הדופק של שוק ההון הישראלי

הצטרפו לאלפי המשקיעים הכשירים ומנהלי ההנפקות שמקבלים מאיתנו דו״ח יומי על מצב ההנפקות בשוק ההון הישראלי. מידע מלא אודות שוק ההנפקות, הכולל מכרזים בשלב המוסדי, הניתן למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מסווגים

קבל גישה לדו״ח ההנפקות המלא
שם ההנפקה שלב תאריך מכרז מוסדי תאריך מכרז ציבורי מבנה הנפקה היקף גיוס שלב מוסדי מחיר/ ריבית סגירה במכרז המוסדי היקף גיוס סופי (באלפי ₪) מחיר/ תשואה סופי הקצאה במחיר סגירה מוסדי הקצאה במחיר סגירה ציבורי
ELAD Canada Realty INC ציבורי 25/09/19
+
26/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 511,399 ש"ח 3.45% 517,179 ש"ח 3.45% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יצוא חברה להשקעות בע"מ ציבורי 25/09/19
+
26/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 78,744 ש"ח 78,744 ש"ח 2.63% 98.24% 98.24%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שפיר הנדסה ותעשיות בע"מ ציבורי 16/09/19
+
19/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב') 250,000 ש"ח 1,039 ש"ח 260,000 ש"ח 1,039 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 16/09/19
+
19/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו') 592,000 ש"ח 1,021 ש"ח 591,800 ש"ח 1,021 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ציבורי
+
16/09/19 הנפקה לציבור בדרך של דוח הצעת מדף על בסיס תשקיף מדף של מניות וכתבי אופציה למניות 1,969 ש"ח 36 ש"ח 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי 10/09/19
+
12/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח') 200,000 ש"ח 1,073 ש"ח 214,600 ש"ח 1,073 ש"ח 85% 85%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בית הזהב בע“מ ציבורי 23/09/19
+
25/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ד') 70,011 ש"ח 3.13% 75,000 ש"ח 3.13%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ציבורי 23/09/19
+
25/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט') 97,225 ש"ח 3% 100,000 ש"ח 3% 99.07% 99.07%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קורנרסטון פרופרטיס ציבורי 23/09/19
+
25/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 140,000 ש"ח 143,500 ש"ח 3.08% 97.85% 97.85%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 22/09/19
+
24/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יח') 250,000 ש"ח 0.84% 250,000 ש"ח 0.84% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ציבורי 23/09/19
+
25/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג') 223,000 ש"ח 1.05% 250,000 ש"ח 1.05% 96.63% 96.63%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק. ציבורי 22/09/19
+
24/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב') 100,000 ש"ח 2.5% 130,000 ש"ח 2.5% 100% 51.93%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד ציבורי 25/09/19
+
26/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 309,887 ש"ח 3.95% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לוינסקי עופר בע"מ ציבורי 19/09/19
+
24/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה) 50,600 ש"ח 4.5% 50,600 ש"ח 4.5% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סילברסטין פרופרטיז ציבורי 16/09/19
+
19/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח 230,000 ש"ח 3.49% 230,000 ש"ח 3.49%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ ציבורי 05/09/19
+
09/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י') 700000 1,015 ש"ח 1,015 ש"ח 99.8% 99.8%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כללביט מימון בע"מ ציבורי 18/09/19
+
23/09/19 הנפקה לציבור של סדרה שקלית חדשה (סדרה יא') של כתבי התחייבות נדחים, שיוכרו כהון רובד 2 821,000 ש"ח 2.64% 830,000 ש"ח 2.64%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

א.נ שוהם ביזנס בע"מ מוסדי 10/09/19
+
12/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב') 100,000 ש"ח 2.95% 100,000 ש"ח 2.95% 96.04% 96.04%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי
+
09/09/19 הצעת רכש מלאה לאגרות חוב סדרה 7

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ ציבורי 15/09/19
+
19/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 100,000 ש"ח 4.35% 103,368 ש"ח 4.35% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אורון בע"מ ציבורי 16/09/19
+
19/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב') 117,132 ש"ח 4.8% 120,000 ש"ח 4.8% 99.77% 99.77%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ ציבורי 09/09/19
+
12/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט') 68,836 ש"ח 2.35% 77,500 ש"ח 2.35%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקו בע"מ ציבורי 03/09/19
+
05/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יג') 175,000 2.04% 180,000 2.04% 99.25% 99.25%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זיקוק לנפט בע"מ ציבורי 11/09/19
+
15/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י') 411,000 ש"ח 2.7% 414,344 ש"ח 2.7% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מוצרי מעברות בע"מ ציבורי
+
04/09/19 הצעת רכש מלאה למניות החברה

