ארכיון ההנפקות של שוק ההון הישראלי

ארכיון ההנפקות של רוסאריו קפיטל מפרט את כל ההנפקות בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות והוא פתוח לשימוש חופשי. לקבלת גישה למידע ולדו"ח יומי הכולל פירוט מכרזים פתוחים בשלב המוסדי, הקלק להלן. המידע ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים וכרוך ברישום.

צפו בדו"ח המלא/הירשמו
שם ההנפקה שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי מחיר/ ריבית סגירה במכרז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/ תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
מטריסלף בע"מ ציבורי
+
14.06.21 הנפקת מניות ראשונה לציבור IPO על בסיס תשקיף 24,149 48.5 ש"ח 26.13%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בול מסחר והשקעות בע"מ ציבורי
+
14.06.21 הנפקה ראשונה לציבור IPO של מניות החברה בדרך של הצעה אחידה 3,334 יחידות 8,100 ש"ח 29,739 8,100 ש"ח 69%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ציבורי 07.06.21
+
09.06.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב (הרחבת סדרה סדרה י"א) 150,000 1,116 ש"ח 150,000 1,116ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קיסטון ריט בע"מ ציבורי
+
31.05.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) 120,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ורידיס אינווירונמנט בע"מ ציבורי 01.06.21
+
07.06.21 הנפקה ראשונה והצעת מכר לציבור של מניות החברה (IPO) 882,500 ש"ח 3530 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 26.05.21
+
30.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יז') 355,222 יח' 1,030 ש"ח 365,889 ש"ח 1,030 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת פנינסולה – מבית מיטב דש ציבורי 26.05.21
+
30.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג') 240,327 ש"ח ע.נ 1,011 ש"ח 247,257 ש"ח 1,011 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבניין בע"מ ציבורי 10.06.21
+
הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 15) 192,038 יח' 1,013 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ ציבורי 02.06.21
+
06.06.21 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo (סדרה חדשה 13) 142,500 ש"ח 1.22% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי 27.05.21
+
31.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 122,203 יח' 967 ש"ח 125,500 ש"ח 967 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אב-גד החזקות בע"מ ציבורי
+
12.05.21 הנפקת מניות ראשונה לציבור IPO בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ובהצעה אחידה לציבור 31,155 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ ציבורי 02.06.21
+
09.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 40,000 ש"ח 4.98% 40,000 4.98% 80% 80%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור – אחזקות בע"מ ציבורי 27.05.21
+
01.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב') 69,400 יח' 2.8% 70,000 ש"ח 2.8% 97.92% 97.92%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת יובלים השקעות בע"מ ציבורי 08.06.21
+
10.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 100,000 3.6% 125,000 3.6% 90.6% 90.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ווי-בוקס נדל"ן בע"מ ציבורי 27.05.21
+
31.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 71,000 ש"ח 4.48% 89.41% 89.41%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

החברה לישראל בע"מ ציבורי 20.05.21
+
24.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 15) 750,000 ש"ח 2.74% 750,000 ש"ח 2.74% 98.6% 98.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 25.04.21
+
26.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י"ב) 271,000 ש"ח 1,023 ש"ח 271,000 ש"ח 1,023 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ פרטי 28.04.21
+
הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ פרטי 28.04.21
+
הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה ד')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ פרטי 28.04.21
+
הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה ג')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט אזורים ה.פ ליווינג בע"מ ציבורי 24.05.21
+
26.05.21 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') 152,000 ש"ח 0.64% 152,000 ש"ח 0.64% 91% 91%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניק – טק שותפות מוגבלת ציבורי
+
26.04.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות בדרך של הצעה אחידה על פי תשקיף להשלמה 26,490 ש"ח 1,000 ש"ח 42.8%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שור-טק השקעות ציבורי
+
27.04.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות 26,162 ש"ח 1,000 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי
+
21.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט') 174,563 ש"ח 997 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי
+
21.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה') 58,501 ש"ח 1,112 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.שלמה החזקות בע"מ ציבורי 22.04.21
+
26.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יח') 400,000 ש"ח ע.נ 1,061 ש"ח 408,840 ש"ח 1,061 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ציבורי 11.05.21
+
13.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה י"ב) 78,600 ש"ח 4.19% 80,000 ש"ח 4.19% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 19.04.21
+
21.04.21 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של כתבי התחייבות נדחים מסוג Coco (סדרה ז') 930,500 ש"ח 55,100 ש"ח 931,906 ש"ח 55,100 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ציבורי
+
19.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 156,750 ש"ח 1,045 ש"ח 95.47% 95.47%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גירון פיתוח ובנייה בע"מ ציבורי 19.04.21
+
25.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ז') 135,941 ש"ח 1,111 ש"ח 151,030 ש"ח 1,111 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 20.04.21
+
22.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י"ז) 598,710 ש"ח 1,126 ש"ח 674,174 ש"ח 1,126 ש"ח 99.98% 99.98%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי 19.04.21
