ארכיון ההנפקות של שוק ההון הישראלי

ארכיון ההנפקות של רוסאריו קפיטל מפרט את כל ההנפקות בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות והוא פתוח לשימוש חופשי. לקבלת גישה למידע ולדו"ח יומי הכולל פירוט מכרזים פתוחים בשלב המוסדי, הקלק להלן. המידע ניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים וכרוך ברישום.

שם ההנפקה שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי מחיר/ ריבית סגירה במכרז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/ תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
MDG Real Estate Global Limited ציבורי 04.10.21
+
06.10.21 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ג') 78,025 יח' 991 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הילה מגדלי משרדים בע”מ ציבורי 30.09.21
+
04.10.21 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') 26,112 יח' 967 ש"ח 26,112 יח' 967 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בוליגו קפיטל בע”מ ציבורי
+
23.09.21 הנפקה ראשונה לציבור IPO 64,577 ש"ח 580 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע”מ ציבורי
+
19.09.21 הנפקה לציבור של חבילת מניות וכתבי אופציה למניה 23 ש"ח 717,600 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טונדו סמארט בע”מ ציבורי
+
30.09.21 הנפקה ראשונה לציבור IPO 17,520 ש"ח 665 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע”מ ציבורי 14.09.21
+
הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל”ן בע”מ ציבורי 2.09.21
+
5.09.21 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ו') 466,776 יח' 1,114 ש"ח 519,988 ש"ח 1,114 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אחים נאוי בע”מ ציבורי 2.09.21
+
12.09.21 הנפקה לציבור עפ"י תשקיף מדף של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה') 158,243 יח' 1.35% 162,193 ש"ח 1.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע”מ ציבורי 2.09.21
+
5.09.21 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרת חוב (סדרה יח') 405,000 ש"ח 1,099 ש"ח 405,300 ש"ח 1,099 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת השקעות דיסקונט בע”מ ציבורי 2.09.21
+
הצעת רכש חליפין חלקית לרכישת אגרות חוב (סדרה ו' וסדרה י') בתמורה להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יא') 500,000 ש"ח יחס החלפה לסדרה ו' הינו 1,415 ש"ח, יחס החלפה לסדרה י' הינו 1,069 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל -קנדה (ט.ר) בע”מ ציבורי 25.08.21
+
30.08.21 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ז') 277,143 יח' 1,001 ש"ח 277,400 ש"ח 1,001 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע”מ ציבורי 26.08.21
+
30.08.21 הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה ו') 296,353 יח' 1,057 ש"ח 317,112 ש"ח 1,057 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סמארט אגרו שותפות מוגבלת ציבורי
+
24.08.21 הנפקה לציבור של מניות ואופציות , באגדים, בדרך של מכרז על מחיר האגד 14,443.2 ש"ח 960 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע”מ מוסדי 24.08.21
+
25.08.21 הנפקה לציבור על פי תשקיף מדף של אג"ח סטרייט , בדרך של הרחבת סדרה 14 182,290 יח' 1,044 ש"ח 182,290 יח' 1,044 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג’ג’ אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע”מ ציבורי
+
22.08.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות 85,000 ש"ח 10 ש"ח 86,000 ש"ח 10 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי.איי. קיו הום ישראל בע”מ ציבורי
+
22.08.21-26.08.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדלן בע”מ ציבורי 16.08.21
+
18.08.21 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרת חוב (סדרה ד') 377,550 ע"נ 1,124 ש"ח 424,400 ש"ח 1,124 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אחים נאוי בע”מ מוסדי
+
הנפקה לציבור עפ"י תשקיף מדף של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירובוטיקס בע”מ ציבורי
+
9.09.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות 21,401 ש"ח 707 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע”מ מוסדי 24.08.21
+
25.08.21 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') 150,000 ש"ח 3.15% 150,000 ש"ח 3.15%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טיטוניה און טק השקעות – שותפות מוגבלת ציבורי
+
מ-10.08.21 עד 11.08.21 הנפקה ראשונה לציבור IPO של מניות החברה בדרך של הצעה אחידה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גזית-גלוב בע”מ ציבורי 18.08.21
+
23.08.21 הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טז') 448,235 ש"ח 1.25% 453,079 ש"ח 1.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע”מ ציבורי 05.08.21
+
הנפקה לציבור של מניות וסדרת חדשה של כתבי אופציה (סדרה 13) הניתנים למימוש למניות החברה 35,355 ש"ח 748 ש"ח (187 ש"ח למניה)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כללביט מימון בע”מ ציבורי 23.08.21
+
24.08.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה (סדרה יב') של כתבי התחייבות נדחים 400,000 ש"ח 2.5% 400,000 ש"ח 2.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע”מ ציבורי 19.08.21
+
23.08.21 הנפקת אג"ח סדרה חדשה (סדרה ד') 95,176 ש"ח 927 ש"ח 99,873 ש"ח 927 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ציבורי 03.08.21
+
08.08.21 הנפקה לציבור של סדרה של אגרות חוב Corporate שקליות בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ב') המגובות בשעבוד ראשון על 7.5% מזכויות פרויקט Buckskin צפון ובשעבוד חשבון הפרויקט הסדרה מדורגת il.A- 167,000 ע"נ 1,077 ש"ח 38,073 ש"ח 1,500 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסטל לימיטד ציבורי עד 08.08.21
+
הצעת רכש חליפין לרכישת אגרות חוב (סדרה ב') בתמורה ל אגרות חוב (סדרה ג') 42,990 ש"ח 0.965 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור-אחזקות בע”מ ציבורי עד 03.08.21
+
08.08.21 הצעת רכש החליפין של סדרה ז' בתמורה להנפקת סדרה ט' 23,962 ע"נ יחס ההחלפה הינו 1.016547 25,240 ש"ח 105.333 אג'

