ארכיון ההנפקות של שוק ההון הישראלי

ארכיון ההנפקות של רוסאריו קפיטל מפרט את כל ההנפקות בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות והוא פתוח לשימוש חופשי. לקבלת גישה למידע ולדו"ח יומי הכולל פירוט מכרזים פתוחים בשלב המוסדי, הקלק להלן. המידע ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים וכרוך ברישום.

קבל גישה לדו"ח הנפקות
שם ההנפקה שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי מחיר/ ריבית סגירה במכרז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/ תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה יג

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע”מ מוסדי
+
הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה י

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע”מ מוסדי
+
הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה סדרה ט

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל”ן בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע”מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ד 84,400,000 ש"ח 1,017 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע”מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ג 29,700,000 ש"ח 991 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראייר גרופ בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע”מ ציבורי 15.02.24
+
19.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב י"ט 738,251,000 ש"ח 1,051 ש"ח 738,251,000 ש"ח 1,051 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע”מ ציבורי 15.02.24
+
19.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב כ"א 624,504,000 ש"ח 1,061 ש"ח 624,504,000 ש"ח 1,061 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע”מ ציבורי
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ב 65,000,000 ש"ח 111.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה 26 הניתנת להמרה למניות החברה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חג’ג’ ייזום נדל”ן בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה סדרה יד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק. ציבורי 12.02.24
+
14.02.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה יג') 63,830,000 ש"ח 4.75% 70,508,000 ש"ח 4.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 17,914,000 ש"ח 5.239 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסיליון תחבורה חכמה בע”מ ציבורי
+
12.02.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות בדרך של טווח כמויות 5,525,860 ש"ח 5.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת מנרב בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה כ 215,142,822 ש"ח 1,011 ש"ח 215,152,932 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב מגובות בשעבודים על כלי רכב סדרה יט 319,027,000 ש"ח 1,037.90 ש"ח 331,118,123 ש"ח 1,037.90 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי 21.02.24
+
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קיסטון אינפרא בע”מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 128,812,000 ש"ח 510 ש"ח 176,236,620 ש"ח 510 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל”ן בע”מ ציבורי 13.02.24
+
15.02.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה יב 128,174,000 ש"ח 7.33% 130,000,000 ש"ח 7.33%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע”מ ציבורי 13.02.24
+
15.02.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ח 100,000,000 ש"ח 6.45% 100,000,000 ש"ח 6.45%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י אס אי פיקדונות בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וויי-בוקס נדל”ן בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 38,000,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 8 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פליינג ספארק בע”מ ציבורי
+
23.01.24 הנפקה לציבור של מניות 1,259,000 ש"ח 100 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע”מ מוסדי 23.01.24
+
הרחבת אג"ח סדרה י

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע”מ ציבורי 23.01.24
+
25.01.24 הרחבת אג"ח סדרה ט 290,400,000 ש"ח 968 ש"ח 290,400,000 ש"ח 968 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי בע”מ מוסדי 22.02.24
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב צמודות למדד (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות שאינן נסחרות של החברה ההולנדית BGP

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנקור פרופרטיס מוסדי
+
(הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב, סדרה חדשה (סדרה ג'), מגובות בשעבודים על קרקעות ועל עודפי פרויקטים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפולו פאוור בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה בדרך של זכויות 43,488,000 ש"ח 60 ש"ח ליחידת זכות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה יב'), בדרך של הרחבת סדרה המגובה בשעבוד ראשון על נכסי פרויקט איירפורט סיטי בלגרד ועל מניות חברת הפרויקט וכוללת אמות מידה פיננסיות 202,400,000 ש"ח 920 ש"ח 202,400,000 ש"ח 920 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב' הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל גרופ בע”מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבה של סדרת אגרות חוב סדרה יג 63,919,568 ש"ח 908 ש"ח 85,909,000 ש"ח 912 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