+
21.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג') 203,394 ש"ח ע.נ 942 ש"ח 192,168 ש"ח 942 ש"ח 88% 88%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אול -יר הולדינגס לימיטד מוסדי 04.05.21
+
הזמנה להגשת הצעות למכירת אגרות החוב (סדרה ג') של אול -יר הולדינגס לימיטד, בתמורה למזומן ובדרך של מכרז על המחיר

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ציבורי 23.05.21
+
25.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 235,068 ש"ח 1,031 ש"ח 235,068 ש"ח 1,031 ש"ח 97.39% 97.39%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ציבורי 04.05.21
+
05.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ח') 200,000 ש"ח 0.60% 200,000 ש"ח 0.60% 93.32% 93.32%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ ציבורי 12.04.21
+
19.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ז') 206,633 ש"ח 1,012 ש"ח 209,200 ש"ח 1,012 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע"מ ציבורי 22.04.21
+
28.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 10) 514,000 ש"ח 2.8% 514,026 ש"ח 2.8% 97% 97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי
+
07.04.21 הנפקה לציבור של מניות 10,000 ש"ח 3,160 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי 06.04.21
+
07.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 165,000 ש"ח 1,085 ש"ח 179,025 ש"ח 1,085 ש"ח 91.4% 91.4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ציבורי 07.04.21
+
12.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 23) 179,250 ש"ח 1,062 ש"ח 179,245 ש"ח 1,062 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ציבורי 07.04.21
+
12.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 22) 83,260 ש"ח 1,042 ש"ח 83,263 ש"ח 1,042 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ ציבורי 06.04.21
+
08.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 70,000 ש"ח 1,050 ש"ח 73,500 ש"ח 1,050 ש"ח 84.14% 84.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ ציבורי 22.04.21
+
26.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 398,786 ש"ח 0.97% 400,000 ש"ח 0.96% 85.1% 84.87%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צ'קראטק בע"מ ציבורי
+
24-25/03.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) 27,400 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ ציבורי 05.04.21
+
07.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה חדשה) 46,459 ש"ח 991 ש"ח 47,000 ש"ח 1,000 ש"ח 80.9% 80.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ניו הוריזון גרופ בע"מ ציבורי
+
22.03.21 הנפקה לציבור של מניות 8,085 ש"ח 70 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גיבוי אחזקות בע"מ ציבורי
+
17.03.21 הנפקה לציבור של מניות 8,118 ש"ח 1,045 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסטל לימיטד ציבורי 21.04.21
+
26.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 60,354 ש"ח 7% 64,324 ש"ח 7% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל"ן בע"מ ציבורי 24.03.21
+
25.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 2.35% 100,000 ש"ח 2.35% 97.30% 97.30%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תיגי בע"מ ציבורי
+
08.03.21 הנפקה ראשונה (IPO) לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 33,934 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביו מיט פודטק – שותפות מוגבלת ציבורי
+
09.03.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות 25,089 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קוויק סופר אונליין בע"מ ציבורי
+
07.03.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות החברה 87,938 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברנד תעשיות בע"מ ציבורי
+
10.03.21 הנפקה לציבור של מניות בדרך של זכויות 14,500 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 22.03.21
+
הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט') יחד עם כתבי אופציות למניות 167,561 יח' 991 ש"ח 991 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי
+
02.03.21 הנפקה לציבור של מניות 589,940 ש"ח 630 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים ציבורי
+
03.03.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) 42,228 ש"ח 1,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 17.03.21
+
21.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יח') 571,711 1.33% 575,767 ש"ח 1.33% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ ציבורי 03.03.21
+
07.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 6) 50,000 יח' 1,039 ש"ח 51,950 ש"ח 1,039 ש"ח 85.3% 85.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ווישור גלובלטק בע"מ ציבורי
+
25.02.21 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) 85,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבסיר אדיוקיישן (פרופרפ) ציבורי
+
25.02.21 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 75,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תנופורט (1990) בע"מ ציבורי
+
24.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א') 50,250 ש"ח 1,005 ש"ח 58.49%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע"מ ציבורי 16.02.21
+
18.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 84,000 ש"ח 1,050 ש"ח 84,000 ש"ח 1,050 ש"ח 98.61% 98.61%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ ציבורי 02.03.21
+
04.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג') 230,000 יח' 1,021 ש"ח 234,830 ש"ח 1,021 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ ציבורי 02.03.21
+
04.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 225,962 ש"ח 2.15% 266,212 ש"ח 2.15% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 16.02.21
+
21.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 187,762 ש"ח 984 ש"ח 196,800 ש"ח 984 ש"ח 90.61% 90.61%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קוויקליזארד בע"מ ציבורי
+
18.02.21 הצעה ראשונה של מניות החברה (IPO) 45,500 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ ציבורי
+