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ע.י. נופר אנרג’י בע”מ ציבורי 11.08.21
+
15.08.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') 395,504 1.48% 400,000 ש"ח 1.48%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלובל כנפיים ליסינג בע”מ ציבורי 09.08.21
+
12.08.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ג') 34,500 ע"נ 952 ש"ח 39,323 ש"ח 952 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע”מ ציבורי 27.07.21
+
29.07.21 הנפקה לציבור של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה לה') 252,000 ש"ח 1,010 ש"ח 256,036 ש"ח 1,012 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

עדיקה סטייל בע”מ ציבורי 26.07.21
+
הנפקה פרטית של מניות וכתבי אופציה (לא סחירים) 18,000 ש"ח 5.2 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע”מ ציבורי 04.08.21
+
09.08.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א') 306,780 1.58% 358,344 ש"ח 1.58%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת השקעות דיסקונט בע”מ מוסדי
+
הצעת רכש חליפין חלקית לרכישת אגרות חוב (סדרה ו' וסדרה י') בתמורה להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יא')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע”מ ציבורי 25.07.21
+
27.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט"ז) 73,642 ש"ח 3.5% 76,827 ש"ח 3.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל”ן בע”מ ציבורי 22.07.21
+
26.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט) 162,000 ש"ח 3.37% 118,438 ש"ח 3.37%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גיבוי אחזקות בע”מ ציבורי 11.08.21
+
12.08.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב') 65,050 יח' 4.1% 69,065 ש"ח 4.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע”מ ציבורי 12.08.21
+
16.08.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה כ') 1,111,501 ש"ח 0.25% 1,111,501 ש"ח 0.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סקודיקס בע”מ ציבורי
+
14.07.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות החברה וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 54,000 ש"ח 7.09 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס גיוסי הון (2009) בע”מ ציבורי 05.08.21
+
הנפקה פרטית של כתבי התחייבות נדחים רובד 1 נוסף 200,000 ע"נ 2.29%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הינומן בע”מ מוסדי
+
הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרדן ישראל בע”מ ציבורי 29.07.21
+
2.08.21 הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ה') 53,699 יח' 2.97% 57,637 ש"ח 2.97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה בע”מ ציבורי 04.08.21
+
08.08.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות (סדרה ו ') 120,000 ש"ח 2.07% 120,000 ש"ח 2.07%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק ציבורי 07.07.21
+
12.07.21 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה יב') 138,000 ש"ח 1,011 ש"ח 150,000 ש"ח 1,011 ש"ח 88%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברקת קפיטל בע”מ ציבורי 07.07.21
+
הנפקה ראשונה לציבור IPO של מניות החברה 60,000 ש"ח 333 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע”מ ציבורי 27.07.21
+
29.07.21 הנפקת סדרת אג"ח חדשה - סדרה ד' 349,456 ש"ח 908 ש"ח 350,461 ש"ח 908 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע”מ ציבורי
+
22.07.21 הנפקת מניות לציבור 21,000 ש"ח 1,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע”מ ציבורי 27.07.21
+
29.07.21 הנפקת סדרת אג"ח חדשה סדרה ג' – אגרות חוב להמרה 346,021 ש"ח 945 ש"ח 349,226 ש"ח 951 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע”מ ציבורי 1.09.21
+
2.09.21 הנפקה לציבור של אג"ח חדשה (סדרה ד')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע”מ ציבורי 1.09.21
+
הנפקה לציבור של אג"ח חדשה (סדרה ג') 850,800 ש"ח 2.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י.אף.איי ריאל אסטייט לימיטד ציבורי 08.07.21
+
13.07.21 הנפקת אגרות החוב סדרה ג'- הסדרה המורחבת 26,000 ש"ח 0.989 ש"ח 26,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’י.אף.איי ריאל אסטייט לימיטד ציבורי 08.07.21
+
13.07.21 הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ללא בטוחות תמורת אגרות חוב (סדרה ג') שיונפקו בדרך של הרחבת סדרה ג' 26,000 ש"ח 0.989 ש"ח 26,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לטד ציבורי 26.07.21
+
28.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ז' 127,254 ש"ח 7.75% 127,793 ש"ח 7.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סטרוברי פילדס ריט לימטד ציבורי 27.07.21
+
29.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, מובטחת בשעבוד ראשון על נכסי נדל"ן מניב 208,000 ש"ח 5.7% 208,000 ש"ח 5.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע”מ ציבורי 20.07.21
+
22.07.21 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (33) 638,094 ש"ח 996 ש"ח 635,542 ש"ח 996 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע”מ ציבורי 20.07.21
+
22.07.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרת חוב חדשה (32) 532,352 ש"ח 1,082 ש"ח 576,005 ש"ח 1,082 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלשה קפיטל לימיטד מוסדי
+
הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע”מ ציבורי 07.07.21
+
11.07.21 סדרת אג"ח חדשה יא' ללא בטוחות 250,000 ש"ח 0.97% 250,000 ש"ח 0.97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע”מ ציבורי 15.07.21
+
20.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה אג"ח ח' 1,751,000 ש"ח 1.69% 1,751 ש"ח 1.69% 95.07%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע”מ ציבורי 15.07.21
+
20.07.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה אג"ח ז' 1,904,000 ש"ח 0.9% 1,904 ש"ח 0.9% 99.82%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע”מ ציבורי 21.07.21
+
25.07.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה סדרה אי 250,000 ש"ח 1.95% 250,000 ש"ח 1.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נייס-ונד בע”מ ציבורי 29.06.21
+
הנפקת מניות ראשונה לציבור IPO בהצעה אחידה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פריים אנרג’י פי.אי בע”מ ציבורי 09.08.21
+
11.08.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה א' 78,894 יח' 976 ש"ח 77,250 ש"ח 976 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע”מ ציבורי 07.07.21
+
11.07.21 הנפקת סדרת אג"ח חדשה (י') מובטחת בשעבוד ראשון על מניות סחירות 240,000 ש"ח 0.5% 240,000 ש"ח 0.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צור שמיר אחזקות בע”מ ציבורי 14.07.21
+
15.07.21 הנפקה של סדרה חדשה אגרות החוב י"א 142,108 ש"ח 3.05% 142,890 ש"ח 2.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טוגדר פארמה בע”מ ציבורי
+
23.06.21 הנפקה לציבור של מניות ואופציות למניות 7,520 ש"ח 125 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע”מ ציבורי 22.07.21
+
26.07.21 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים שיוכרו כהון רובד 2 של איילון ביטוח 115,000 ש"ח 3.2% 115,000 ש"ח 3.2%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע”מ ציבורי 12.07.21
+
15.07.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה ז' 79,000 יח' 981 ש"ח 78,480 ש"ח 981 ש"ח 88.69%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים ריט – קרן הריט החדשה בע”מ ציבורי 16.06.21
+
21.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 220,104 יח' 1,021 ש"ח 220,104 יח' 1,021 ש"ח 99.84% 99.84%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 16.06.21
+
20.06.21 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה 23 1,122 ש"ח 142,613 ש"ח 1,122 ש"ח 99.88%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שפיר הנדסה ותעשיה בע”מ ציבורי 08.07.21
+
12.07.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') 350,000 ש"ח 2.34% 350,000 ש"ח 2.34% 99.18%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע”מ ציבורי 16.06.21
+
20.06.21 הנפקה לציבור של מניות רגילות 247,499 יח' 375 ש"ח 250,000 יח' 375 ש"ח 96.62% 97.27%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מטריסלף בע”מ ציבורי
+
14.06.21 הנפקת מניות ראשונה לציבור IPO על בסיס תשקיף 24,149 48.5 ש"ח 26.13%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 06.07.21
+
08.07.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יג') 350,000 ש"ח 1.09% 350,000 ש"ח 1.09% 99.83% 99.83%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע”מ ציבורי 14.06.21
+
16.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 102,116 יח' 1,061.9 ש"ח 102,116 ש"ח 1,061.9 ש"ח 99.97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אורה סמארט אייר בע”מ
+