להב אל.אר רילאסטייט בע”מ ציבורי 21.01.24
+
24.01.24 (הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ג 119,826,260 ש"ח 1,031.5 ש"ח 120,802,059.5 ש"ח 1,031.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל”ן בע”מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 4 196,104,623 ש"ח 1,027 ש"ח 196,104,623 ש"ח 1,027 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל”ן בע”מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 3 103,267,998 ש"ח 1,098 ש"ח 103,267,998 ש"ח 1,098 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע”מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ט מגובה בשעבוד על כלי רכב 116,548,118 ש"ח 1,006 ש"ח 116,548,118 ש"ח 1,006 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע”מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח מגובה בשעבוד על כלי רכב 142,813,620 ש"ח 1,030 ש"ח 142,813,620 ש"ח 1,030 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע”מ ציבורי 06.02.24
+
08.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ה 204,008,000 ש"ח 6.33% 210,343,000 ש"ח 6.33%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע”מ ציבורי 16.01.24
+
18.01.24 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') 180,000,000 ש"ח 902 ש"ח 180,000,000 ש"ח 902 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע”מ ציבורי 11.01.24
+
15.01.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה י 283,359,566 ש"ח 941 ש"ח 283,359,566 ש"ח 941 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע”מ ציבורי 11.01.24
+
15.01.24 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ח 376,885,530 ש"ח 861 ש"ח 376,885,530 ש"ח 861 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת יובלים השקעות בע”מ ציבורי 07.02.24
+
12.02.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') המגובות בשעבוד ראשון על עודפים משלב ב' של פרויקט "קיימא" באור יהודה ביחס בטוחה לחוב בהקמת הסדרה שלא יעלה על 200% 119,687,000 ש"ח 7.6% 119,687,000 ש"ח 7.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע”מ ציבורי 15.01.24
+
17.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3 1,000,000,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.06% 1,073,804,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.06%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע”מ ציבורי 15.01.24
+
17.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ט"ז 1,562,634,000 ש"ח 2.11% 1,562,634,000 ש"ח 2.11%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע”מ ציבורי 21.01.24
+
23.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יח 120,000,000 ש"ח 6.15% 120,000,000 ש"ח 6.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע”מ ציבורי 21.01.24
+
24.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ו' אשר תובטחנה בשעבוד ראשון על נכסי מקרקעין וזכויות מכח הסכמי רכישת נכסי מקרקעין 275,849,255 ש"ח 913 ש"ח 275,849,255 ש"ח 913 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרשקובסקי השקעות ובנין בע”מ ציבורי 22.01.24
+
24.01.24 הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה טו 200,906,000 ש"ח 5.89% 200,906,000 ש"ח 5.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל”ן בע”מ ציבורי 29.01.24
+
30.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות סדרה ז 150,000,000 ש"ח 6.07% 150,000,000 ש"ח 6.07%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו נדל”ן בע”מ ציבורי 08.01.24
+
10.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה א 294,028,800 ש"ח 992 ש"ח 294,256,000 ש"ח 992 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ציבורי 08.01.24
+
11.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 13 353,044,491 ש"ח 817 ש"ח 353,044,491 ש"ח 817 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ציבורי 08.01.24
+
11.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 11 508,206,582 ש"ח 949 ש"ח 538,915,273 ש"ח 949 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אחים דוניץ בע”מ ציבורי 08.01.24
+
10.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ב 57,750,000 ש"ח 962.5 ש"ח 57,750,000 ש"ח 962.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע”מ ציבורי 07.01.24
+
09.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח סדרה 14 172,000,000 ש"ח 921 ש"ח 172,000,000 ש"ח 921 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ו. השקעות בע”מ ציבורי 11.02.24
+
14.02.24 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב'), המגובה בשעבוד ראשון על זכויות החברה בנכסים למגורים במזא"ה ת"א ובתל השומר ר"ג 84,800,000 ש"ח 6.1% 84,800,000 ש"ח 6.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע”מ ציבורי 17.01.24
+
21.01.24 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות 200,000,000 ש"ח 6.2% 200,000,000 ש"ח 6.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל”ן בע”מ ציבורי 04.01.24
+
08.01.24 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ט 81,571,455 ש"ח 1,035 ש"ח 81,571,455 ש"ח 1,035 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע”מ ציבורי 03.01.24
+
07.01.24 הנפקה לציבור של סדרה חדשה סדרה ה 255,334,000 ש"ח 5.05% 256,089,000 ש"ח 5.05%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע”מ ציבורי 03.01.24
+
09.01.24 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 100,000,000 ש"ח 1,370 ש"ח 128,300,000 ש"ח 1,370 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה בעמ ציבורי 03.01.24
+
07.01.24 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה ו בדרך של הרחבת סדרה 253,200,000 ש"ח 844 ש"ח 253,200,000 ש"ח 844 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זיקוק לנפט בע”מ ציבורי 03.01.24
+
07.01.24 הרחבת אג"ח של סדרה יג 304,500,000 ש"ח 1,015 ש"ח 304,500,000 ש"ח 1,015 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלומיי קפיטל בע”מ ציבורי 10.01.24
+
15.04.24 הנפקה של סדרת אג"ח חדשה סדרה ו' ביחד עם כתבי אופציה למניות החברה 166,770,000 ש"ח 981 ש"ח 166,770,000 ש"ח 981 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לטד ציבורי 02.01.24
+
07.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ז 142,886,250 ש"ח 975 ש"ח 142,886,250 ש"ח 975 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל”ן (כ.ד) בע”מ ציבורי 02.01.24
+
04.01.24 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרת כה 524,900,000 ש"ח 918 ש"ח 525,000,000 ש"ח 918 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל”ן (כ.ד) בע”מ ציבורי 02.01.24
+
04.01.24 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרת כ 143,000,000 ש"ח 1,140 ש"ח 143,000,000 ש"ח 1,140 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע”מ ציבורי 02.01.24
+
04.01.24 הרחבת אג"ח סדרה טז המגובה בקובננטים ותניות פיננסיות 307,242,936 ש"ח 1,131 ש"ח 307,242,936 ש"ח 1,131 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת מים בע”מ ציבורי 02.01.24
+
04.01.24 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 11 1,276,519,672 ש"ח 1,016 ש"ח 1,276,519,672 ש"ח 1,016 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע”מ ציבורי 03.01.24
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דליה חברות אנרגיה בע”מ ציבורי 01.01.24
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ב)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י סיטי בע”מ ציבורי 01.02.24
+
05.02.24 (הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יח 410,000,000 ש"ח 4.83% 410,000,000 ש"ח 4.83%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י.אף.איי ריאל אסטייט לימיטד ציבורי 31.12.23
+
02.01.24 הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב לציבור (סדרה ה') 133,081,000 ש"ח 8.75% 145,000,000 ש"ח 8.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ציבורי
+
הנפקת זכויות לכתבי אופציות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ד') 100,109,415 ש"ח 1,014.5 ש"ח 100,922,460 ש"ח 1,014.5 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע”מ ציבורי
+
25.12.23 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה 20,250,000 ש"ח 810 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בית זיקוק אשדוד בע”מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה 2 בדרך של הרחבת סדרה 233,420,000 ש"ח 1,061 ש"ח 233,420,000 ש"ח 1,061 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדל”ן ומלונאות בע”מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו 73,171,050 ש"ח 1,002 ש"ח 79,120,926 ש"ח 1,002 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדל”ן ומלנאות בע”מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ה 106,359,340 ש"ח 1,060 ש"ח 106,359,340 ש"ח 1,060 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הרחבה של אג"ח סדרה 15 314,332,529 ש"ח 961 ש"ח 314,332,529 ש"ח 961 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ציבורי 25.12.23
+
27.12.23 הרחבה של אג"ח סדרה 13 126,162,080 ש"ח 970 ש"ח 126,162,080 ש"ח 970 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע”מ ציבורי 21.12.23
+
24.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח 1,585,632,050 ש"ח 941 ש"ח 1,585,632,050 ש"ח 941 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע”מ ציבורי 21.12.23
+
24.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ז 638,787,084 ש"ח 949 ש"ח 638,787,084 ש"ח 949 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע”מ ציבורי 21.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ט 99,726,681.6 ש"ח 1,019.2 ש"ח 99,726,681.6 ש"ח 1,019.2 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע”מ ציבורי 21.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו 200,000,908 ש"ח 1,402 ש"ח 200,000,908 ש"ח 1,402 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע”מ ציבורי 25.12.23
+
26.12.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה כא 2.60% 2.6% 536,000,000 ש"ח 2.60%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 14.12.23
+
19.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה יח 176,308,610 ש"ח 974 ש"ח 187,500,000 ש"ח 974 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי 19.12.23
+
21.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ג') 305,418,340 ש"ח 971 ש"ח 305,418,340 ש"ח 971 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ ציבורי 20.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 2 1,300,000,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.09% 1,362,865,000 ש"ח שיעור מרווח שנתי 0.09%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ ציבורי
+
(הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יא' ו - יב'). אגרות החוב (סדרה יא' וסדרה יב') יונפקו בדרך של הרחבת סדרות (במבנה של חבילה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פיילוט אי.בי.אי מוסדי 18.12.23
+
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פיילוט רוסאריו מוסדי 18.12.23
+
הנפקה לציבור של איגרות חוב סדרה 1