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע"מ ציבורי
+
14/08/19 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א') 30,150 ש"ח 1,005 ש"ח 86.38

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נמקו ריאליטי לטד ציבורי 05/09/19
+
09/09/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה ב') 384,813 4.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 06/08/19
+
08/08/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יב') 398,765 ש"ח 2.41% 401,000 ש"ח 2.41% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ מוסדי 06/08/19
+
08/08/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יא') 198,857 ש"ח 2.66% 201,000 ש"ח 2.66% 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ מוסדי 31/07/19
+
04/08/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה) 931,019 ש"ח 1,000.3 ש"ח 931,298 ש"ח 1,000.3 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל פקדון סחיר בע"מ ציבורי 31/07/19
+
04/08/19 הנפקה לציבור של אג"ח 810,900 ש"ח 1,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צים מרכזי קניות בע"מ מוסדי 01/08/19
+
05/08/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א') 58,000 ש"ח 60,000 ש"ח 2.65% 81.42% 81.42%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ג‘.פי. גלובל פאוור בע“מ ציבורי
+
09/09/19 הנפקה לציבור של מניות 17,000 ש"ח 850 ש"ח 69.5%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 31/07/19
+
04/08/19 הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים (סדרה 7) 115,931 ש"ח 980 ש"ח 122,500 ש"ח 980 ש"ח 96.76% 96.76%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 25/07/2019
+
29/07/2019 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יג') 480,000 0.78% 480,000 0.78% 99.74% 99.74%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ציבורי 15/07/19
+
17/07/19 הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה (IPO) 282,000 5,900 ש"ח 288,279 6,020 ש"ח 84.04% 52.02%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ ציבורי 8.7.2019
+
10.7.2019


הנפקה של חבילת מניות וכתבי אופציה למניה


132000 750 ש"ח 138999 750 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פיקדונות בע"מ ציבורי 2.7.2019
+
4.7.2019


הנפקה לציבור של אג"ח


260876 264944 1,002 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 2.7.2019
+
4.7.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יז')


209393 1.85% 215000 1.85% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע"מ ציבורי 24/06/19
+
30/06/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו') 70,000 ש"ח 4.4% 70,000 ש"ח 4.4% 90.50% 0%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע"מ ציבורי 24.6.2019
+
30.6.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו')


70000 4.40% 70000000 4.40% 90.5 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 18/06/19
+
20/06/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 49) 3000000 0.38% 3000000 0.38% 96.86% 0%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 18/06/19
+
20/06/19 הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO 700,000 1.9% 700,000 1.9% 75.78

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי 20.6.2019
+
25.6.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה')


479313 1,108 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 18.6.2019
+
20.6.2019


הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO


700000 1.90% 700000 1.90% 75.78 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חלל-תקשורת בע"מ ציבורי 18.6.2019
+
20.6.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יח')


208191 1,044 ש"ח 224460 1,044 ש"ח 93.13 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת המים בע"מ ציבורי 18.6.2019
+
24.6.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 10)


328000 0.10% 328000 0.10% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי 13.6.2019
+
16.6.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב')


150000 1,046 ש"ח 156900 1,046 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ציבורי 6.6.2019
+
11.6.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו')


220000 3.45% 219500 3.45% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 4.6.2019
+
6.6.2019


הנפקה לציבור מניות וכתבי אופציה


100000 2,500 ש"ח 250000 2,500 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.שלמה החזקות בע"מ ציבורי 4.6.2019
+
6.6.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה טז')


400000 1,056 ש"ח 422400 1,056 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ציבורי 28.5.2019
+
30.5.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו')


194135 4.70% 196587 4.70% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צור שמיר אחזקות בע"מ ציבורי 23.5.2019
+
27.5.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י')


234781 1,064 ש"ח 250445 1,064 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ציבורי
+
13/05/19 הנפקה לציבור של מניות ואופציות בדרך של זכויות 10,000 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לנכסים ובנין בע"מ ציבורי 12.5.2019
+
14.5.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט')


516331 1,006 ש"ח 519400 1,006 ש"ח 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע"מ ציבורי 5.5.2019
+
7.5.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ד)


104601 6.30% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשדר חברה לבניה בע"מ ציבורי 30/04/19
+
02/05/19 הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה) 180,000 ש"ח 3.42% 180,000 ש"ח 3.42% 97.46% 97.46%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשדר חברה לבניה בע"מ ציבורי 30.4.2019
+
2.5.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