15.02.21 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 13,396 ש"ח 935 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

GFI Real Estate Limited ציבורי 17.02.21
+
21.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 51,500 ש"ח 970 ש"ח 53,544 ש"ח 970 ש"ח 90.08% 90.08%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ציבורי
+
16.02.21 הנפקת כתבי אופציה לציבור 250,000 ש"ח 200 ש"ח 46.41%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 04.03.21
+
08.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ב) 610,791 ש"ח ע.נ 2.3% 610,791 ש"ח 2.3% 99.96% 99.96%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ציבורי 11.02.21
+
15.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ה') 177,448 ש"ח 2.50% 178,773 ש"ח 2.50% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ציבורי 09.02.21
+
14.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ז') 213,000 ש"ח 1,061 ש"ח 213,000 ש"ח 1,061 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת המים בע"מ ציבורי 08.02.21
+
10.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 11) 786,100 ש"ח 1,216 ש"ח 955,900 ש"ח 1,216 ש"ח 99.99% 99.99%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת המים בע"מ ציבורי 08.02.21
+
10.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 10) 144,290 ש"ח 1,027 ש"ח 148,200 ש"ח 1,027 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברנמילר אנרג'י בע"מ ציבורי
+
09.02.21 הנפקה לציבור של מניות 9,866 ש"ח 157 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע"מ ציבורי 03.02.21
+
07.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א') 207,764 ש"ח 1,006.3 ש"ח 220,500 ש"ח 1,006.3 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טוגדר פארמה בע"מ ציבורי
+
03.02.21 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 17,121 ש"ח 222 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 15.02.21
+
17.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ח') 450,000 ש"ח 0.92% 450,000 ש"ח 0.92% 99.91% 99.91%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס אחזקות בע"מ ציבורי 01.02.21
+
03.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 5) 222,616 ש"ח 1,005 ש"ח 222,616 ש"ח 1,005 ש"ח 99.99% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס אחזקות בע"מ ציבורי 01.02.21
+
03.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 4) 127,384 ש"ח 1,008 ש"ח 127,384 ש"ח 1,008 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסל סולושנס גרופ בע"מ ציבורי
+
01.02.21 הנפקה של מניות וכתבי אופציה 20,400 ש"ח 102 ש"ח 8.65%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיכמן בס"ד בע"מ ציבורי
+
04.02.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות החברה בדרך של הצעה אחידה 25,160 ש"ח 6,430 ש"ח 70.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי
+
27.01.21 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה 6,925 ש"ח 736 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סולגרין בע"מ ציבורי 27.01.21
+
28.01.21 הנפקה לציבור של מניות 174,998 ש"ח 3,400 ש"ח 381,496 ש"ח 3,076 ש"ח 81.85%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ציבורי 04.03.21
+
09.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 101,000 ש"ח 4.49% 101,372 ש"ח 4.49% 90.29% 90.29%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי
+
02.02.21 הצעת רכש חליפין לרכישת אגרות חוב (סדרה ב') כנג הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') 289,627 ש"ח ע.נ

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ ציבורי
+
21.01.21 הנפקה ראשונה לציבור של מניות IPO 30,528 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ ציבורי 26.01.21
+
28.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה טז') 397,000 ש"ח 1,028 ש"ח 397,400 ש"ח 1,028 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמ.ג'י.ג'י. Offshore (בי.וי.אי) פרטי 27.01.21
+
הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים (סדרה חדשה 1)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ציבורי 28.01.21
+
01.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 300,000 ש"ח 2.18% 300,000 ש"ח 2.18% 98.84% 98.84%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ ציבורי 12.01.21
+
27.01.21 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה(IPO) 80,501 ש"ח 4,883 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אספן גרופ בע"מ ציבורי 20.01.21
+
24.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ח') 276,000 ש"ח 1.5% 276,684 ש"ח 1.5% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ציבורי 27.01.21
+
31.01.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה י') 166,536 ש"ח ע.נ 166,702 ש"ח 1,001 ש"ח 86.82% 86.82%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ ציבורי 10.01.21
+
12.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 168,918 ש"ח ע.נ 1,155 ש"ח 168,935 ש"ח 1,155 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ציבורי
+
07.01.21 הנפקה ראשונה (IPO) לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות בהצעה לא אחידה 45,999 ש"ח 360 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פלנטארק ביו בע"מ ציבורי
+
04.01.21 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 23,100 ש"ח 187 ש"ח 60.41%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 31.12.20
+
04.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יח') 103,898 ש"ח 996.9 ש"ח 103,600 ש"ח 996.9 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 31.12.20
+
04.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יז') 154,640 ש"ח 963.7 ש"ח 154,640 ש"ח 963.7 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ציבורי 03.01.21
+
05.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 211,775 יח' 1,034 ש"ח 219,173 ש"ח 1,034 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מצלאוי חברה לבנין בע"מ ציבורי 20.01.21
+
25.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 44,400 ש"ח 4.45% 48,400 ש"ח 4.43% 71.26% 71.26%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל"ן בע"מ ציבורי 12.01.21
+