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלביט מערכות בע”מ ציבורי 05.07.21
+
07.07.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ד') 200,000 ע"נ 2.67% 191,438 ש"ח 2.67%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלביט מערכות בע”מ ציבורי 05.07.21
+
07.07.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ג') 200,000 ע"נ 2.12% 195,397 ש"ח 2.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלביט מערכות בע”מ ציבורי 05.07.21
+
07.07.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה ב') 1,500,000 ע"נ 1.08% 1,483,055 ש"ח 1.08%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיכמן בס”ד בע”מ ציבורי 17.06.21
+
20.06.21 הנפקה לציבור של סדרה חדשה אג"ח א' 3.8% 100,000 יח' 3.8% 97.05534%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בי קומיוניקיישנס בע”מ ציבורי 04.07.21
+
06.07.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ו') 384,000 ש"ח 3.65% 394,000 ש"ח 3.65%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רציו חיפושי נפט (מימון) בע”מ ציבורי 01.07.21
+
05.07.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד') 250,000 ש"ח 5.70% 300,000 ש"ח 5.7% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אול -יר הולדינגס לימיטד ציבורי
+
עד 24.06.21 הצעת רכש לאגרות החוב סדרה ג' בתמורה למזומן

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בול מסחר והשקעות בע”מ ציבורי
+
14.06.21 הנפקה ראשונה לציבור IPO של מניות החברה בדרך של הצעה אחידה 3,334 יח' 8,100 ש"ח 29,739 8,100 ש"ח 69%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע”מ ציבורי 07.06.21
+
09.06.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב (הרחבת סדרה סדרה י"א) 150,000 1,116 ש"ח 150,000 1,116ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דורסל (ב.א.ז.) בע”מ ציבורי 01.07.21
+
05.07.21 הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד') 150,000 ש"ח 2.41% 150,000 ש"ח 2.41% 77.18% 90.22%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הון הטבע בע”מ מוסדי
+
הנפקה ראשונה לציבור (IPO ) של מניות החברה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רכבת ישראל בע”מ ציבורי 17.06.21
+
20.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 1,086 ש"ח 100,000 יח' 1,086 ש"ח 96.72%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קיסטון ריט בע”מ ציבורי
+
31.05.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) 120,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע”מ ציבורי 22.06.21
+
24.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ל"ה) 445,806 ש"ח 7.5% 517,806 ש"ח 7.2% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ורידיס אינווירונמנט בע”מ ציבורי 01.06.21
+
07.06.21 הנפקה ראשונה והצעת מכר לציבור של מניות החברה (IPO) 882,500 ש"ח 3530 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סאטקום מערכות בע”מ ציבורי 21.06.21
+
23.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה חדשה ג') 54,077 ש"ח 960.5 57,630 ש"ח 960.5 100% 85.24%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 26.05.21
+
30.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יז') 355,222 יח' 1,030 ש"ח 365,889 ש"ח 1,030 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת פנינסולה – מבית מיטב דש ציבורי 26.05.21
+
30.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג') 240,327 ש"ח ע.נ 1,011 ש"ח 247,257 ש"ח 1,011 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבניין בע”מ ציבורי 10.06.21
+
14.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 15) 192,038 יח' 1,013 ש"ח 192,038 ש"ח 1,013 ש"ח 98%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע”מ ציבורי 02.06.21
+
06.06.21 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo (סדרה חדשה 13) 142,500 ש"ח 1.22% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’נריישן קפיטל בע”מ ציבורי 20.06.21
+
17.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') מדורגת +A 441,609 יח' 1,019 ש"ח 441,609 יח' 1,019 ש"ח 99.31% 99.36%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע”מ ציבורי 21.06.21
+
23.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה יט') 104,000 יח' 3.05% 105,695 יח' 3.05% 80% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע”מ ציבורי 27.05.21
+
31.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 122,203 יח' 967 ש"ח 125,500 ש"ח 967 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אב-גד החזקות בע”מ ציבורי
+
12.05.21 הנפקת מניות ראשונה לציבור IPO בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ובהצעה אחידה לציבור 31,155 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע”מ ציבורי 02.06.21
+
09.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 40,000 ש"ח 4.98% 40,000 4.98% 80% 80%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור – אחזקות בע”מ ציבורי 27.05.21
+
01.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב') 69,400 יח' 2.8% 70,000 ש"ח 2.8% 97.92% 97.92%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת יובלים השקעות בע”מ ציבורי 08.06.21
+
10.06.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 100,000 3.6% 125,000 3.6% 90.6% 90.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ווי-בוקס נדל”ן בע”מ ציבורי 27.05.21
+
31.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 71,000 ש"ח 4.48% 89.41% 89.41%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