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע”מ ציבורי 18.12.23
+
20.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים נע"מ סדרה 5 1,181,354,000 ש"ח מרווח 0.12 1,369,370,000 ש"ח מרווח 0.1

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע”מ ציבורי 18.12.23
+
20.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה 186 2,121,457,000 ש"ח 2.02% 2,121,457,000 ש"ח 2.02%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע”מ ציבורי 18.12.23
+
20.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה 185 1,227,640,000 ש"ח 1.86% 1,228,060,000 ש"ח 1.86%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיטב טרייד השקעות בע”מ ציבורי
+
18.01.24 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) על פי תשקיף בדרך של הצעה לא אחידה 1,014,000 ש"ח 26,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

עמרם אברהם חברה לבניין בע”מ ציבורי 27.12.23
+
01.01.24 הנפקת סדרה חדשה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') 110,312,000 ש"ח 7.4% 110,312,000 ש"ח 7.4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע”מ ציבורי 21.12.23
+
24.12.23 (הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד 203,941,395 ש"ח 945 ש"ח 203,941,395 ש"ח 945 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ ציבורי
+
(הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות לחבילת אגרות החוב (סדרות יא' ו - יב'). אגרות החוב (סדרה יא' וסדרה יב') יונפקו בדרך של הרחבת סדרות (במבנה של חבילה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלומיי קפיטל בע”מ מוסדי
+
הנפקה של סדרת אג"ח חדשה סדרה ו ביחד עם כתבי אופציה למניות החברה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מידאס השקעות בנדל”ן בע”מ ציבורי
+
13.12.23 1 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 6,072,000 ש"ח 880 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ ציבורי 20.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה חדשה 69) מסוג CoCo (הון רובד 2 של בנק מזרחי טפחות) 550,000,000 ש"ח 3.36% 554,400,000 ש"ח 3.36%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ ציבורי 20.12.23
+
25.12.23 הנפקה לציבור של אג"ח ברמת פיקדון סדרה חדשה 68 2,700,000,000 ש"ח 1.99% 2,700,000,000 ש"ח 1.99%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה כא

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס גיוסי הון (2009) בע”מ ציבורי 20.12.23
+
24.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב הון רובד 2 בדרך של הנפקת סדרה חדשה טו 500,000,000 ש"ח 4.69% 500,000,000 ש"ח 4.69%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס גיוסי הון (2009) בע”מ ציבורי 20.12.23
+
24.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב הון רובד 2 בדרך של הנפקת סדרה חדשה יד 300,000,000 ש"ח 2.31% 300,000,000 ש"ח 2.31%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ ציבורי 07.12.23
+
11.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ו 194,381,754 ש"ח 987 ש"ח 194,381,754 ש"ח 987 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ ציבורי 07.12.23
+
11.12.23 'הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ה 198,037,448 ש"ח 1,013 ש"ח 198,037,448 ש"ח 1,013 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע”מ ציבורי 19.12.23
+
21.12.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה 14) 241,041,000 ש"ח 3.68% 243,667,000 ש"ח 3.68%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע”מ ציבורי 07.12.23
+
13.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה י 82,000,000 ש"ח 8.2% 82,000,000 ש"ח 8.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה (סדרה 1) בדרך של זכויות 94,000,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות - 40 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 04.12.23
+
06.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 25 28,030,200 ש"ח 1,023 ש"ח 28,030,200 ש"ח 1,023 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת היישוב בישראל בע”מ ציבורי 04.12.23
+
06.12.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 24 150,971,884 ש"ח 1,022 ש"ח 151,119,606 ש"ח 1,023 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע”מ ציבורי 04.12.23
+
06.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה יט' של אגרות חוב 450,000,000 ש"ח 2.59% 450,000,000 ש"ח 2.59%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כלל החזקות עסקי ביטוח בע”מ ציבורי 03.12.23
+
05.12.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') 500,000,000 ש"ח 5.25% 500,000,000 ש"ח 5.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוזון רונסון אן.וי ציבורי 27.12.23
+
28.12.23 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א). אגרות החוב תובטחנה בשעבוד על מלוא מניות חברת הבת רונסון (.E.S Development Ronson) 200,000,000 ש"ח 8.15% 206,289,000 ש"ח 8.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע”מ ציבורי 28.11.23
+
29.11.23 הנפקה של סדרה חדשה סדרה ב 525,369,0000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.16% 529,120,000 ש"ח שיעור מרווח ריבית 0.16%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אברא טכנולוגיות מידע בע”מ ציבורי
+
הנפקה לציבור של מניות בדרך של הנפקת זכויות 35,260,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות - 2.4 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש. שלמה החזקות בע”מ ציבורי 29.11.23
+
04.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת כ 249,414,562 ש"ח 1,006 ש"ח 251,787,716 ש"ח 1,006 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש. שלמה החזקות בע”מ ציבורי 29.11.23
+
04.12.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת יט 252,464,274 ש"ח 981 ש"ח 254,779,434 ש"ח 981 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע”מ מוסדי 15.11.23
+
הרחבה של סדרת אגרות חוב סדרה ו