14.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט') 100,000 ש"ח 3.56% 100,000 ש"ח 3.56% 93.02% 93.02%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל גרופ בע"מ ציבורי 07.01.21
+
11.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ב) 104,577 ש"ח 4.53% 109,477 ש"ח 4.53% 96.09% 96.09%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 21.12.20
+
23.12.20 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 53) מסוג COCO 400,000 ש"ח 1.89% 400,000 ש"ח 1.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי 14.01.21
+
19.01.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה א') 40,200 ש"ח 950 ש"ח 56,718 ש"ח 982 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי 23.12.20
+
27.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ז') 222,000 ש"ח 1,158 ש"ח 222,400 ש"ח 1,158 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 06.01.21
+
07.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יא') 350,000 ש"ח 1.22% 350,000 ש"ח 1.22% 96.42% 96.42%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי
+
24.01.21 הצעת רכש חליפין למניות אפי נכסים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי.איי.אם. אינפיניטי אינוניישן מדיקל ציבורי
+
23.12.20 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות 40,350 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי
+
15.12.20 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 88,316 ש"ח 1,880 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

א.נ שוהם ביזנס בע"מ ציבורי 31.12.20
+
04.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 136,971 ש"ח 3.95% 150,000 ש"ח 3.95% 95.90% 95.90%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי 14.12.20
+
16.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט') 423,967 ש"ח 973.5 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי 14.12.20
+
16.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה') 179,460 ש"ח 1,091 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ציבורי
+
14.12.20 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 929,724 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רני צים מרכז קניות בע"מ ציבורי 14.01.21
+
19.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 248,300 ש"ח 1.08% 248,300 ש"ח 1.08% 86.25% 86.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל – קנדה (ט.ר) בע"מ ציבורי 30.12.20
+
03.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ז') 200,000 ש"ח 3.95% 200,000 ש"ח 3.95% 84.5% 84.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע"מ ציבורי
+
27.12.20 הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ ציבורי 13.12.20
+
17.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 48,138 ש"ח 5.65% 50,000 ש"ח 5.65% 88.12% 88.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אב גד החזקות בע"מ ציבורי 11.01.21
+
17.01.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של אגרות חוב 58,200 ש"ח 5.9% 60,000 ש"ח 5.81% 80% 80%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דליה חברות אנרגיה בע"מ ציבורי 29.12.20
+
הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ציבורי
+
08.12.20 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה 36,380 ש"ח 680 ש"ח 73.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 08.12.20
+
13.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 433,684 יח' 1,048 ש"ח 454,500 ש"ח 1,048 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניף שירותים פיננסיים בע"מ מוסדי 10.12.20
+
14.12.20 הנפקה ראשונה של מניות החברה לציבור (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה 200,200 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ציבורי 09.12.20
+
13.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט"ו) 400,000 ש"ח 1,091 ש"ח 400,000 ש"ח 1,091 ש"ח 99.95% 99.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת ציבורי
+
07.12.20 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות 52,200 ש"ח 1,450 ש"ח 88.34%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בלייד ריינג'ר בע"מ ציבורי
+
07.12.20 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 22,600 ש"ח 12.81 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סונוביה בע"מ ציבורי
+
07.12.20 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 35,000 ש"ח 9.15 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ציבורי 21.12.20
+
23.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 500,000 ש"ח 1.85% 500,000 ש"ח 1.85% 81.91% 81.91%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ ציבורי 14.12.20
+
20.12.20 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה (IPO) 51,500 יח' 1,150 ש"ח 59,225 ש"ח 1,150 ש"ח 79.83%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי
+
03.12.20 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות 6,792 ש"ח 640 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הילה מגדלי משרדים בע"מ ציבורי 13.01.21
+
19.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה א') 55,702 ש"ח 925 ש"ח 59,097 ש"ח 925 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי 01.12.20
+
03.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 131,029 ש"ח 940 ש"ח 123,200 ש"ח 940 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ציבורי 14.12.20
+
16.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 23) 200,000 ש"ח 3.3% 200,000 ש"ח 3.3% 97.1% 97.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זיקוק לנפט בע"מ ציבורי 01.12.20
+
03.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י"ב) 144,000 ש"ח 976 ש"ח 144,306 ש"ח 976 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת אורשי בע"מ ציבורי 30.11.20
+
02.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 84,032 ש"ח 3.61% 88,000 ש"ח 3.61% 87.84% 87.84%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ ציבורי
+
26.11.20 הצעה ראשונה לציבור (IPO) של מניות החברה ואופציות רכישה 346,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ ציבורי
+