החברה לישראל בע”מ ציבורי 20.05.21
+
24.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 15) 750,000 ש"ח 2.74% 750,000 ש"ח 2.74% 98.6% 98.6%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ ציבורי 25.04.21
+
26.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י"ב) 271,000 ש"ח 1,023 ש"ח 271,000 ש"ח 1,023 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ פרטי 28.04.21
+
הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה ה')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ פרטי 28.04.21
+
הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה ד')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ פרטי 28.04.21
+
הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה ג')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט אזורים ה.פ ליווינג בע”מ ציבורי 24.05.21
+
26.05.21 הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') 152,000 ש"ח 0.64% 152,000 ש"ח 0.64% 91% 91%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניק – טק שותפות מוגבלת ציבורי
+
26.04.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות בדרך של הצעה אחידה על פי תשקיף להשלמה 26,490 ש"ח 1,000 ש"ח 42.8%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שור-טק השקעות ציבורי
+
27.04.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות 26,162 ש"ח 1,000 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע”מ ציבורי
+
21.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט') 174,563 ש"ח 997 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע”מ ציבורי
+
21.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה') 58,501 ש"ח 1,112 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.שלמה החזקות בע”מ ציבורי 22.04.21
+
26.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יח') 400,000 ש"ח ע.נ 1,061 ש"ח 408,840 ש"ח 1,061 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבאי מניבים ופיתוח בע”מ ציבורי 11.05.21
+
13.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה י"ב) 78,600 ש"ח 4.19% 80,000 ש"ח 4.19% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

HIVE 2040 שותפות מוגבלת ציבורי
+
23.06.21 גיוס הון בדרך של הנפקת יחידות השתתפות ראשונה לציבור (IPO) וכתבי אופציה 32,100 ש"ח 1,000 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע”מ ציבורי 19.04.21
+
21.04.21 הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של כתבי התחייבות נדחים מסוג Coco (סדרה ז') 930,500 ש"ח 55,100 ש"ח 931,906 ש"ח 55,100 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע”מ ציבורי
+
19.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 156,750 ש"ח 1,045 ש"ח 95.47% 95.47%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גירון פיתוח ובנייה בע”מ ציבורי 19.04.21
+
25.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ז') 135,941 ש"ח 1,111 ש"ח 151,030 ש"ח 1,111 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע”מ ציבורי 20.04.21
+
22.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י"ז) 598,710 ש"ח 1,126 ש"ח 674,174 ש"ח 1,126 ש"ח 99.98% 99.98%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע”מ ציבורי 19.04.21
+
21.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג') 203,394 ש"ח ע.נ 942 ש"ח 192,168 ש"ח 942 ש"ח 88% 88%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אול -יר הולדינגס לימיטד מוסדי 04.05.21
+
הזמנה להגשת הצעות למכירת אגרות החוב (סדרה ג') של אול -יר הולדינגס לימיטד, בתמורה למזומן ובדרך של מכרז על המחיר