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י אס אי פיקדונות בע”מ ציבורי 06.12.23
+
10.12.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה 299,998,679.4 ש"ח 1,003.8 ש"ח 299,998,679.4 ש"ח 1,003.8 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד פיקדונות בע”מ ציבורי 08.11.23
+
13.11.23 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה א') הניתנות לפדיון מוקדם על ידי מחזיקי אגרות החוב, מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אינטר תעשיות פלוס בע”מ ציבורי
+
08.11.23 הנפקה לציבור של מניות 12,890,460 ש"ח 220 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טופ גאם תעשיות בע”מ ציבורי 07.11.23
+
09.11.23 הנפקה לציבור של מניות רגילות יחד עם כתבי אופציה המירות למניות רגילות 53,998,520 ש"ח 2,120 ש"ח 69,960,000 ש"ח 2,120 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת השקעות דיסקונט בע”מ ציבורי
+
הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אג"ח (סדרה ו', סדרה י' וסדרה יא') לרכישת אג"ח שבבעלותם, באופן יחסי (פרו-רטה) בין הסדרות, בתמורה להנפקת סדרה חדשה של אג"ח (סדרה יב'), מגובות בשעבוד ראשון על מניות סלקום

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע”מ ציבורי 31.10.23
+
02.11.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה 35 1,652,102,640 ש"ח 940 ש"ח 1,674,950,868 ש"ח 953 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע”מ ציבורי 31.10.23
+
02.11.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה 34 1,377,534,020 ש"ח 955 ש"ח 1,391,958,460 ש"ח 965 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע”מ מוסדי 31.10.23
+
הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה 32

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פקדון סחיר בע”מ ציבורי 25.10.23
+
29.10.23 הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ג 1,344,434,965 ש"ח 1,043.50 ש"ח 1,345,374,115 ש"ח 1,043.50 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ציבורי 23.10.23
+
25.10.23 החברה בוחנת הרחבת סדרה טו 48,181,000 875 ש"ח 48,181,000 875 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ציבורי 23.10.23
+
25.10.23 החברה בוחנת הרחבת סדרה יב 166,110,000 ש"ח 791 ש"ח 166,110,000 ש"ח 791 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס אחזקות בע”מ ציבורי 22.10.23
+
25.10.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 6 217,331,160 ש"ח 820 ש"ח 217,331,160 ש"ח 820 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס אחזקות בע”מ ציבורי 22.10.23
+
25.10.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה 5 129,023,672 ש"ח 956 ש"ח 129,023,672 ש"ח 956 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע”מ ציבורי 18.10.23
+
19.10.23 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ח 407,400,347 ש"ח 947 ש"ח 407,400,347 ש"ח 947 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע”מ ציבורי 18.10.23
+
19.10.23 הרחבת סדרת אג"ח סדרה ז 99,280,000 ש"ח 850 ש"ח 99,280,000 ש"ח 850 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע”מ ציבורי 19.10.23
+
23.10.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ז 157,621,338 ש"ח 1,033 ש"ח 157,621,338 ש"ח 1,033 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע”מ ציבורי 19.10.23
+
23.10.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ה 130,290,024 ש"ח 1,147 ש"ח 130,290,024 ש"ח 1,147 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קיסטון ריט בע”מ מוסדי 19.10.23
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים סדרה 3

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה פאוור (2019) בע”מ ציבורי 27.09.23
+
הנפקה לציבור של מניות החברה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע”מ ציבורי
+
27.09.23 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציות סחירים 4,747,000 ש"ח 70 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע”מ ציבורי 19.09.23
+
21.09.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה ו') 319,000,000 ש"ח 952 ש"ח 335,182,000 ש"ח 952 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

MGG (BVI) LIMITED ציבורי 13.09.23
+
18.09.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ב', המובטחת בשעבוד ראשון על תיק הלוואות, מגובה בקובננטים ובאמות מידה פיננסיות 366,135,000 ש"ח 951 ש"ח 366,135,000 ש"ח 951 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רני צים מרכזי קניות בע”מ ציבורי 11.09.23
+
13.09.23 הרחבה של סדרת אג"ח סדרה ג 23,618,000 ש"ח 897 ש"ח 23,618,000 ש"ח 897 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רני צים מרכזי קניות בע”מ ציבורי 11.09.23
+
13.09.23 הרחבה של סדרת אג"ח סדרה ב 39,834,000 ש"ח 1,015 ש"ח 39,834,000 ש"ח 1,015 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ג'), מגובות בשעבודים על קרקעות ועל עודפי פרויקטים.