29.11.20 הצעה ראשונה של מניות החברה (IPO) הצעה אחידה לכלל הציבור 223,083 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ציבורי 10.12.20
+
14.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"א) 150,000 ש"ח 2.45% 150,000 ש"ח 2.45% 97.01% 97.01%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת סלקום ישראל בע"מ פרטי 25.11.20
+
הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה י"ב) 400,000 ש"ח 977 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקופיה סיינטיפיק בע"מ ציבורי
+
24.11.20 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה (IPO) וכתבי אופציה בדרך של הצעה לא אחידה 281,693 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע"מ ציבורי 23.11.20
+
25.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט"ו) 100,000 יח' 1,020.5 ש"ח 102,050 ש"ח 1,020.5 ש"ח 80.12% 80.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ציבורי 03.12.20
+
07.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 14) 400,000 ש"ח 2.55% 400,000 ש"ח 2.55% 94.12% 94.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ ציבורי 01.12.20
+
08.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 99,117 ש"ח 3.47% 100,000 ש"ח 3.47% 80% 80%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברנמילר אנרג'י בע"מ ציבורי
+
15.11.20 הנפקה לציבור של שתי סדרות של כתבי אופציה למניות 2,480 ש"ח 620 ש"ח 97.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אס.אר. אקורד בע"מ ציבורי 12.11.20
+
16.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 160,000 ש"ח 3.24% 190,783 ש"ח 3.24% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ ציבורי 24.11.20
+
26.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ח) 78,000 ש"ח 4.2% 80,000 ש"ח 4.2% 85.04% 85.04%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תראפיקס ביוסיינסס בע"מ ציבורי
+
גיוס ציבורי של ADS וכתבי אופציות ל ADS $4,200 $5.02

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע"מ ציבורי 25.11.20
+
29.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 71,000 ש"ח 4% 73,400 ש"ח 4% 95% 95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פלסטופיל הזורע בע"מ ציבורי
+
28.10.20 הנפקה לציבור של מניות 10,924 ש"ח 580 ש"ח 75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ ציבורי 25.11.20
+
29.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה ב') 80,000 ש"ח 4.9% 80,000 ש"ח 4.9% 98.35% 98.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדלי הים התיכון בע"מ ציבורי
+
03.11.20 הצעת רכש חליפין מלאה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') תמורת אגרות חוב (סדרה ה') 392,003 ש"ח ע.נ סדרה ה'

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סמארט אגרו – שותפות מוגבלת ציבורי
+
28.10.20 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות 26,202 ש"ח 1,060 ש"ח 57.13%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי 09.11.20
+
11.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה 1) 300,000 ש"ח ע.נ 1,045 ש"ח 315,600 ש"ח 1,052 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלק תמלוג על לוויתן בע"מ מוסדי 22.10.20
+
הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים בלבד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ ציבורי 20.10.20
+
22.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 750,000 ש"ח 1,144 ש"ח 750,000 ש"ח 1,144 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 21.10.20
+
25.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 150,000 יח' 1,023.1 ש"ח 153,465 ש"ח 1,023.1 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 20.10.20
+
22.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט"ז) 326,000 ש"ח 1,089 ש"ח 326,215 ש"ח 1,089 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ ציבורי
+
15.10.20 הנפקה לציבור של כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 5,660 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בית הזהב בע"מ ציבורי 13.10.20
+
15.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג') 35,451 1,032 ש"ח 37,152 ש"ח 1,032 ש"ח 96.43% 96.43%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ציבורי 05.11.20
+
09.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 420,000 ש"ח ע.נ 972 ש"ח 408,660 ש"ח 973 ש"ח 52.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיקרונט בע"מ ציבורי
+
12.10.20 הנפקה לציבור של מניות ואופציות 12,328 ש"ח 670 ש"ח 48.42%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת ברן בע"מ ציבורי 29.10.20
+
02.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה ג') 50,891 ש"ח 974 ש"ח 52,012 ש"ח 974 ש"ח 93.76% 93.76%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ציבורי
+
12.10.20 הנפקה לציבור של מניות בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות 736,707 ש"ח 3,200 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ ציבורי 20.10.20
+
22.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ג) 150,000 ש"ח 2.1% 150,000 ש"ח 2.1% 90.51% 90.51%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה בע"מ ציבורי 07.10.20
+
11.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה') 176,679 יח' 1,132 ש"ח 200,000 ש"ח 1,132 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גזית-גלוב בע"מ ציבורי 20.10.20
+
22.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט"ו) 328,000 ש"ח 1.08% 328,000 ש"ח 1.08% 97.55% 97.55%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ציבורי 10.11.20
+
12.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה י"א) 80,000 ש"ח 4.59% 80,000 ש"ח 4.59%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אשטרום בע"מ ציבורי
+
29.10.20 הצעת רכש מלאה בדרך של הצעת רכש חליפין לרכישת 39,596,091 מניות של חברת אשטרום נכסים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ציבורי 01.10.20
+
05.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 555,555 ש"ח 1,052 ש"ח 555,555 ש"ח 1,052 ש"ח 89.7% 89.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי 26.10.20
+
29.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח 219,000 ש"ח 1.65% 220,000 ש"ח 1.64% 80.72% 80.72%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק מזרחי טפחות בע"מ ציבורי