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע”מ ציבורי 23.05.21
+
25.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 235,068 ש"ח 1,031 ש"ח 235,068 ש"ח 1,031 ש"ח 97.39% 97.39%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ ציבורי 04.05.21
+
05.05.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ח') 200,000 ש"ח 0.60% 200,000 ש"ח 0.60% 93.32% 93.32%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל קנדה (ט.ר) בע”מ ציבורי 12.04.21
+
19.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ז') 206,633 ש"ח 1,012 ש"ח 209,200 ש"ח 1,012 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע”מ ציבורי 22.04.21
+
28.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 10) 514,000 ש"ח 2.8% 514,026 ש"ח 2.8% 97% 97%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע”מ ציבורי
+
07.04.21 הנפקה לציבור של מניות 10,000 ש"ח 3,160 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע”מ ציבורי 06.04.21
+
07.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 165,000 ש"ח 1,085 ש"ח 179,025 ש"ח 1,085 ש"ח 91.4% 91.4%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 07.04.21
+
12.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 23) 179,250 ש"ח 1,062 ש"ח 179,245 ש"ח 1,062 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 07.04.21
+
12.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 22) 83,260 ש"ח 1,042 ש"ח 83,263 ש"ח 1,042 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע”מ ציבורי 06.04.21
+
08.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 70,000 ש"ח 1,050 ש"ח 73,500 ש"ח 1,050 ש"ח 84.14% 84.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע”מ ציבורי 22.04.21
+
26.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 398,786 ש"ח 0.97% 400,000 ש"ח 0.96% 85.1% 84.87%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וואליו קפיטל וואן בע”מ ציבורי 31.08.21
+
2.09.21 הנפקה לציבור של מניות 653,268 יח' 160 ש"ח 120,000 ש"ח 160 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צ’קראטק בע”מ ציבורי
+
24-25/03.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) 27,400 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מידאס השקעות בנדל”ן בע”מ ציבורי 05.04.21
+
07.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה חדשה) 46,459 ש"ח 991 ש"ח 47,000 ש"ח 1,000 ש"ח 80.9% 80.9%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ניו הוריזון גרופ בע”מ ציבורי
+
22.03.21 הנפקה לציבור של מניות 8,085 ש"ח 70 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גיבוי אחזקות בע”מ ציבורי
+
17.03.21 הנפקה לציבור של מניות 8,118 ש"ח 1,045 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסטל לימיטד ציבורי 21.04.21
+
26.04.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 60,354 ש"ח 7% 64,324 ש"ח 7% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל”ן בע”מ ציבורי 24.03.21
+
25.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 2.35% 100,000 ש"ח 2.35% 97.30% 97.30%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תיגי בע”מ ציבורי
+
08.03.21 הנפקה ראשונה (IPO) לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 33,934 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביו מיט פודטק – שותפות מוגבלת ציבורי
+
09.03.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות 25,089 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קוויק סופר אונליין בע”מ ציבורי
+
07.03.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות החברה 87,938 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברנד תעשיות בע”מ ציבורי
+
10.03.21 הנפקה לציבור של מניות בדרך של זכויות 14,500 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל”ן בע”מ ציבורי 22.03.21
+
הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט') יחד עם כתבי אופציות למניות 167,561 יח' 991 ש"ח 991 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע”מ ציבורי
+
02.03.21 הנפקה לציבור של מניות 589,940 ש"ח 630 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים ציבורי
+
03.03.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) 42,228 ש"ח 1,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע”מ ציבורי 17.03.21
+
21.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יח') 571,711 1.33% 575,767 ש"ח 1.33% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע”מ ציבורי 03.03.21
+
07.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 6) 50,000 יח' 1,039 ש"ח 51,950 ש"ח 1,039 ש"ח 85.3% 85.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ווישור גלובלטק בע”מ ציבורי
+
25.02.21 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) 85,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבסיר אדיוקיישן (פרופרפ) ציבורי
+
25.02.21 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 75,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תנופורט (1990) בע”מ ציבורי
+
24.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א') 50,250 ש"ח 1,005 ש"ח 58.49%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע”מ ציבורי 16.02.21
+
18.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 84,000 ש"ח 1,050 ש"ח 84,000 ש"ח 1,050 ש"ח 98.61% 98.61%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע”מ ציבורי 02.03.21
+
04.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג') 230,000 יח' 1,021 ש"ח 234,830 ש"ח 1,021 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע”מ ציבורי 02.03.21
+
04.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 225,962 ש"ח 2.15% 266,212 ש"ח 2.15% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע”מ ציבורי 16.02.21
+
21.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 187,762 ש"ח 984 ש"ח 196,800 ש"ח 984 ש"ח 90.61% 90.61%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קוויקליזארד בע”מ ציבורי
+
18.02.21 הצעה ראשונה של מניות החברה (IPO) 45,500 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע”מ ציבורי
+
15.02.21 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 13,396 ש"ח 935 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

GFI Real Estate Limited ציבורי 17.02.21
+
21.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 51,500 ש"ח 970 ש"ח 53,544 ש"ח 970 ש"ח 90.08% 90.08%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אל על נתיבי אויר לישראל בע”מ ציבורי
+
16.02.21 הנפקת כתבי אופציה לציבור 250,000 ש"ח 200 ש"ח 46.41%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 04.03.21
+
08.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ב) 610,791 ש"ח ע.נ 2.3% 610,791 ש"ח 2.3% 99.96% 99.96%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרדן נדל”ן יזום ופיתוח בע”מ ציבורי 11.02.21
+
15.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ה') 177,448 ש"ח 2.50% 178,773 ש"ח 2.50% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ ציבורי 09.02.21
+
14.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ז') 213,000 ש"ח 1,061 ש"ח 213,000 ש"ח 1,061 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת המים בע”מ ציבורי 08.02.21
+
10.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 11) 786,100 ש"ח 1,216 ש"ח 955,900 ש"ח 1,216 ש"ח 99.99% 99.99%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת המים בע”מ ציבורי 08.02.21
+
10.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 10) 144,290 ש"ח 1,027 ש"ח 148,200 ש"ח 1,027 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברנמילר אנרג’י בע”מ ציבורי
+
09.02.21 הנפקה לציבור של מניות 9,866 ש"ח 157 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פיקדון סחיר בע”מ ציבורי 03.02.21
+
07.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א') 207,764 ש"ח 1,006.3 ש"ח 220,500 ש"ח 1,006.3 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