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע”מ ציבורי 10.09.23
+
12.09.23 )הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ט"ז (מובטחת 256,278,484 ש"ח 1,129 ש"ח 256,278,484 ש"ח 1,129 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע”מ ציבורי 10.09.23
+
12.09.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה י"ז 394,225,587 ש"ח 1,099 ש"ח 394,225,587 ש"ח 1,099 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל”ן בע”מ ציבורי 06.09.23
+
10.09.23 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ו 137,100,000 ש"ח 914 ש"ח 137,100,000 ש"ח 914 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה סדרה ב

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע”מ ציבורי 04.09.23
+
10.09.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ז 230,040,000 ש"ח 1,091 ש"ח 230,040,000 ש"ח 1,091 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ מוסדי
+
הנפקת סדרת אג"ח להמרה (סדרה יד')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת המים בע”מ ציבורי 04.09.23
+
06.09.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה 11) 624,000,000 ש"ח 1,040 ש"ח 624,000,000 ש"ח 1,040 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות בהיקף של עד כ- 5 מיליון ₪ במקרה של מימוש מלוא הזכויות 3,281,250 ש"ח 50 ש"ח ליחידת זכות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ציבורי
+
הנפקת זכויות לרכישת יחידות השתתפות רגילות של החברה וכתבי אופציות 3,766,000 ש"ח 'סה"כ מחיר לאגד אחד 1,785 אג

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע”מ ציבורי 04.09.23
+
06.09.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א) 595,285,000 ש"ח שיעור מרווח הריבית 0.21% 600,000,000 ש"ח שיעור מרווח הריבית 0.21%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גרופ 107 בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 1,060,000 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 2.6 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כלל החזקות עסקי ביטוח בע”מ ציבורי 28.08.23
+
30.08.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה א) 397,985,000 ש"ח 1,011 ש"ח 404,400,000 ש"ח 1,011 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע”מ ציבורי 30.08.23
+
04.09.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח (סדרה ד) וכתבי אופציה למניות 156,685,347 ש"ח 1,053 ש"ח 156,685,347 ש"ח 1,053 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע”מ ציבורי 30.08.23
+
04.09.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח (סדרה ג) וכתבי אופציה למניות 110,649,970 ש"ח 995 ש"ח 110,649,970 ש"ח 995 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע”מ ציבורי 30.08.23
+
03.09.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח (סדרה ב)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גפן מגורים והתחדשות בע”מ ציבורי 11.09.23
+
13.09.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה א) 48,757,800 ש"ח 950 ש"ח 48,757,800 ש"ח 950 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירטאצ’ סולאר בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 2,630,000 ש"ח מחיר ליחידת זכות 37.12 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מנורה מבטחים גיוס הון בע”מ ציבורי 04.09.23
+
06.09.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ח'), שיוכרו כהון רובד 300,000,000 ש"ח 5.28% 300,000,000 ש"ח 5.28%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע”מ ציבורי 22.08.23
+
24.08.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח סדרה יב' הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 280,000,000 ש"ח 1,118 ש"ח 280,000,000 ש"ח 1,118 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע”מ ציבורי 22.08.23
+
24.08.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח סדרה יא' הכוללת שעבוד ראשון קבוע ויחיד על נכסים של החברה בישראל וכן אמות מידה ותניות פיננסיות 168,000,000 ש"ח 1,084 ש"ח 168,500,000 ש"ח 1,084 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אשטרום בע”מ ציבורי 06.09.23
+
10.09.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה') מגובה בשיעבוד שלילי והתניות פיננסיות 350,000,000 ש"ח 4.08% 350,000,000 ש"ח 4.08%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי קפיטל נדל”ן בע”מ ציבורי 11.09.23
+
14.09.23 (הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג) המגובות בשעבוד ראשון על עודפים מהפרויקטים: אפי על הפארק (נהריה) ועיר היין שלב ג (אשקלון 96,510,000 ש"ח 8.5% 96,510,000 ש"ח 8.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 07.09.23
+
11.09.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה טו'), הכוללת אמות מידה והתניות פיננסיות 314,094,000 ש"ח 4% 316,509,000 ש"ח 4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אגד חברה לתחבורה בע”מ מוסדי 14.08.23
+
הנפקה פרטית של סדרה חדשה של אגרות חוב צמודות למדד (סדרה 1) 494,000,000 ש"ח 3.64%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניף – שרותים פיננסיים בע”מ ציבורי 13.08.23
+
15.08.23 (הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב 152,000,000 ש"ח 7.22% 152,000,000 ש"ח 7.22%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע”מ ציבורי 04.09.23
+
06.09.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב מדורגות, המובטחת בשעבוד ראשון על יחידות השתתפות של ניו מד אנרג'י, ביחס חוב לבטוחה (LTV) שלא יעלה על ,50% 808,000,000 ש"ח 6.52% 816,891,000 ש"ח 6.52%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע”מ ציבורי
+
03.08.23 הנפקה לציבור של מניות 36,600,000 ש"ח 6.1 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרופדו בע”מ ציבורי
+
03.08.23 הנפקת מניות וכתבי אופציה 4,287,960 ש"ח 258 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת יובלים השקעות בע”מ ציבורי 03.08.23
+
08.08.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב שקליות (סדרה ג) מגובה בשעבוד ראשון על עודפים של פרויקט יו פארק בפתח תקווה 98,000,000 ש"ח 8.89% 98,000,000 ש"ח 8.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שפיר הנדסה ותעשיה בע”מ ציבורי 01.08.23
+
03.08.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח (סדרה ג') הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 334,800,000 ש"ח 837 ש"ח 334,800,000 ש"ח 837 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע”מ ציבורי
+
02.08.23 הצעת רכש חליפין מלאה לרכישת אגרות חוב (סדרה א) בתמורה להנפקת אגרות חוב (סדרה ד') 260,617,210 ש"ח ע.נ. יחס ההחלפה 0.9800