+
23.09.20 הצעת רכש למניות בנק איגוד לישראל בע"מ

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ ציבורי
+
01.10.20 הצעת רכש מלאה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ציבורי 29.10.20
+
02.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 384,000 ש"ח 2.24% 525,000 ש"ח לשתי הסדרות 2.24%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ציבורי 29.10.20
+
02.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 141,000 ש"ח 3.77% 525,000 ש"ח לשתי הסדרות 3.77%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ציבורי
+
06.10.20 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה, בדרך של הנפקת זכויות 16,643 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקויטל בע"מ ציבורי 12.10.20
+
14.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 3) 227,200 ש"ח 1.64% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זיקוק לנפט בע"מ ציבורי 13.09.20
+
15.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב') 67,900 ש"ח 900 ש"ח 73,000 ש"ח 915 ש"ח 100% 76.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ציבורי
+
16.09.20 הנפקה לציבור של מניות בדרך של הצעה אחידה 505,500 ש"ח 671 ש"ח 44.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מו"פ מוסדי
+
09.09.20 הנפקת יחידות השתתפות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 70,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 07.09.20
+
09.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י') 96,164 ש"ח 996 ש"ח 96,164 ש"ח 996 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי 07.09.20
+
09.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 186,775 ש"ח 1,020 ש"ח 186,775 ש"ח 1,020 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול בע"מ ציבורי 11.10.20
+
13.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 273,461 ש"ח 3.90% 285,121 ש"ח 3.90% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקס סטוק בע"מ ציבורי
+
הנפקה ראשונה לציבור של מניות IPO; הצעת מכר בדרך של הצעה לא אחידה על פי תשקיף 540,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת ציבורי
+
01.10.20 הנפקה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות וכתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות בדרך של הצעה לא אחידה 69,200 ש"ח 16 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג'נריישן קפיטל בע"מ ציבורי 01.09.20
+
02.09.20 הנפקה לציבור של מניות 91 ש"ח 144,192 ש"ח 91 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אחים יעקובי בע"מ ציבורי
+
14.09.20 הנפקה לציבור של מניות בדרך של הנפקת זכויות 6,600 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תעשיות מספנות ישראל בע"מ ציבורי
+
31/08-02/09 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה (IPO) על פי תשקיף להשלמה והודעה משלימה בדרך של הצעה לא אחידה 337,500 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס אחזקות בע"מ ציבורי 02.09.20
+
06.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 5) 380,000 ש"ח 981 ש"ח 372,780 ש"ח 981 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קדימהסטם בע"מ ציבורי
+
01.09.20 הנפקת מניות לציבור באמצעות תשקיף להשלמה 11,700 ש"ח 1,850 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ציבורי
+
27.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה כג') 120,990 ש"ח 1,090 ש"ח 57.40%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ציבורי
+
27.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יט') 71,680 ש"ח 1,120 ש"ח 98.58%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי 27.08.20
+
31.08.20 הנפקה לציבור של מניות 281,502 ש"ח 640 ש"ח 291,700 ש"ח 640 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי 27.08.20
+
31.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 250,830 ש"ח 1,068 ש"ח 250,900 ש"ח 1,068 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ציבורי
+
23.08.20 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה 141,164 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק. ציבורי
+
25.08.20 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 161,037 ש"ח 2,188 ש"ח 21%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ ציבורי 14.09.20
+
16.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדה חדשה יא) 66,977 ש"ח 4.95% 70,000 ש"ח 4.95% 87% 87%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע"מ ציבורי
+
23.08.20 הנפקת מניות בדרך של זכויות 199,500 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ציבורי
+
20.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י"ח) 110,200 1,102 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ציבורי 20.08.20
+
25.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה') 130,000 יח' 996 ש"ח 129,500 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה זראסאי גרופ לטד ציבורי 28.10.20
+
02.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ה') 211,596 ש"ח 5.45% 217,516 ש"ח 5.45% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 02.09.20
+
06.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יז') 220,000 יח' 0.69% 220,000 ש"ח 0.69% 99.54% 99.54%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 02.09.20
+
06.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה טז') 196,000 יח' 0.69% 196,000 ש"ח 0.69% 99.26% 99.26%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי 02.09.20
+
06.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה 500,000 ש"ח ע.נ. 1,000 ש"ח 500,000 ש"ח 1,000 ש"ח 99.3% 99.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי.די.איי הנפקות (2010) בע"מ ציבורי 19.08.20
+
23.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה') 52,593 ש"ח 1,080 ש"ח 100,000 ש"ח 1,080 ש"ח 99.78% 99.78%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ ציבורי
+
31.08.20 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות ושתי סדרות של כתבי אופציה למניות 26,682 ש"ח 1,220 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סולגרין בע"מ ציבורי 12.08.20
+