טוגדר פארמה בע”מ ציבורי
+
03.02.21 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות 17,121 ש"ח 222 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע”מ ציבורי 15.02.21
+
17.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ח') 450,000 ש"ח 0.92% 450,000 ש"ח 0.92% 99.91% 99.91%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס אחזקות בע”מ ציבורי 01.02.21
+
03.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 5) 222,616 ש"ח 1,005 ש"ח 222,616 ש"ח 1,005 ש"ח 99.99% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס אחזקות בע”מ ציבורי 01.02.21
+
03.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 4) 127,384 ש"ח 1,008 ש"ח 127,384 ש"ח 1,008 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקסל סולושנס גרופ בע”מ ציבורי
+
01.02.21 הנפקה של מניות וכתבי אופציה 20,400 ש"ח 102 ש"ח 8.65%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיכמן בס”ד בע”מ ציבורי
+
04.02.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות החברה בדרך של הצעה אחידה 25,160 ש"ח 6,430 ש"ח 70.3%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי
+
27.01.21 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה 6,925 ש"ח 736 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סולגרין בע”מ ציבורי 27.01.21
+
28.01.21 הנפקה לציבור של מניות 174,998 ש"ח 3,400 ש"ח 381,496 ש"ח 3,076 ש"ח 81.85%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רותם שני יזמות והשקעות בע”מ ציבורי 04.03.21
+
09.03.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 101,000 ש"ח 4.49% 101,372 ש"ח 4.49% 90.29% 90.29%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע”מ ציבורי
+
02.02.21 הצעת רכש חליפין לרכישת אגרות חוב (סדרה ב') כנג הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') 289,627 ש"ח ע.נ

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נקסטפרם טכנולוגיות בע”מ ציבורי
+
21.01.21 הנפקה ראשונה לציבור של מניות IPO 30,528 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע”מ ציבורי 26.01.21
+
28.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה טז') 397,000 ש"ח 1,028 ש"ח 397,400 ש"ח 1,028 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמ.ג’י.ג’י. Offshore (בי.וי.אי) פרטי 27.01.21
+
הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים (סדרה חדשה 1)

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ ציבורי 28.01.21
+
01.02.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד') 300,000 ש"ח 2.18% 300,000 ש"ח 2.18% 98.84% 98.84%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע”מ ציבורי 12.01.21
+
27.01.21 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה(IPO) 80,501 ש"ח 4,883 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אספן גרופ בע”מ ציבורי 20.01.21
+
24.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ח') 276,000 ש"ח 1.5% 276,684 ש"ח 1.5% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חג’ג’ ייזום נדל”ן בע”מ ציבורי 27.01.21
+
31.01.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה י') 166,536 ש"ח ע.נ 166,702 ש"ח 1,001 ש"ח 86.82% 86.82%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סאמיט אחזקות נדל”ן בע”מ ציבורי 10.01.21
+
12.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 168,918 ש"ח ע.נ 1,155 ש"ח 168,935 ש"ח 1,155 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רותם שני יזמות והשקעות בע”מ ציבורי
+
07.01.21 הנפקה ראשונה (IPO) לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות בהצעה לא אחידה 45,999 ש"ח 360 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פלנטארק ביו בע”מ ציבורי
+
04.01.21 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 23,100 ש"ח 187 ש"ח 60.41%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 31.12.20
+
04.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יח') 103,898 ש"ח 996.9 ש"ח 103,600 ש"ח 996.9 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע”מ ציבורי 31.12.20
+
04.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יז') 154,640 ש"ח 963.7 ש"ח 154,640 ש"ח 963.7 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול ישראל בע”מ ציבורי 03.01.21
+
05.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 211,775 יח' 1,034 ש"ח 219,173 ש"ח 1,034 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מצלאוי חברה לבנין בע”מ ציבורי 20.01.21
+
25.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 44,400 ש"ח 4.45% 48,400 ש"ח 4.43% 71.26% 71.26%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל”ן בע”מ ציבורי 12.01.21
+
14.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט') 100,000 ש"ח 3.56% 100,000 ש"ח 3.56% 93.02% 93.02%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל גרופ בע”מ ציבורי 07.01.21
+
11.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ב) 104,577 ש"ח 4.53% 109,477 ש"ח 4.53% 96.09% 96.09%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ ציבורי 21.12.20
+
23.12.20 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 53) מסוג COCO 400,000 ש"ח 1.89% 400,000 ש"ח 1.89%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי 14.01.21
+
19.01.21 הנפקה לציבור של אגרות חוב להמרה (סדרה א') 40,200 ש"ח 950 ש"ח 56,718 ש"ח 982 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע”מ ציבורי 23.12.20
+
27.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ז') 222,000 ש"ח 1,158 ש"ח 222,400 ש"ח 1,158 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 06.01.21
+
07.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יא') 350,000 ש"ח 1.22% 350,000 ש"ח 1.22% 96.42% 96.42%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע”מ ציבורי
+
24.01.21 הצעת רכש חליפין למניות אפי נכסים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי.איי.אם. אינפיניטי אינוניישן מדיקל ציבורי
+
23.12.20 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות 40,350 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניבים קרן הריט החדשה בע”מ ציבורי
+
15.12.20 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 88,316 ש"ח 1,880 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

א.נ שוהם ביזנס בע”מ ציבורי 31.12.20
+
04.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 136,971 ש"ח 3.95% 150,000 ש"ח 3.95% 95.90% 95.90%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע”מ ציבורי 14.12.20
+
16.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט') 423,967 ש"ח 973.5 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע”מ ציבורי 14.12.20
+
16.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה') 179,460 ש"ח 1,091 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ע.י. נופר אנרג’י בע”מ ציבורי
+
14.12.20 הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) 929,724 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רני צים מרכז קניות בע”מ ציבורי 14.01.21
+
19.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 248,300 ש"ח 1.08% 248,300 ש"ח 1.08% 86.25% 86.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל – קנדה (ט.ר) בע”מ ציבורי 30.12.20
+
03.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ז') 200,000 ש"ח 3.95% 200,000 ש"ח 3.95% 84.5% 84.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שיכון ובינוי בע”מ ציבורי
+
27.12.20 הנפקת מניות בדרך של זכויות