180000 3.42% 180000 3.42% 97.46 97.46

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 17/04/19
+
21/04/19 הנפקה לציבור ש אג"ח (הרחבת סדרה 10) 228,270 ש"ח 1,087 ש"ח 228,270 ש"ח 1,087 ש"ח 99.48% 99.48%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ציבורי 18.4.2019
+
22.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ז')


300000 3.29% 300000 3.29% 98.4 98.4

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פז חברת הנפט בע"מ ציבורי 17.4.2019
+
21.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ז')


400000 1,028 ש"ח 411,000 1,028 ש"ח 99.99 99.99

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ ציבורי 16.4.2019
+
18.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד')


129703 4.10% 133318 4.10% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גיבוי אחזקות בע"מ ציבורי 16.4.2019
+
18.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א)


46362 5% 51607 5% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 14.4.2019
+
16.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ח')


485000 1.42% 485000 1.42% 94.08 94.08

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי 8.4.2019
+
11.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו')


150000 1,058 ש"ח 158700 1,058 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 4.4.2019
+
8.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יד)


220080 1,112 ש"ח 220093 1,112 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רוטשטיין נדל"ן בע"מ ציבורי 2.4.2019
+
4.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ז')


5.40% 65000 5.40% 90.46 90.46

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 1.4.2019
+
4.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה י"ב)


225171 1,083 ש"ח 225171 1,083 ש"ח 0 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל בע"מ ציבורי 28.3.2019
+


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג')


264500 1,058 ש"ח 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אגוד הנפקות בע"מ ציבורי 28.3.2019
+
1.4.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"א)


417500 1,039 ש"ח 418893 1,039 ש"ח 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 26.3.2019
+
28.3.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')


260000 1,095 ש"ח 284700 1,095 ש"ח 99 99

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 25.3.2019
+
27.3.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')


266377 1,148 ש"ח 308200 1,148 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ציבורי 14.3.2019
+
20.3.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')


32300 1,043 ש"ח 33688 1,043 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 11.3.2019
+
13.3.2019


הנפקה לציבור של כתבי התייחבות נדחים (סדרה 403 COCO)


764450 51,380 ש"ח 798400 51,380 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ציבורי 5.3.2019
+
10.3.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט')


60410 5.20% 66500 5.10% 88 88

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 26.2.2019
+


הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים (סדרה חדשה - 5)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 18/02/19
+
21/02/19 הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י') 402,869 ש"ח 1,045 ש"ח 421,000 ש"ח 1,051 ש"ח 100% 100%

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אייסקיור מדיקל בע"מ ציבורי
+
20/02/19 הנפקה לציבור של מניות 3,548 ש"ח 3,360 ש"ח

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 20.2.2019
+
24.2.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י')


210000 1,051 ש"ח 220700 1,051 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אקויטל בע"מ ציבורי 18.2.2019
+
20.2.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


545000 1.91% 550000 1.91% 93.75 93.75

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 18.2.2019
+
21.2.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י')


402869 1,045 ש"ח 421000 1,051 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ציבורי 7.2.2019
+
12.2.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


961 ש"ח 105700 961 ש"ח 86.93 86.93

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי 4.2.2019
+
6.2.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה)


337700 1,198 ש"ח 337700 1,198 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 28.1.2019
+
30.1.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 403 CoCo)


657200 2.42% 2354000 2.42% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 17.1.2019
+
21.1.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יז')


109560 1,022 ש"ח 109611 1,022 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עזריאלי בע"מ ציבורי 17.1.2019
+
21.1.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו')


263000 2.48% 263383 2.48% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שופרסל בע"מ ציבורי 15.1.2019
+
17.1.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


3.52% 555000 3.52% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ ציבורי 3.1.2019
+
7.1.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ב)


150000 4.51% 150000 4.51% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת פרטנר תקשורת בע"מ ציבורי 1.1.2019
+
3.1.2019


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


225000 4% 225000 4% 98.05 98.05

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דיסקונט מנפיקים בע"מ ציבורי 19.12.2018
+
23.12.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה כ"ה)


724900 1.87% 99.5 99.5

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דקסיה ישראל הנפקות בע"מ ציבורי 17.12.2018
+
19.12.2018


הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים סחירים


200000 0.39% 200000 0.39% 84.21 84.21

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 16.12.2018
+
19.12.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י"ב)


250000 3.35% 270000 3.35% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ציבורי 11.12.2018
+
13.12.2018


הנפקה לציבור של כתבי התחייבות (סדרה חדשה ז')


712930 4.10% 713205 4.10% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

לאומי קארד בע"מ 3 6.12.2018
+


הנפקה פרטית של כתבי התחייבות נדחים


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלקום ישראל בע"מ ציבורי 5.12.2018
+
9.12.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יא)