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רנט איט – ריט מגורים בע”מ ציבורי 05.09.23
+
07.09.23 (הנפקת סדרה חדשה לציבור של אגרות חוב (סדרה א 100,000,000 ש"ח 4.2% 100,000,000 ש"ח 4.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל נכסים (אירופה) בע”מ ציבורי 14.08.23
+
16.08.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ה) 193,852,000 ש"ח 6.37% 196,852,000 ש"ח 6.37%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י. אף. איי ריאל אסטייט לימיטד מוסדי 17.08.23
+
הנפקת סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ה) המגובה בשעבוד על זכויות חברת בת המחזיקה ב - 100% מזכויות חברת הנכס שבבעלותה מלון James Nomad בניו יורק

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי בע”מ ציבורי
+
הצעת רכש חליפין למחזיקי אג"ח (סדרה ב) תמורת מזומן ואג"ח (סדרה ג) שיונפקו בדרך של הרחבת סדרה ג המגובות בשעבוד ראשון של מניות רגילות שאינן נסחרות של החברה ההולנדית 390,355,898 ש"ח ע.נ עבור כל 2 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ב'), סך של כ- 1.095 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ג') ו 1.1404 ש"ח במזומן

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שפיר הנדסה ותעשיה בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

MDG Real Estate Global Limited ציבורי 09.08.23
+
13.08.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ו'): המגובה בשעבוד ראשון (משכנתא) על קרקע בשטח של כ- 122 א' ר"ר

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי 17.07.23
+
23.07.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אג"ח סדרה ג 381,915,000 ש"ח 943 ש"ח 381,915,000 ש"ח 943 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 17.07.23
+
19.07.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח מגובה בשעבוד על כלי רכב סדרה כ 221,270,364 ש"ח 996 ש"ח 224,100,000 ש"ח 996 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 17.07.23
+
19.07.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח מגובה בשעבוד על כלי רכב סדרה יט 247,397,414 ש"ח 1,018 ש"ח 248,924,414 ש"ח 1,018 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סאמיט אחזקות נדל”ן בע”מ ציבורי 13.07.2023
+
20.07.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח סדרה יב 205,455,000 ש"ח 851 ש"ח 200,455,000 ש"ח 853 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פיקדונות בע”מ ציבורי 12.07.23
+
16.07.23 הרחבת סדרה של אגרות חוב סדרה ד 123,192,837 ש"ח 1,051.6 ש"ח 123,192,837 ש"ח 1,051.6 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ב. גאון אחזקות בע”מ ציבורי
+
30.07.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ד) 15,000,500 ש"ח 950 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדלי הים התיכון בע”מ ציבורי 24.08.23
+
28.08.23 הנפקת סדרה חדשה לציבור של אג"ח סדרה ו 299,700,000 ש"ח 5.48% 300,000,000 ש"ח 5.48%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי אנרגיה בע”מ ציבורי 31.07.23
+
02.08.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א) המגובה באמות מידה והתניות פיננסיות 750,000,000 ש"ח 6.77% 750,000,000 ש"ח 6.77%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע”מ ציבורי 10.08.23
+
14.08.23 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה חדשה (סדרה כא) מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים 82,774,000 ש"ח 7.75% 85,000,0000 ש"ח 7.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד ציבורי 07.08.23
+
10.08.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') מגובות בשעבוד ראשון על נכסים ועל תאגידי הנכסים 410,000,000 ש"ח 6.35% 410,000,000 ש"ח 6.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת יובלים השקעות בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרת אג"ח שקליות סדרה ג' מגובה בשעבוד ראשון על עודפים של פרויקט יו פארק בפתח תקווה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע”מ ציבורי 10.07.23
+
12.07.23 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה יח 371,250,000 ש"ח 990 ש"ח 371,250,000 ש"ח 990 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ע.י. נופר אנרג’י בע”מ ציבורי 17.07.23
+
19.07.23 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה ב 399,399,000 ש"ח 980 ש"ח 401,840,000 ש"ח 986 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ע.י. נופר אנרג’י בע”מ ציבורי 17.07.23
+
19.07.23 הנפקה לציבור של אג"ח סדרה ג 233,951,000 ש"ח 6.99% 233,951,000 ש"ח 6.99%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י סיטי בע”מ ציבורי 19.07.23
+
23.07.23 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה יז) 364,069,662 ש"ח 933 ש"ח 414,380,754 ש"ח 933 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בע”מ ציבורי 19.07.23
+
24.07.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח (סדרה א) המגובה בשעבוד ראשון על עודפים מפרוייקטי מגורים בתל אביב 90,000,000 ש"ח 8.9% 90,000,000 ש"ח 8.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מידאס השקעות בנדל”ן בע”מ ציבורי
+
29.06.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ד 12,695,800 ש"ח 950 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כללביט מימון בע”מ ציבורי 12.07.23
+
16.07.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יג), שיוכרו כהון רובד 2 300,000,000 ש"ח 5.34% 300,000,000 ש"ח 5.31%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע”מ מוסדי 27.06.23
+