17.08.20 הנפקה לציבור של מניות 52,530 יח' 2,570 ש"ח 140,307 ש"ח 2,671 ש"ח 43%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק הפועלים בע"מ ציבורי 13.08.20
+
18.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח בדרגת פקדון (הרחבת סדרה 36) 631,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת אייסקיור מדיקל בע"מ ציבורי
+
05.08.20 הנפקה לציבור של מניות 20,700 ש"ח 50 ש"ח 86.29%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ פרטי 11.08.20
+
הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה חדשה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק הפועלים בע"מ ציבורי 13.08.20
+
18.08.20 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO (סדרה חדשה ה') 609,350 ש"ח 2.97% 700,000 ש"ח 2.97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 03.08.20
+
05.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט') 362,500 ש"ח 973 ש"ח 362,492 ש"ח 973 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 03.08.20
+
05.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 537,500 ש"ח 1,029 ש"ח 537,508 ש"ח 1,029 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 03.08.20
+
05.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יח') 243,000 ש"ח 976 ש"ח 234,240 ש"ח 976 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי
+
04.08.20 הנפקה לציבור של מניות וארבע סדרות חדשות של כתבי אופציה 175,856 ש"ח 2,320 ש"ח 38.41%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור – אחזקות בע"מ ציבורי 12.08.20
+
13.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"א) 59,700 ש"ח 5.65% 62,500 ש"ח 5.65%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ציבורי 29.07.20
+
03.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 82,240 ש"ח 1,050 ש"ח 86,400 ש"ח 1,050 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל נכסים (אירופה) בע"מ ציבורי 06.08.20
+
10.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 212,391 ש"ח 5.1% 250,000 ש"ח 4.99% 59.08% 0%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 13.08.20
+
17.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יט') 428,000 ש"ח 1.43% 428,000 ש"ח 1.43% 94.44% 94.44%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מדיוי תראפיוטיק בע"מ ציבורי
+
23.07.20 הנפקה לציבור של מניות ואופציות למניות 2,077 ש"ח 821 ש"ח 74.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סילברסטין פרופרטיז ציבורי 22.07.20
+
27.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 103,695 ש"ח 967 ש"ח 103,715 ש"ח 967 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע"מ ציבורי
+
27.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה 24,005 ש"ח 900 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע"מ ציבורי
+
26.07.20 הנפקה לציבור של מניות 5,040 ש"ח 420 ש"ח 95.87%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי
+
19.07.20 הנפקת מניות בדרך של זכויות 98,800 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ציבורי 15.07.20
+
19.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ד') 406,835 ש"ח 1,229 ש"ח 500,000 ש"ח 1,229 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדלי הים התיכון בע"מ ציבורי 03.09.20
+
07.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ה') 150,000 ש"ח 3.04% 150,000 ש"ח 3.04%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפקון החזקות בע"מ ציבורי 13.08.20
+
17.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 225,000 ש"ח 2.89% 225,000 ש"ח 2.88%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מילניום פוד טק – שותפות מוגבלת ציבורי
+
15.07.20 הנפקה ראשונה לציבור של יחידות השתתפות (IPO) 21,002 ש"ח 1,050 ש"ח 43.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.שלמה החזקות בע"מ ציבורי 09.07.20
+
13.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יח') 188,842 יח' 966 ש"ח 182,421 ש"ח 966 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דור אלון אנרגיה בישראל (1998) בע"מ ציבורי 08.07.20
+
14.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 71,000 ש"ח 1,016 ש"ח 71,000 ש"ח 1,016 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ציבורי 08.07.20
+
12.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 47,000 ש"ח 1,050 ש"ח 48,271 ש"ח 1,050 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 08.07.20
+
09.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה טו) 219,728 ש"ח 910 ש"ח 200,000 ש"ח 910 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי 08.07.20
+
14.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט') 75,023 ש"ח 962 ש"ח 72,172 ש"ח 962 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי 08.07.20
+
14.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 130,000 ש"ח 1,031 ש"ח 134,030 ש"ח 1,031 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע"מ ציבורי 08.07.20
+
14.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 7) 200,000 ש"ח 1,121 ש"ח 200,000 ש"ח 1,121 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סולגרין בע"מ ציבורי
+
08.07.20 הנפקה לציבור של מניות בדרך של הנפקת זכויות 36,174 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סופרגז אנרגיה בע"מ ציבורי 08.07.20
+
12.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 206,285 יח' 1.7% 208,325 ש"ח 1.7% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ציבורי 26.08.20
+
31.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט') 210,000 ש"ח 2.58% 210,000 ש"ח 2.58% 99.83% 99.83%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לסיכו בע"מ ציבורי 22.07.20
+
26.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 47,600 ש"ח 3.65% 50,000 ש"ח 3.65% 91% 91%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלשה קפיטל לימיטד ציבורי
+
05.07.20 הזמנה להגשת הצעות למכירה של אגרות החוב (סדרה ג')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלשה קפיטל לימיטד ציבורי
+
05.07.20 הזמנה להגשת הצעות למכירה של אגרות החוב (סדרה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ציבורי
+
02.07.20 הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות רגילות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קופרליין אמריקאס לימיטד ציבורי