187000 186663 1,009.5 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וילאר אינטרנשיונל בע"מ ציבורי 3.12.2018
+
9.12.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')


110000 1,002 ש"ח 110220 1,002 ש"ח 0 99.99

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ציבורי 3.12.2018
+
5.12.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יד)


900 ש"ח 341000 900 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פועלים הנפקות בע“מ מוסדי 27.11.2018
+


הנפקה לציבור של כתבי התחייבות מסוג COCO (הרחבת סדרה ט')


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איי.דיי.איי. הנפקות (2010) בע"מ מוסדי 20.11.2018
+
22.11.2018


הנפקה לציבור של סדרת תעודות התחייבות (סדרה ה')


223000 3.27% 82.12 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פטרוטקס שותפות מוגבלת ציבורי 13.11.2018
+
15.11.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א')


37274 9.75% 46600 9.75% 49 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.איי) לימיטד ציבורי 12.11.2018
+
15.11.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


240918 6% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע"מ ציבורי 8.11.2018
+
12.11.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה 30)


404437 2.55% 412149 2.55% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ ציבורי 8.11.2018
+
14.11.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')


41507 965 ש"ח 41600 965 ש"ח 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ מוסדי 29.10.2018
+
1.11.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י')


192309 1.34% 501694 1.34% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אשטרום בע"מ ציבורי 18.10.2018
+
22.10.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג')


400000 1,018 ש"ח 407200 1,018 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 16.10.2018
+
18.10.2018


הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 48) מסוג CoCo


675000 1.82% 710550 1.82% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 15.10.2018
+
17.10.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט"ו)


38541 1,002 ש"ח 205205 1,002 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 14.10.2018
+
16.10.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ה')


252924 3.15% 254800 3.15% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ציבורי 8.10.2018
+
10.10.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה א')


89000 1,046 ש"ח 89000 1,046 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איירפורט סיטי בע"מ ציבורי 4.10.2018
+
10.10.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה')


408080 1,070 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ מוסדי 13.9.2018
+
17.9.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב')


47104 1,011 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ ציבורי 6.9.2018
+
12.9.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב)


1,023.9 ש"ח 357788 1,023.9 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ציבורי 4.9.2018
+
6.9.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')


620000 3.15% 601400 970 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

MRR Thirteen Limited מוסדי 4.9.2018
+


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 3.9.2018
+
5.9.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט"ז)


452000 1,073 ש"ח 485000 1,073 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גזית גלוב בע"מ ציבורי 2.9.2018
+
4.9.2018


הנפק לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה י"ג)


416000 1,040 ש"ח 416000 1,040 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ציבורי 13.8.2018
+
15.8.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


166950 4.17% 171825 4.17% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אאורה השקעות בע"מ ציבורי 7.8.2018
+
9.8.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


62859 5.40% 66874 5.40% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר הנפקות (סדרה 7) בע"מ 3 1.8.2018
+


הנפקה פרטית של אג"ח


321000 2.95% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צמח המרמן בע"מ ציבורי 24.7.2018
+
26.7.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


80000 5.15% 84295000 5.15% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרשמרקט בע"מ מוסדי 26.7.2018
+


הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 25.7.2018
+
2.8.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה טז)


63741 1,008.5 ש"ח 79272 1,008.5 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 24.7.2018
+
26.7.2018


הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים


58468 970 ש"ח 67019 970 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לנכסים ובנין בע"מ מוסדי 24.7.2018
+


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ציבורי 18.7.2018
+
23.7.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ח')


160000 1,162 ש"ח 268000 1,162 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אינטר תעשיות בע"מ ציבורי 16.7.2018
+
18.7.2018


הנפקה לציבור של אג"ח להמרה (סדרה חדשה)


24000 942.5 ש"ח 26280 942.5 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ ציבורי 10.7.2018
+
12.7.2018


הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים


250000 2.20% 251700 2.20% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 4.7.2018
+
5.7.2018


הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (COCO 402)


822900 2.78% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ציבורי 27.6.2018
+
1.7.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ג')


120000 3.60% 123740000 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

צור שמיר אחזקות בע"מ ציבורי 25.6.2018
+
27.6.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה י')


397797 3.70% 408231 3.70% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רב בריח (08) תעשיות בע"מ 3 21.6.2018
+


הנפקה פרטית של אג"ח


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי 20.6.2018
+
25.6.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


249606 3.25% 255840 3.25% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בנק לאומי לישראל בע"מ ציבורי 18.6.2018
+
20.6.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה 179 דרגת פיקדון)


1285970 0.83% 1285970 0.83% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ ציבורי 12.6.2018
+
14.6.2018


הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות


230665 1,003 ש"ח 230690 1,003 ש"ח 87 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מנרב אחזקות בע"מ ציבורי 11.6.2018
+
13.6.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ג')


40000 982 ש"ח 39280 982 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגה אור החזקות בע"מ ציבורי 6.6.2018
+
12.6.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


250000 1.40% 253600 1.40% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ ציבורי 5.6.2018
+
7.6.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


116000 3.03% 118825 3.03% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קסם אקסלנס (5D) טכנולוגיה עילית – קרן טכנולוגיה עילית בערבות מדינה מוסדי 3.6.2018
+


הנפקה לציבור של יחידות השתתפות


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה זראסאי גרופ לטד ציבורי 31.5.2018
+
4.6.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


239439 3.15% 239439 3.15% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלק תמלוגים (2012) בע"מ ציבורי 29.5.2018
+
5.6.2018


הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO)


130196528 1,087 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 24.5.2018
+
28.5.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה')


211000 1,055 ש"ח 672300 1,055 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

גלוברנדס בע"מ ציבורי 24.5.2018
+
29.5.2018


הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPOׂ)


240000 5,800 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלק תמלוגים (2012) בע"מ ציבורי 22.5.2018
+


הנפקה של סדרת אג"ח חדשה


403000 5.48% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ ציבורי 21.5.2018
+
23.5.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


35000 7.50% 42610 7.50% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

Chamoss International Limited 3 3.5.2018
+


הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה חדשה)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אשטרום בע"מ ציבורי 26.4.2018
+
30.4.2018


הרחבה אג"ח סדרה ג'


190000 3.92% 200960000 1,034 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הפועלים הנפקות בע"מ 3 26.4.2018
+


הנפקה פרטית של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO


1060000 1.43% 100 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ציבורי 24.4.2018
+
29.4.2018


הרחבת אג"ח סדרה א'


528112 939 607026 939 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.שלמה החזקות בע"מ מוסדי 23.4.2018
+
25.4.2018


הרחבת סדרה אג"ח יח


363000 1018 363470 1,018 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת פנינסולה (מבית מיטב דש) ציבורי 22.4.2018
+
23.4.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


98,685,180 1.50% 0 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 11.4.2018
+
15.4.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


131843 1,014.7 ש"ח 140800 1,014.7 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ ציבורי 2.4.2018
+
6.5.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב')


421.96 1.65% 422865 1.65% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ 3 1.4.2018
+


הנפקה פרטית של אג"ח


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לישראל בע"מ ציבורי 26.3.2018
+
28.3.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 13)


284000 5.60% 841000 5.60% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ציבורי 26.3.2018
+
27.3.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


178000 2.85% 183420 2.85% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פטרוטקס שותפות מוגבלת ציבורי
+
22.3.2018


הנפקה לציבור באמצעות הנפקת יחידות השתתפות


32175 100 ש"ח 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

איילון אחזקות בע"מ ציבורי 21.3.2018
+
27.3.2018


הנפקה לציבור של אגרות חוב


55000 3.55% 68750 3.55% 60.21 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מצלאוי חברה לבנין בע"מ מוסדי 15.3.2018
+


הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ד')


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רני צים מרכזי קניות בע"מ ציבורי 12.3.2018
+


הנפקה לציבור של אג"ח


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

עדיקה סטייל בע"מ ציבורי 12.3.2018
+
14.3.2018


הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO)


37119 900 ש"ח 48090 910 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תמר פטרוליום בע"מ ציבורי 8.3.2018
+
12.3.2018


הנפקה לציבור של אג"ח


1793699 926 ש"ח 1796500 926 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תיא חברה להשקעות בע"מ ציבורי 6.3.2018
+
8.3.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


49546 1,022 ש"ח 61933 1,022 ש"ח 96.1 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ספנסר אקוויטי גרופ ציבורי 28.2.2018
+
6.3.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


114587 1,049.5 ש"ח 120338 1,049.5 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ מוסדי 28.2.2018
+


הצעות רכש חליפין לרכישת אגרות חוב (סדרה ז')


257971 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 28.2.2018
+
5.3.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


184476 2.25% 188033 2.25% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ ציבורי
+
22.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


21620 1,081 ש"ח 0 46.38

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ ציבורי 19.2.2018
+
21.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


150000 1,062 ש"ח 159300000 1,062 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

להב אל. אר רילאסטייט בע"מ ציבורי 15.2.2018
+
19.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


51899 5.30% 64805 5.30% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ארקו החזקות בע"מ ציבורי 14.2.2018
+
18.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


169120 1,057 ש"ח 211800000 1,059 ש"ח 100 78.74

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלמוגים החזקות בע"מ ציבורי 13.2.2018
+
15.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


