.2021 הנפקת מניות 250,534.00 ש"ח 34.70 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ ציבורי
+
25.07.2021 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') 115,000.00 ש"ח 3.20% ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אריקה כרמל בע"מ ציבורי
+
26.07.2021 הנפקת מניות 108,006.00 ש"ח 49.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברקת קפיטל בע"מ ציבורי
+
26.07.2021 הנפקה לציבור של מניות 60,000 ש"ח 3.33 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'נגו קונקטיביטי בע"מ ציבורי
+
26.07.2021 הנפקת מניות 27,046.00 ש"ח 245.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ציבורי
+
26.07.2021 הנפקת סדרה חדשה (סדרה ט') 118,438 ש"ח 3.37 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע"מ ציבורי
+
27.07.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ט"ז( 76,827 ש"ח 3.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לימיטד ציבורי
+
28.07.2021 הנפקת אג"ח סדרה ז' 127,793 ש"ח 7.75% ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי
+
29.07.2021 הנפקה לצובור של סדרה ג' 350,461 ש"ח 908.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סטרוברי פילדס ריט לימטד ציבורי
+
29.07.2021 הנפקה לצובור של סדרה ג' 208,000 ש"ח 5.70 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי
+
29.07.2021 הרחבת סדרה לה 256,036 ש"ח 1,012.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרדן ישראל בע"מ ציבורי
+
1.08.2021 הנפקת אג"ח סדרה ה 57,600.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

באפ טכנולוגיות בע"מ ציבורי
+
4.08.2021 הנפקת מניות ואופציות 30,600.00 ש"ח 5,606.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טופ גאם תעשיות בע"מ ציבורי
+
4.08.2021 הנפקת מניות 100,000.00 ש"ח 470.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלביט מערכות בע"מ ציבורי
+
7.07.2021 הנפקה לציבור של סדרה ב' 1,483,000 ש"ח 1.08 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספידווליו בע"מ ציבורי
+
7.07.2021 הנפקה לציבור של מניות 30,000 ש"ח 849.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי
+
8.07.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יג') 350,000 ש"ח 1.09 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי
+
9.07.2021 הנפקה לציבור של מניות 148,500 ש"ח 250.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי
+
11.07.2021 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה יא 250000 ש"ח 0.97 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ציבורי
+
11.07.2021 הנפקה לצובור של סדרה ג' 350,000.00 ש"ח 1,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'נריישן קפיטל בע"מ ציבורי
+
12.07.2021 הנפקת מניות 163,140.00 ש"ח 1.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מנרה ונצ'רס אקס אל-שותפות מוגבלת ציבורי
+
12.07.2021 הנפקת אגד 46,000.00 ש"ח 10,000.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק ציבורי
+
12.07.2021 הנפקה לצובור של סדרה י"ב 151,650.00 ש"ח 1,011.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט לימיטד ציבורי
+
13.07.2021 הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ללא בטוחות תמורת אגרות חוב (סדרה ג') שיונפקו בדרך של הרחבת סדרה ג' 26000 ש"ח 989.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סקודיקס בע"מ ציבורי
+
14.07.2021 הנפקה ראשונה לציבור (IPO ) של מניות החברה 54000 ש"ח 7.09 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע"מ ציבורי
+
15.07.2021 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה ז' 78480 ש"ח 981.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אספן גרופ בע"מ ציבורי
+
15.07.2021 הנפקה לצובור של סדרה ח' 308,100.00 ש"ח 1,027.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צור שמיר אחזקות בע"מ ציבורי
+
15.07.2021 הנפקה של סדרה חדשה אגרות החוב י"א 142890 ש"ח 2.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי
+
20.07.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה אג"ח ח' 1751000 ש"ח 1.69 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים ציבורי
+
22.07.2021 הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (א) 250,000.00 ש"ח 1.95 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איידנטי הלת'קייר בע"מ ציבורי
+
17.06.2021 הנפקה לציבור של אופציות ומניות 27000 ש"ח 75.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שלוש 3 דיאם ציבורי
+
17.06.2021 הנפקה לציבור של מניות 32,000 ש"ח 11.63 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'נריישן קפיטל בע"מ ציבורי
+
20.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 441,609 ש"ח 1,019 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיכמן בס"ד בע"מ ציבורי
+
20.06.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה 100,000 ש"ח 3.80 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי
+
20.06.2021 הנפקה לציבור של מניות רגילות 250,000 ש"ח 375.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רכבת ישראל בע"מ ציבורי
+
20.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 100,000 ש"ח 1,086 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
21.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 220,104 ש"ח 1,021 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

HIVE 2040 שותפות מוגבלת ציבורי
+
23.06.2021 גיוס הון בדרך של הנפקת יחידות השתתפות ראשונה לציבור (IPO) וכתבי אופציה 32,100 ש"ח 1,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ ציבורי
+
23.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה יט') 105,695 ש"ח 3.05 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טוגדר פארמה בע"מ ציבורי
+
23.06.2021 הנפקה לציבור של מניות 7,520 ש"ח 125.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סאטקום מערכות בע"מ ציבורי
+
23.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה חדשה ג') 57,630 ש"ח 961 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי
+
24.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ל"ה) 517,806 ש"ח 7.12 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

Atherian ציבורי
+
30.06.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 66,320.00 ש"ח 48.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

G Medical Innovations ציבורי
+
30.06.2021 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 64,000.00 ש"ח 16.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דורסל (ב.א.ז.) בע"מ ציבורי
+
1.07.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 150,000 ש"ח 2.41 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ ציבורי
+
5.07.2021 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד') 300,000 ש"ח 5.70 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בי קומיוניקיישנס בע"מ ציבורי
+
6.07.2021 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ו' 394,000 ש"ח 3.95 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בול מסחר והשקעות בע"מ ציבורי
+
14.06.2021 הנפקה ראשונה לציבור (IPO ) של מניות החברה 29,739 ש"ח 8,100 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מטריסלף בע"מ ציבורי
+
14.06.2021 הנפקת מניות ראשונה לציבור IPO על בסיס תשקיף 24,149 ש"ח 48.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ציבורי
+
14.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 102,116 ש"ח 1,061.90 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ליברה חברה לביטוח בע"מ ציבורי
+
15.06.2021 הנפקה לציבור של מניות 25,000 ש"ח 10.56 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיקרונט בע"מ ציבורי
+
15.6.21 הנפקה לציבור של מניות 26900 ש"ח 1,460.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גמא ניהול וסליקה בע"מ ציבורי
+
16.06.2021 הנפקה לציבור של מניות 203,200 ש"ח 1,398.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלאסבוקס בע"מ ציבורי
+
16.06.2021 הנפקה לציבור של מניות 312,400 ש"ח 95.04 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ ציבורי
+
16.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה23) 1,122 ש"ח 142,613.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.יוחננוף ובניו (1988) בע"מ ציבורי
+
7.06.2021 הנפקה לציבור של מניות 350000 ש"ח 1,950.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ ציבורי
+
7.06.2021 הנפקה לציבור של סדרה חדשה אג"ח ח' 4800 ש"ח 25.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אורה סמארט אייר בע"מ ציבורי
+
8.06.2021 הנפקה לציבור של מניות 35,000 ש"ח 6.82 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נקסט ויז'ן בע"מ ציבורי
+
9.06.2021 הנפקה לציבור של מניות 113,400 ש"ח 540.00 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ציבורי
+
9.06.2021 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יא') 150,000 ש"ח 1,116 ש"ח