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג’ג’ אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע”מ ציבורי 13.12.20
+
17.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 48,138 ש"ח 5.65% 50,000 ש"ח 5.65% 88.12% 88.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אב גד החזקות בע”מ ציבורי 11.01.21
+
17.01.21 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של אגרות חוב 58,200 ש"ח 5.9% 60,000 ש"ח 5.81% 80% 80%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דליה חברות אנרגיה בע”מ ציבורי 29.12.20
+
הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א')

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע”מ ציבורי
+
08.12.20 הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה 36,380 ש"ח 680 ש"ח 73.75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל”ן בע”מ ציבורי 08.12.20
+
13.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 433,684 יח' 1,048 ש"ח 454,500 ש"ח 1,048 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מניף שירותים פיננסיים בע”מ מוסדי 10.12.20
+
14.12.20 הנפקה ראשונה של מניות החברה לציבור (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה 200,200 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ ציבורי 09.12.20
+
13.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט"ו) 400,000 ש"ח 1,091 ש"ח 400,000 ש"ח 1,091 ש"ח 99.95% 99.95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת ציבורי
+
07.12.20 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות 52,200 ש"ח 1,450 ש"ח 88.34%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בלייד ריינג’ר בע”מ ציבורי
+
07.12.20 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 22,600 ש"ח 12.81 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סונוביה בע”מ ציבורי
+
07.12.20 הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 35,000 ש"ח 9.15 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע”מ ציבורי 21.12.20
+
23.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 500,000 ש"ח 1.85% 500,000 ש"ח 1.85% 81.91% 81.91%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע”מ ציבורי 14.12.20
+
20.12.20 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה (IPO) 51,500 יח' 1,150 ש"ח 59,225 ש"ח 1,150 ש"ח 79.83%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת ציבורי
+
03.12.20 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות 6,792 ש"ח 640 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הילה מגדלי משרדים בע”מ ציבורי 13.01.21
+
19.01.21 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה א') 55,702 ש"ח 925 ש"ח 59,097 ש"ח 925 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע”מ ציבורי 01.12.20
+
03.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 131,029 ש"ח 940 ש"ח 123,200 ש"ח 940 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע”מ ציבורי 14.12.20
+
16.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 23) 200,000 ש"ח 3.3% 200,000 ש"ח 3.3% 97.1% 97.1%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זיקוק לנפט בע”מ ציבורי 01.12.20
+
03.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י"ב) 144,000 ש"ח 976 ש"ח 144,306 ש"ח 976 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת אורשי בע”מ ציבורי 30.11.20
+
02.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 84,032 ש"ח 3.61% 88,000 ש"ח 3.61% 87.84% 87.84%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פולירם תעשיות פלסטיק בע”מ ציבורי
+
26.11.20 הצעה ראשונה לציבור (IPO) של מניות החברה ואופציות רכישה 346,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע”מ ציבורי
+
29.11.20 הצעה ראשונה של מניות החברה (IPO) הצעה אחידה לכלל הציבור 223,083 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע”מ ציבורי 10.12.20
+
14.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"א) 150,000 ש"ח 2.45% 150,000 ש"ח 2.45% 97.01% 97.01%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת סלקום ישראל בע”מ פרטי 25.11.20
+
הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה י"ב) 400,000 ש"ח 977 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקופיה סיינטיפיק בע”מ ציבורי
+
24.11.20 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה (IPO) וכתבי אופציה בדרך של הצעה לא אחידה 281,693 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע”מ ציבורי 23.11.20
+
25.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט"ו) 100,000 יח' 1,020.5 ש"ח 102,050 ש"ח 1,020.5 ש"ח 80.12% 80.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע”מ ציבורי 03.12.20
+
07.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 14) 400,000 ש"ח 2.55% 400,000 ש"ח 2.55% 94.12% 94.12%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלעד ישראל מגורים החדשה בע”מ ציבורי 01.12.20
+
08.12.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 99,117 ש"ח 3.47% 100,000 ש"ח 3.47% 80% 80%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברנמילר אנרג’י בע”מ ציבורי
+
15.11.20 הנפקה לציבור של שתי סדרות של כתבי אופציה למניות 2,480 ש"ח 620 ש"ח 97.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אס.אר. אקורד בע”מ ציבורי 12.11.20
+
16.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 160,000 ש"ח 3.24% 190,783 ש"ח 3.24% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע”מ ציבורי 24.11.20
+
26.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ח) 78,000 ש"ח 4.2% 80,000 ש"ח 4.2% 85.04% 85.04%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תראפיקס ביוסיינסס בע”מ ציבורי
+
גיוס ציבורי של ADS וכתבי אופציות ל ADS $4,200 $5.02

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע”מ ציבורי 25.11.20
+
29.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 71,000 ש"ח 4% 73,400 ש"ח 4% 95% 95%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פלסטופיל הזורע בע”מ ציבורי
+
28.10.20 הנפקה לציבור של מניות 10,924 ש"ח 580 ש"ח 75%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע”מ ציבורי 25.11.20
+
29.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה ב') 80,000 ש"ח 4.9% 80,000 ש"ח 4.9% 98.35% 98.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדלי הים התיכון בע”מ ציבורי
+
03.11.20 הצעת רכש חליפין מלאה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') תמורת אגרות חוב (סדרה ה') 392,003 ש"ח ע.נ סדרה ה'