49819 5.80% 57651 5.80% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת אייסקיור מדיקל בע"מ ציבורי
+
14.5.2018


הנפקה לציבור של מניות


9270 580 ש"ח 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל החזקות (1998) בע"מ ציבורי 12.2.2018
+
20.2.2018


הנפקה ראשונה לציבור של מניות - IPO


427000 507400 30,700 ש"ח 100 45.18

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אוריין ש.מ בע"מ ציבורי 11.2.2018
+
13.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


12000 3.25% 124650 3.25% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת דלק בע"מ ציבורי 8.2.2018
+
11.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


520000 4.48% 520700 4.48% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אול-יר הולדינגס לימיטד ציבורי 1.2.2018
+
5.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח


562750 3% 578760 3% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ציבורי 31.1.2018
+
4.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


263000 1,053 ש"ח 263000 1,053 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נקסטקום בע"מ ציבורי 28.1.2018
+
30.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


42000 4.75% 52500000 4.60% 61.58 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מטומי מדיה גרופ בע"מ ציבורי 30.1.2018
+
1.2.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה המירה למניות)


103020 1,020 ש"ח 100 46.43

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ציבורי 25.1.2018
+
29.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


99876 2.65% 120517 2.65% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ 3 29.1.2018
+


הנפקה פרטית של אג"ח


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי 24.1.2018
+
28.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


325000 1,248 ש"ח 324600 1,248 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זיקוק לנפט בע"מ ציבורי 23.1.2018
+
25.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ט')


186000 968 ש"ח 392440 968 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ציבורי 23.1.2018
+
25.1.2018


הנפקה לציבור של סדרות חדשות של כתבי התחייבות


250000 3.05% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ ציבורי 22.1.2018
+
23.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


349436 357788 1,023.9 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סלקום ישראל בע"מ ציבורי 18.1.2018
+
23.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה - יב')


400600000 2.50% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת אחים נאוי בע"מ ציבורי 16.1.2018
+
18.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


149987 1,005.5 ש"ח 152087 1,005.5 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מויניאן לימיטד ציבורי 15.1.2018
+
17.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב')


520000 3.05% 571490 3.05% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נורסטאר החזקות אינק. ציבורי 14.1.2018
+
16.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


160000 1,080 ש"ח 178500 1,080 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אי.בי.אי. (Tech-Fund (5D טכנולוגיה עילית מוסדי 11.1.2018
+


הנפקה לציבור באמצעות תשקיף של יחידות השתתפות


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ציבורי 8.1.2018
+
10.1.2018


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ו')


453000 1,051 ש"ח 452900 1,051 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אודם מימון בע"מ ציבורי 2.1.2018
+


הנפקה לציבור של אג"ח


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ציבורי 27.12.2017
+
31.12.2017


הנפקה של סדרה שקלית חדשה כתב התחייבות ו'


1118500 2.63% 1120617 2.63% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

רבל אי.סי.אס. בע"מ מוסדי 26.12.2017
+
26.12.2017


הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח להמרה


1,020 ש"ח 69077000 1,020 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ מוסדי 19.12.2017
+


הצעת רכש חליפין


208575 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 13.12.2017
+
17.12.2017


הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 47), מסוג CoCo (הון רובד 2)


675000 1.06% 678950 1.06% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ציבורי 14.12.2017
+
18.12.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


2.75% 205000 2.75% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אם.די.ג'י ריאל אסטייט גלובל לימיטד ציבורי 14.12.2017
+
19.12.2017


הצעת רכש חליפין של אגרות חוב


288762 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הרץ פרופרטיז גרופ לטד ציבורי 12.12.2017
+
14.12.2017


הנפקה לציבור של אג"ח


475000 5.55% 542208 5.55% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פז חברת הנפט בע"מ ציבורי 11.12.2017
+
13.12.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


400000 1.23% 400070 1.23% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 11.12.2017
+
11.12.2017


הנפקה לציבור של מניות


213000000 213000000 2,011 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרטנר תקשורת בע"מ ציבורי 7.12.2017
+
12.12.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


400000 1,027 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ ציבורי 6.12.2017
+
10.12.2017


הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים (הון רובד 2) מסוג CoCo


102600 1.90% 508585 1.90% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ציבורי 5.12.2017
+
13.12.2017


הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות


101715 1,218 ש"ח 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לנכסים ולבנין בע"מ ציבורי 3.12.2017
+
5.12.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


457876 1,092 ש"ח 500033 1,092 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר הנפקות (סדרה 5) בע"מ 3 29.11.2017
+


הנפקה פרטית של אג"ח


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת האחים יעקובי בע"מ ציבורי 28.11.2017
+
30.11.2017


הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב שקליות


165469 3% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלקטרה נדל"ן בע"מ ציבורי 22.11.2017
+
26.11.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


118000 1,117 ש"ח 118000 1,117 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תיא חברה להשקעות בע"מ מוסדי 15.11.2017
+


הצעה לציבור של מניות רדומות


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אפריקה ישראל נכסים בע"מ ציבורי 6.11.2017
+
8.11.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


750000 2.57% 764577 2.57% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ציבורי 2.11.2017
+
8.11.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


1.80% 286425000 1.80% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה זראסאי גרופ לטד ציבורי 1.11.2017
+
6.11.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


1050000 1,064.25 ש"ח 1023446 1,064.25 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 31.10.2017
+
2.11.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה - טז)


65000 1,026 ש"ח 65328 1,026 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מקורות חברת המים בע"מ 3 25.10.2017
+


הנפקה פרטית של אג"ח (הרחבת סדרה)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלה פקדונות בע"מ ציבורי 23.10.2017
+
25.10.2017


הנפקה לציבור של אג"ח


2668685 0.62% 2775785 0.62% 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ 3 19.10.2017
+


הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת החשמל לישראל בע"מ ציבורי 19.10.2017
+
23.10.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה 28)


329079 1,125 ש"ח 370213 1,125 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ 3 3.10.2017
+
0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ממן בע"מ ציבורי 26.9.2017
+
26.10.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


118796 2.39% 121041 2.39% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

סקייליין אינווסטמנטס אינק ציבורי 18.9.2017
+
25.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


162303 5.65% 164464 5.65% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ציבורי 25.9.2017
+
27.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה 46)


800000 1.22% 3527393 1.22% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ ציבורי 24.9.2017
+
26.9.2017
300000 1.49% 302400 1.49% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אליהו הנפקות בע"מ 3 17.9.2017
+


הנפקה פרטית של אג"ח


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אמות השקעות בע"מ ציבורי 14.9.2017
+
18.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ה)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ציבורי 14.9.2017
+
18.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


249240 2.62% 253098 2.62% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 11.9.2017
+
12.9.2017


הנפקה לציבור של מניות ע"פ תשקיף מדף


93728 1,616 ש"ח 118537 1,616 ש"ח 73.19 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ציבורי 6.9.2017
+
10.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


290000 6.60% 328786 6.60% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ציבורי 5.9.2017
+
7.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה ב)


95000 1,036.6 ש"ח 98800 1,036.6 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דה לסר גרופ לימיטד ציבורי 5.9.2017
+
7.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


117307 943 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

UIRC–GSA (BVI) LIMITED ציבורי 5.9.2017
+


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ב)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מיטב דש השקעות בע"מ ציבורי 4.9.2017
+
6.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


141700 1,181 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נובל אסטס (בי.וי.איי) לימיטד ציבורי 4.9.2017
+
6.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ ציבורי 3.9.2017
+
5.9.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


120000 1,035 ש"ח 288070 1,035 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ריט 1 בע"מ ציבורי 28.8.2017
+
30.8.2017


הנפקה לציבור של אג"ח


110000 1,212 ש"ח 109700 1,212 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מגוריט ישראל בע"מ ציבורי 16.8.2017
+
21.8.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


216233 976 ש"ח 249643 976 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אורשי ג.ש. בע"מ ציבורי 10.8.2017
+
15.8.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


56526 3.04% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דלשה קפיטל לימיטד ציבורי 7.8.2017
+
9.8.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


185243 6.15% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שלמה נדל"ן בע"מ ציבורי 6.8.2017
+
9.8.2017


הצעת רכש חליפין מלאה לרכישת אגרות חוב


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ציבורי 2.8.2017
+
10.8.2017


הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO)


386000 1,370 ש"ח 398583 1,250 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ברנמילר אנרג'י בע"מ ציבורי 30.7.2017
+
3.8.2017


הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO)


45095 1,700 ש"ח 0 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אידיבי חברה לפתוח בע"מ ציבורי 20.7.2017
+
23.7.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


560000 5% 642000 5% 74.8 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרטנר תקשורת בע"מ ציבורי 18.7.2017
+
19.7.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


254550 2.16% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת נץ בע"מ ציבורי 17.7.2017
+
19.7.2017


הנפקה לציבור של אג"ח


60000 998 ש"ח 71896 998 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ש.שלמה החזקות בע"מ ציבורי 13.7.2017
+
17.7.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה יח')


113292 1.80% 374497 1.80% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אשטרום נכסים בע"מ ציבורי 12.7.2017
+
16.7.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