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע”מ ציבורי 27.06.23
+
29.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אג"ח סדרה ב 851,458,300 ש"ח 1,078 ש"ח 851,458,300 ש"ח 1,079.1 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שפיר הנדסה ותעשיה בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה סדרה ד' הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורוס בע”מ ציבורי 26.06.23
+
28.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח סדרה ד המגובה בשעבודים על כלי רכב 322,806,008 ש"ח 917 ש"ח 322,955,479 ש"ח 917 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורוס בע”מ ציבורי 26.06.23
+
28.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אג"ח סדרה ג ללא שעבודים 172,882,944 ש"ח 936 ש"ח 172,882,944 ש"ח 936 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע”מ ציבורי 26.06.23
+
29.06.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח סדרה ט 255,948,896 ש"ח 928 ש"ח 259,788,032 ש"ח 928 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע”מ ציבורי 26.06.23
+
29.06.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח סדרה ח 227,925,348 ש"ח 939 ש"ח 228,561,051 ש"ח 939 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 25.06.23
+
27.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב סדרה 22 122,200,760 ש"ח 1,054 ש"ח 122,200,760 ש"ח 1,054 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 25.06.23
+
27.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב סדרה 24 81,598,434 ש"ח 989 ש"ח 81,598,434 ש"ח 989 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ ציבורי 29.06.23
+
03.07.23 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יב 329,695,000 ש"ח 5.4% 329,841,000 ש"ח 5.4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ ציבורי 29.06.23
+
03.07.23 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יא 329,695,000 ש"ח 5.4% 329,841,000 ש"ח 5.4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לנכסים ולבנין בע”מ ציבורי 25.06.23
+
27.06.23 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה י') המגובות בשעבוד ראשון על מניות גב ים ומדורגות בדרך של הרחבת סדרה 533,817,728 ש"ח 997 ש"ח 533,817,728 ש"ח 997 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וילאר אינטרנשיונל בע”מ ציבורי 21.06.23
+
25.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אג"ח שקליות סדרה י 101,355,972.8 ש"ח 1,013.58 ש"ח 101,355,972.8 ש"ח 1,013.58 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בי קומיוניקיישנס בע”מ ציבורי 20.06.23
+
22.06.23 הרחבת סדרה ו' שתובטחנה בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום על מניות בזק 503,568,000 ש"ח 936 ש"ח 503,568,000 ש"ח 936 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע”מ ציבורי 19.06.23
+
21.06.23 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 10 128,063,599 ש"ח 1,129 ש"ח 128,063,599 ש"ח 1,129 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע”מ ציבורי 19.06.23
+
21.06.23 הנפקה לציבור של אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 9 143,113,368 ש"ח 997 ש"ח 143,113,368 ש"ח 997 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איסתא בע”מ ציבורי 20.06.23
+
22.06.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח להמרה סדרה א 244,457,898 ש"ח 991 ש"ח 244,457,898 ש"ח 991 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סטרוברי פילדס ריט לימטד ציבורי 15.06.23
+
19.06.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח סדרה ד 60,040,000 ש"ח 9.1% 82,923,0000 ש"ח 9.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת סופרין בע”מ ציבורי 05.07.23
+
09.07.23 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח להמרה סדרה א 49,068,855 ש"ח 955 ש"ח 51,512,700 ש"ח 955 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע”מ ציבורי 12.06.23
+
13.06.23 הרחבה של אג"ח סדרה יב 66,156,904 ש"ח 979 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע”מ ציבורי 13.06.23
+
15.06.23 הרחבת כתבי התחייבות נדחים סדרה ט מסוג COCO 385,698,160 ש"ח 50,590 ש"ח 385,698,160 ש"ח 50,590 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע”מ ציבורי 13.06.23
+
15.06.23 הרחבה של סדרת אג"ח סדרה טו 1,568,119,020 ש"ח 988 ש"ח 1,568,119,020 ש"ח 988 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ציבורי 13.06.23
+
15.06.23 הרחבה של סדרת אג"ח סדרה טו 157,734,910 ש"ח 929 ש"ח 157,734,910 ש"ח 929 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ציבורי 13.06.23
+
15.06.23 הרחבה של סדרת אג"ח סדרה יג 218,552,872 ש"ח 922.9 ש"ח 218,552,872 ש"ח 922.9 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת ציבורי 12.07.23
+
13.07.23 הנפקה לציבור של סדרה של אג"ח שקליות (סדרה ה') המגובות בשעבוד שני על זכויותיה של נאוויטס במאגר המפיק בקסקין צפון ובשעבוד שני על זכויותיה של נאוויטס בחמישה שדות יבשתיים מפיקים 360,310,410 ש"ח 918 ש"ח 362,610,000 ש"ח 918 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקויטל בע”מ ציבורי 02.07.23
+
04.07.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (סדרה 4) אשר תגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת איירפורט סיטי והכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 159,585,000 ש"ח 5.31% 161,815,000 ש"ח 5.31%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל”ן (כ.ד) בע”מ ציבורי 06.06.23
+
08.06.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה כה 784,669,312 ש"ח 896 ש"ח 784,669,312 ש"ח 896 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מבנה נדל”ן (כ.ד) בע”מ ציבורי 06.06.23
+
08.06.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה כ 437,220,504 ש"ח 1,134 ש"ח 437,220,504 ש"ח 1,134 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע”מ ציבורי 13.06.2023
+
15.06.23 הנפקה לציבור של נע"מ סחיר (סדרה 3) 150,000,000 ש"ח שיעור מרווח 1.2% 150,000,000 ש"ח שיעור מרווח 1.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מכלול מימון בע”מ ציבורי
+
04.06.23 הנפקה לציבור במכרז כמויות ע"פ תשקיף מדף 15,400,180 ש"ח 590 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רם אדרת הנדסה אזרחית בע”מ ציבורי 26.06.23
+
02.07.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה א מגובות בשעבוד ראשון על עודפים 71,900,000 ש"ח 9.1% 73,300,000 ש"ח 9.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל”ן בע”מ ציבורי 22.06.23
+
26.06.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה יא מגובות בשעבוד ראשון על עודפים בפרוייקטים: בנתניה ורמת השרון 75,559,600 ש"ח 989 ש"ח 77,142,000 ש"ח 989 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע”מ ציבורי 05.07.23
+
09.07.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה ג 112,331,000 ש"ח 8% 112,331,000 ש"ח 8%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע”מ ציבורי 30.05.23
+
01.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרת חוב סדרה א 800,000,000 ש"ח 839 ש"ח 800,000,000 ש"ח 839 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע”מ ציבורי 30.05.23
+
04.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה ט 125,912,000 ש"ח 1,000 ש"ח 125,912,000 ש"ח 1,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע”מ ציבורי 30.05.23
+
04.06.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה ח 219,188,820 ש"ח 1,020 ש"ח 219,218,400 ש"ח 1,020 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ ציבורי 07.06.23
+
11.06.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה בדרגת פיקדון (סדרה 67) 2,000,000,000 ש"ח 2.06% 2,000,097,000 ש"ח 2.06%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מכלול מימון בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור בדרך של הנפקת מניות או הצעת זכויות לבעלי מניות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע”מ ציבורי 24.05.23
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע”מ ציבורי 24.05.23
+
29.05.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב (בדרגת פיקדון) בדרך של הרחבת סדרה 183 1,419,293,322 ש"ח 951 ש"ח 1,419,293,322 ש"ח 951 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פקדון סחיר בע”מ ציבורי 22.05.23
+
הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ג), מגובות במלואן בשעבוד על פיקדונות בבנקים בישראל