+
06.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 25.06.20
+
29.06.20 הנפקה לציבור של של אג"ח סטרייט ברמת פיקדון (הרחבת סדרה 46) 1,300,000 ש"ח 1,086 ש"ח 1,300,000 ש"ח 1,086 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 25.06.20
+
29.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 12) 350,000 ש"ח 1.53% 350,000 ש"ח 1.53% 99.38% 99.38%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שטראוס גרופ בע"מ ציבורי 02.07.20
+
06.07.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 671,254 ש"ח 1.9% 700,000 ש"ח 1.9% 97.88% 97.88%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי 18.06.20
+
22.06.20 הנפקה לציבור של מניות 232,000 ש"ח 1,470 ש"ח 232,260 ש"ח 1,470 ש"ח 99.99% 99.99%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צ.מ.ח המרמן בע"מ ציבורי 17.06.20
+
22.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 68,740 ש"ח 982 ש"ח 68,740 ש"ח 982 ש"ח 99.98% 99.98%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 25.06.20
+
29.06.20 הנפקה לציבור של של אג"ח סטרייט ברמת פיקדון (סדרה חדשה 52) 400,000 ש"ח 977 ש"ח 403,460 ש"ח 977 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ציבורי 18.06.20
+
22.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 77,500 ש"ח ע.נ 1,007 ש"ח 78,042 ש"ח 1,007 ש"ח 97.5% 97.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ציבורי 17.06.20
+
18.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 13) 150,000 יח' 994 ש"ח 149,100 ש"ח 994 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מור השקעות בע"מ ציבורי 06.07.20
+
08.07.20 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה חדשה א') 96,500 ש"ח 1,005 ש"ח 100,500 ש"ח 1,005 ש"ח 98.13% 98.13%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ ציבורי 18.06.20
+
22.06.20 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO (סדרה חדשה כה') 300,000 ש"ח 2.32% 643,976 ש"ח לשתי סדרות 2.32% 99.04% 99.04%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ ציבורי 18.06.20
+
22.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יא') 344,000 ש"ח 1,014.5 ש"ח 643,976 ש"ח לשתי סדרות 1,014.5 ש"ח 99.54% 99.54%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ מוסדי 22.06.20
+
הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה 141,120 ש"ח 2.94 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תדיראן הולדינגס בע"מ ציבורי 23.06.20
+
25.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 3) 120,000 ש"ח 1.75% 120,000 ש"ח 1.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אורמת טכנולוגיות אינק. פרטי 25.06.20
+
הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה חדשה ד') 1,000,000 ש"ח 3.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי 24.06.20
+
28.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 303,000 ש"ח 1.68% 281,500 ש"ח 1.58% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיקורנט בע"מ ציבורי
+
21.06.20 הנפקה לציבור של מניות 4,048 ש"ח 300 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סייברוואן 2014 בע"מ ציבורי 04.06.20
+
הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) 26,000 ש"ח 1,640 ש"ח 69.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תנופורט (1990) בע"מ ציבורי
+
04.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א') 29,901 ש"ח 927 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סופרגז אנרגיה בע"מ מוסדי 15.06.20
+
הנפקה ראשונה לציבור של מניות - IPO בדרך של הצעה לא אחידה 255,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 17.06.20
+
21.06.20 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים מסוג Coco (סדרה חדשה ז) 433,500 ש"ח 2.42% 440,400 ש"ח 2.42% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל"ן בע"מ ציבורי 07.07.20
+
12.07.20 הנפקה לציבור אג"ח הניתן להמרה למניות 41,044 ש"ח 962 ש"ח 49,000 ש"ח 980 ש"ח 93.74% 93.74%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אילקס מדיקל בע"מ ציבורי
+
24.06.20 הצעת רכש מלאה בדרך של הצעת רכש חליפין

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

Encore Properties Ltd ציבורי
+
04.06.20 הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה ב') בתמורה לאגרות חוב (סדרה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אגוד הנפקות בע"מ ציבורי 31.05.20
+
02.06.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט') 288,000 ש"ח 1,034 ש"ח 288,067 ש"ח 1,034 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ ציבורי
+
27.05.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גירון פיתוח ובנייה בע"מ ציבורי 27.05.20
+
31.05.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 100,000 ש"ח ע.נ 1,067 ש"ח 106,700 ש"ח 1,067 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד) שותפות מוגבלת ציבורי
+
27.05.20 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות ואופציות ליחידות השתתפות 2,221 104 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי 26.08.20
+
30.08.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 309,920 ש"ח 919 ש"ח 308,100 ש"ח 919 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת מוסדי 02.06.20
+
הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טוגדר פארמה בע"מ ציבורי
+
18.05.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע"מ ציבורי 24.05.20
+
26.05.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 31) 731,481 ש"ח 1,171 ש"ח 856,564 ש"ח 1,171 ש"ח 99.97% 99.97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע"מ ציבורי 24.05.20
+
26.05.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 30) 134,429 ש"ח 1,067 ש"ח 143,435 ש"ח 1,067 ש"ח 99.76% 99.76%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 25.05.20
+
26.05.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 12) 455,536 ש"ח 1,022.3 ש"ח 480,481 ש"ח 1,022.3 ש"ח 87.77% 87.77%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 25.05.20
+
26.05.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 11) 225,495 ש"ח 1,051.8 ש"ח 243,919 ש"ח 1,051.8 ש"ח 100% 100%