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סמארט אגרו – שותפות מוגבלת ציבורי
+
28.10.20 הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות 26,202 ש"ח 1,060 ש"ח 57.13%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע”מ ציבורי 09.11.20
+
11.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה 1) 300,000 ש"ח ע.נ 1,045 ש"ח 315,600 ש"ח 1,052 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלק תמלוג על לוויתן בע”מ מוסדי 22.10.20
+
הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים בלבד

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע”מ ציבורי 20.10.20
+
22.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 750,000 ש"ח 1,144 ש"ח 750,000 ש"ח 1,144 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל”ן בע”מ ציבורי 21.10.20
+
25.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 150,000 יח' 1,023.1 ש"ח 153,465 ש"ח 1,023.1 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע”מ ציבורי 20.10.20
+
22.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט"ז) 326,000 ש"ח 1,089 ש"ח 326,215 ש"ח 1,089 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע”מ ציבורי
+
15.10.20 הנפקה לציבור של כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 5,660 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בית הזהב בע”מ ציבורי 13.10.20
+
15.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג') 35,451 1,032 ש"ח 37,152 ש"ח 1,032 ש"ח 96.43% 96.43%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ציבורי 05.11.20
+
09.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 420,000 ש"ח ע.נ 972 ש"ח 408,660 ש"ח 973 ש"ח 52.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיקרונט בע”מ ציבורי
+
12.10.20 הנפקה לציבור של מניות ואופציות 12,328 ש"ח 670 ש"ח 48.42%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת ברן בע”מ ציבורי 29.10.20
+
02.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה ג') 50,891 ש"ח 974 ש"ח 52,012 ש"ח 974 ש"ח 93.76% 93.76%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע”מ ציבורי
+
12.10.20 הנפקה לציבור של מניות בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות 736,707 ש"ח 3,200 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרשקובסקי השקעות ובנין בע”מ ציבורי 20.10.20
+
22.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ג) 150,000 ש"ח 2.1% 150,000 ש"ח 2.1% 90.51% 90.51%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה בע”מ ציבורי 07.10.20
+
11.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה') 176,679 יח' 1,132 ש"ח 200,000 ש"ח 1,132 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גזית-גלוב בע”מ ציבורי 20.10.20
+
22.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט"ו) 328,000 ש"ח 1.08% 328,000 ש"ח 1.08% 97.55% 97.55%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבאי מניבים ופיתוח בע”מ ציבורי 10.11.20
+
12.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה י"א) 80,000 ש"ח 4.59% 80,000 ש"ח 4.59%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אשטרום בע”מ ציבורי
+
29.10.20 הצעת רכש מלאה בדרך של הצעת רכש חליפין לרכישת 39,596,091 מניות של חברת אשטרום נכסים

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע”מ ציבורי 01.10.20
+
05.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 555,555 ש"ח 1,052 ש"ח 555,555 ש"ח 1,052 ש"ח 89.7% 89.7%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע”מ ציבורי 26.10.20
+
29.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח 219,000 ש"ח 1.65% 220,000 ש"ח 1.64% 80.72% 80.72%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק מזרחי טפחות בע”מ ציבורי
+
23.09.20 הצעת רכש למניות בנק איגוד לישראל בע"מ

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע”מ ציבורי
+
01.10.20 הצעת רכש מלאה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ציבורי 29.10.20
+
02.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 384,000 ש"ח 2.24% 525,000 ש"ח לשתי הסדרות 2.24%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ציבורי 29.10.20
+
02.11.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 141,000 ש"ח 3.77% 525,000 ש"ח לשתי הסדרות 3.77%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ציבורי
+
06.10.20 הנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה, בדרך של הנפקת זכויות 16,643 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקויטל בע”מ ציבורי 12.10.20
+
14.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 3) 227,200 ש"ח 1.64% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זיקוק לנפט בע”מ ציבורי 13.09.20
+
15.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב') 67,900 ש"ח 900 ש"ח 73,000 ש"ח 915 ש"ח 100% 76.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אל על נתיבי אויר לישראל בע”מ ציבורי
+
16.09.20 הנפקה לציבור של מניות בדרך של הצעה אחידה 505,500 ש"ח 671 ש"ח 44.14%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מו”פ מוסדי
+
09.09.20 הנפקת יחידות השתתפות ראשונה לציבור (IPO) בהצעה לא אחידה 70,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 07.09.20
+
09.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י') 96,164 ש"ח 996 ש"ח 96,164 ש"ח 996 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפי נכסים בע”מ ציבורי 07.09.20
+
09.09.20 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 186,775 ש"ח 1,020 ש"ח 186,775 ש"ח 1,020 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלון רבוע כחול בע”מ ציבורי 11.10.20
+
13.10.20 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 273,461 ש"ח 3.90% 285,121 ש"ח 3.90% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקס סטוק בע”מ ציבורי
+
הנפקה ראשונה לציבור של מניות IPO; הצעת מכר בדרך של הצעה לא אחידה על פי תשקיף 540,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמדה ונצ’רס שותפות מוגבלת ציבורי
+
01.10.20 הנפקה לציבור (IPO) של יחידות השתתפות וכתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות בדרך של הצעה לא אחידה 69,200 ש"ח 16 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג’נריישן קפיטל בע”מ ציבורי 01.09.20
+
02.09.20 הנפקה לציבור של מניות 91 ש"ח 144,192 ש"ח 91 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אחים יעקובי בע”מ ציבורי
+
14.09.20 הנפקה לציבור של מניות בדרך של הנפקת זכויות 6,600 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)