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע”מ ציבורי 06.06.23
+
11.06.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה 35) 1,452,253,170 ש"ח 1,065 ש"ח 1,452,253,170 ש"ח 1,065 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע”מ ציבורי 06.06.23
+
11.06.23 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב (סדרה 34) 1,165,981,080 ש"ח 1,047 ש"ח 1,165,981,080 ש"ח 1,047 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל נכסים (אירופה) בע”מ ציבורי 18.05.23
+
22.05.23 (הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות החוב (סדרה ג 155,720,000 ש"ח 916 ש"ח 155,720,000 ש"ח 916 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע”מ ציבורי 17.05.23
+
21.05.23 הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ו') בדרך של הרחבת אג"ח 400,000,000 ש"ח 1,400.3 ש"ח 400,000,000 ש"ח 1,400.3 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 17.05.23
+
22.05.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח (סדרה יג'), בדרך של הרחבת סדרה הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 100,000,320 ש"ח 920 ש"ח 100,000,320 ש"ח 920 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 17.05.23
+
22.05.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח (סדרה ח'), בדרך של הרחבת סדרה הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות 100,000,140 ש"ח 1,074 ש"ח 100,000,140 ש"ח 1,074 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיטב בית השקעות בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ו. השקעות בע”מ ציבורי 17.07.23
+
25.07.23 הנפקה ראשונה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה א המגובה בשעבוד ראשון על נכסים מניבים למגורים במרכז תל אביב 76,800,000 ש"ח 6% 76,800,000 ש"ח 6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 02.05.23
+
07.05.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 21 292,320,000 ש"ח 1,044 ש"ח 292,320,000 ש"ח 1,044 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 02.05.23
+
07.05.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 25 39,894,272 ש"ח 992 ש"ח 40,015,000 ש"ח 995 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ציבורי 01.05.23
+
03.05.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה ג 289,890,414 ש"ח 891 ש"ח 289,890,414 ש"ח 891 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ציבורי 01.05.23
+
03.05.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה ב 72,257,328 ש"ח 968 ש"ח 72,257,328 ש"ח 968 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע”מ ציבורי 22.05.23
+
24.05.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') המגובה באמות מידה והתניות פיננסיות 417,133,000 ש"ח 4.4% 418,215,000 ש"ח 4.4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אב-גד החזקות בע”מ ציבורי 30.05.23
+
04.06.23 (הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב 46,534,000 ש"ח 9.5% 46,534,000 ש"ח 9.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפולו פאוור בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 45,988,000 ש"ח מחיר ליחידת זכות 133 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 27.04.23
+
01.05.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה כ) 177,357,130 ש"ח 985 ש"ח 179,300,000 ש"ח 985 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 27.04.23
+
01.05.23 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה יט) 92,570,489 ש"ח 1,007 ש"ח 92,600,000 ש"ח 1,007 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת פלסטו-קרגל בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות 9,850,000 ש"ח מחיר ליח' זכות 168 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו נדל”ן בע”מ ציבורי 20.04.23
+
24.04.23 (הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אג"ח (סדרה א 146,400,000 ש"ח 976 ש"ח 146,400,000 ש"ח 976 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ציבורי
+
הנפקת זכויות לכתבי אופציות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פטרוטקס – שותפות מוגבלת ציבורי
+
הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה בדרך של זכויות 628,000 ש"ח סה"כ מחיר לאגד 27 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פארמוקן גלובל בע”מ ציבורי
+
17.04.23 הנפקה לציבור בדרך של מניות 2,680,950 ש"ח 30 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סולגרין בע”מ ציבורי
+
הנפקת מניות וכתבי אופציה בדרך של זכויות 182,758,210 ש"ח סה"כ מחיר ליחידת זכות 42 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע”מ ציבורי 18.04.23
+
20.04.23 (הנפקה לציבור של אגרות חוב בריבית שקלית משתנה (סדרה ח 1,404,345,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14% 1,405,265,000 ש"ח שיעור מרווח 0.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע”מ ציבורי 09.05.23
+
11.05.23 'הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה סדרה יא 300,000,000 ש"ח 2.66% 300,000,000 ש"ח 2.64%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע”מ ציבורי 09.05.23
+
11.05.23 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה י') 400,000,000 ש"ח 5.02% 400,000,000 ש"ח 5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אל על נתיבי אויר לישראל בע”מ ציבורי
+
הצעת רכש מיוחדת למניות החברה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע”מ ציבורי
+
29.03.23 הנפקה לציבור של מניות