172745 1,042 ש"ח 180037000 1,042 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלבר שירותי מימונית בע"מ ציבורי 12.7.2017
+
16.7.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה טו)


173638 1,011 ש"ח 244034 1,011 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נאוויטס בקסקין מימון בע״מ ציבורי 11.7.2017
+
13.7.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה ב')


472000 7.75% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

תמר פטרוליום בע"מ ציבורי 5.7.2017
+


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


2315668 4.69% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים חברה לפיתוח בע"מ מוסדי
+
0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ 3 2.7.2017
+


הנפקה פרטית של אג"ח


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן ציבורי 29.6.2017
+
3.7.2017


הנפקה של חבילה הכוללת מניות וכתבי אופציה


48100 2,652 ש"ח 51321 2,652 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שטראוס גרופ בע"מ מוסדי 29.6.2017
+


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ו')


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ציבורי 28.6.2017
+
2.7.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


56000 5.50% 62030 5.50% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

וו.סי.ג'י נכסים לימיטד ציבורי 28.6.2017
+
29.6.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה א')


314775 6% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מנרב אחזקות בע"מ ציבורי 22.6.2017
+
26.6.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


80000 978 ש"ח 78298 978 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

כלכלית ירושלים בע"מ ציבורי 19.6.2017
+
21.6.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


611960 2.60% 612800 2.60% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

נתנאל גרופ בע"מ ציבורי 15.6.2017
+
19.6.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


57998 4.85% 72500000 4.85% 100 86.99

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קרסו מוטורס בע"מ 3 14.6.2017
+


הקצאה פרטית חסומה של מניות


182394 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אירונאוטיקס בע"מ ציבורי 14.6.2017
+
19.6.2017


הנפקה ראשונה לציבור של מניות IPO


386000 1,850 ש"ח 0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אנקור פרופרטיז ציבורי 13.6.2017
+
15.6.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


81658 7.20% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פרטנר תקשורת בע"מ מוסדי 12.6.2017
+


הנפקה לציבור של מניות


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ביג מרכזי קניות בע"מ ציבורי 6.6.2017
+
11.6.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


350622 1.95% 353000 1.95% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

מליסרון בע"מ ציבורי 5.6.2017
+
7.6.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה יא)


492299 1,034 ש"ח 509037 1,034 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישרס חברה להשקעות בע"מ ציבורי 25.5.2017
+
29.5.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


122500 1,021 ש"ח 129446 1,021 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ציבורי 24.5.2017
+
28.5.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


384467 1,062 ש"ח 408000 1,062 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ מוסדי 23.5.2017
+


החלפת אגרות חוב (סדרה ב') של די.בי.אס שירותי לוויין


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ ציבורי 21.5.2017
+
23.5.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


187498 1,044 ש"ח 187498 1,044 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

דקסיה ישראל הנפקות בע"מ ציבורי 15.5.2017
+
17.5.2017


הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים


250000 250080 0.32% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ציבורי 9.5.2017
+
14.5.2017


הנפקה לציבור של אג"ח


1489000 3.49% 1575827 3.49% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

קבוצת חנן מור – אחזקות בע"מ ציבורי 27.4.2017
+
3.5.2017


הנפקה לציבור של אג"ח


50000 4.50% 56439 4.50% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שופרסל בע"מ ציבורי 26.4.2017
+
30.4.2017


הנפקת לציבור של מניות רגילות


214000 1,785 ש"ח 214700000 1,785 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

פתאל נכסים (אירופה) בע"מ ציבורי 26.4.2017
+
30.4.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה)


130000 2.85% 134760 2.85% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אלדן תחבורה בע"מ ציבורי 25.4.2017
+
27.4.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ד')


160000 2.85% 163986 2.85% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אגוד הנפקות בע"מ ציבורי 25.4.2017
+
26.4.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


414000 1,014 ש"ח 414080 1,014 ש"ח 100 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

בתי זקוק לנפט בע"מ ציבורי 24.4.2017
+
26.4.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (סדרה חדשה ט')


560260 4.70% 625207 4.70% 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברה לנכסים ולבנין בע"מ ציבורי 20.4.2017
+


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


0 0

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ציבורי 20.4.2017
+
23.4.2017


הנפקה לציבור של אג"ח (הרחבת סדרה)


76000 1,030.5 ש"ח 76019 1,030.5 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

אופל בלאנס ציבורי 6.4.2017
+


הנפקה לציבור של חבילה הכוללת אג"ח ואופציה למניה


56000 1,035 ש"ח 72450 1,035 ש"ח 100 100

קישור לתשקיף

(באלפי₪)

(באלפי₪)

שטראוס גרופ בע"מ ציבורי 4.4.2017
+
6.4.2017


הנפקה לציבור של מניות